Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?
                                               

Mas Güells

El mas té forma allargada amb teulada a dues vessants i orientació a ponent, situat sobre un turonet. la façana principal hi ha un portal adovellat de grosses dovelles i sis finestres de pedra treballada. A langle de la façana dreta i posterior h ...

                                               

Masia Vilamajor

Gran casal amb teulada a dues vessants sota un turonet anomenat serra de la Bassa, que saixeca la banda de ponent daquest mas, on estava situada lanterior casa forta o Domus; destaca la façana principal un gran portal dovellat i finestres de pedr ...

                                               

Segalers (Tona)

Lestructura original de la masia era una casa dun sol cos, coberta a doble vessant i de planta rectangular, però ara hi ha molts cossos adossats que desvirtuen la imatge original. La finestra més significativa té els brancals de carreus de pedra ...

                                               

Vall-llobera (Tona)

Vall-llobera és una masia del terme municipal de Tona, la comarca catalana dOsona. Convertida en una moderna explotació agropecuària, aquesta masia està situada en el sector nord-oest del terme municipal, prop del límit amb Collsuspina i Muntanyo ...

                                               

Vilageriu

Gran casal amb teulada a quatre vessants, de planta quadrada. Es distingeix una segona fase de construcció la part més alta de ledificació que feu servir la tàpia al haver ocorregut un accident. la façana principal hi ha un portal dovellat datat ...

                                               

El Cantarell

El Cantarell és una casa de pagès situada al terme municipal de Vic, uns 50 metres a lest del riu Gurri i 200 metres del medieval Pont den Bruguer. Pertany la parròquia de Calldetenes. La propietat i la masoveria de la casa estan en mans de les d ...

                                               

Antic Museu Episcopal (Vic)

És un edifici cantoner de planta baixa i dos pisos. És de planta rectangular amb dues torres a banda i banda de la façana principal on destaca un porxo darcs de mig punt. Té els seus orígens a mitjans del segle xix. Durant els anys 1950-1960 es r ...

                                               

Bruguer Vell

Edifici civil. Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa, pis i golfes. El portal és de forma rectangular. Hi ha un cos que sadossa la part esquerra d ...

                                               

Can Baixeres (Vic)

Edifici civil. Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, situada a migdia. Consta de planta baixa i primer pis. La façana presenta un portal rectangular de pedra gres verdós amb llinda de fusta ...

                                               

Can Sargantana

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana, orientada a ponent. Consta de planta baixa i dos pisos, en els quals shi distribueixen diverses finestres situades simètricament. Al segon pi ...

                                               

Casa Andreu Febrer

Es tracta dun edifici de planta baixa i dos pisos fent cantonada incorporant un jardí penjat, i amb una paret mitgera. És un exemple molt característic dels tipus tradicionals incorporant el pati de llums cobert del vestíbul que estructura tota l ...

                                               

Casa Antoni Aguilar

Casa entre mitgera i dun sol tram. Consta de planta baixa, dos pisos i terrassa. És de planta rectangular i coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana. El vessant daquesta part més curt, ja que deixa pas a una terrassa. La balustr ...

                                               

Casa Bach (Vic)

Es tracta dun edifici entre mitgeres de planta baixa i tres plantes pis. És un edifici model des del punt de vista de la composició. La façana és plana i distingeix clarament els cossos de ledifici. El basament és format per dos arcs que introdue ...

                                               

Casa Bassols

Es tracta duna casa entre mitgeres de planta baixa, dos plantes superior i golfes. Presenta la tradicional composició de casa senyorial. la façana el basament està marcat amb arcades rebaixades, la planta noble amb balcons i finestres de llinda p ...

                                               

Casa Beuló

Edifici dhabitatges de planta baixa amb dos pisos superiors i golfes, fent cantonada en un dels extrems de la plaça. la planta baixa hi ha disposada una porxada de tres arcs apuntats, repertits en les dues façanes. Les obertures de les plantes su ...

                                               

Casa Clariana (Vic)

Casa senyorial de planta gairebé quadrada, amb la façana nord, seguint el traçat itinerant del c/ Dues Soles i la plaça. Aquesta es cobreix a coberta de varis vessants. Es tracta dun edifici mitgera de planta baixa i dos pisos i presenta tres tra ...

                                               

Casa Comella

Casa de grans dimensions que abasta gairebé una illa del Centre Vic: pl. del Mercadal, c/ Verdaguer i Rbla. Hospital. La façana principal es troba mirant el c/ Verdaguer, ledifici consta de planta baixa, primer pis i segon pis i al damunt shi obr ...

                                               

Casa Concepció Verges Vda. Pujol

Edifici civil. Casa de carrer que consta de planta baixa destinada a taller i primer pis. És coberta a una sola vessant i més baixa que les de la resta del carrer. Cal remarcar que la planta baixa hi ha dos portals darc de mig punt formats per gr ...

                                               

Casa Concepció Vergés

Edifici civil. Casa amb parets de càrrega que consta de planta baixa i quatre pisos, coberta amb teula aràbiga a dues vessants. la planta hi ha quatre obertures, tres al carrer de Manlleu del mig de dimensions més petites i un al xamfrà amb el ca ...

                                               

Casa Cortada (Vic)

Edifici de planta rectangular. És un edifici entre mitgeres que consta de planta baixa i dos pisos i coberta a diverses vessants amb teulada àrab. La façana principal orientada al nord segueix el traçat del Castell de la Ciutat en direcció al Cas ...

                                               

Casa Cortina

Es tracta dun edifici entre mitgeres de planta baixa, tres pisos i golfes.la planta baixa sobren dos arcs rebaixats, formant una porxada. Aquests dos arcs marquen els dos eixos verticals en els que es distribueixen les obertures. Les obertures só ...

                                               

Casa Costa, Pl. Major, 13 (Vic)

Es construí entre 1905 i 1907, després denderrocar lantic edifici del General o casa del Governador, de 1683. Edifici entre mitgeres, amb planta baixa, tres pisos superiors i golfes, amb coberta a dues aigües. Les obertures de la façana principal ...

                                               

Casa dhabitatges Pere Mas

Casa mitgera de planta baixa, entresòl i dues plantes nobles. És de planta quadrada i coberta a dues vessants. Presenta un eix de simetria central, lalçat dels pisos, així com les mides de les obertures, disminueix amb lalçada. la planta hi ha un ...

                                               

Casa del Molí del Llobet

Masia que presenta dos cossos de planta rectangular que consten de planta baixa, dos pisos i golfes. Tots dos estan orientats a llevant i amb el carener perpendicular la façana. Uneix els dos cossos una torre, quadrada, coberta a quatre vessants, ...

                                               

Casa del Veguer Sala i Saçala

Edifici de planta baixa i dos pisos. Reculat respecte la façana, existeix un altre cos dedificació. Una façana plana, ondulada seguint el carrer, les obertures estan distribuïdes sense seguir un ordre. Lúnic ritme el marquen els portals de la pla ...

                                               

Casa Domènech (Vic)

Edifici civil. Casa de dos pisos, els baixos de la qual són destinats a establiments comercials. Està situada en el xamfrà plaça del Canonge Collel - plaça del Paradís i consta de planta baixa la qual és porticada formant arcs convexos en els qua ...

                                               

Casa Estrada Vilarrasa

Es tracta dun edifici de planta baixa i dos pisos més altres volums reculats del carrer de la Ramada. La composició de la casa acusa les diferents etapes de construcció i reformes a que ha estat sotmesa. Les motllures que hi ha sota el ràfec fan ...

                                               

Casa Forcada (Vic)

Edifici civil. Casa de tipus senyorial situada al carrer Morgades en front de la farinera Costa. És de planta rectangular i forma un atri la façana. Sostingut per sis columnes estriades amb el capitell corinti, en la qual hi observem alguns eleme ...

                                               

Casa Fortuny (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de planta baixa i dos pisos i és simètrica respecte a un eix central. la planta baixa presenta dos portals darc rebaixat amb decoracions de totxo vist formant cornises i decoracions. Al primer pis pre ...

                                               

Casa Genís (Vic)

Edifici civil. Casa de pisos, de planta rectangular, a tres vessants. Ocupa el xamfrà del Carrer Manlleu amb la Rambla del Carme. Consta de planta baixa i de quatre pisos. La planta baixa és destinada a farmàcia, amb tres portals daccés els quals ...

                                               

Casa Jaume Casasses

Edifici civil. Casa de carrer el tram de la façana de la qual és molt estret, consta de PB i dos pisos. La façana es troba orientada a llevant i presenta un portal de forma parabòlica i duna amplada considerable. El mur de la part baixa és recobe ...

                                               

Casa Joan Quintana

Edifici civil. Casa entre mitgera que consta de planta baixa, dos pisos, coberta a dues vessants amb teula aràbiga i terrassa almenys la part de davant. la planta hi ha un gros portal rectangular, de dues fulles, que dóna pas la botiga. Els pisos ...

                                               

Casa Josep Andreu

Edifici civil. Casa entre mitgeres. Consta de planta baixa i dos pisos. La façana presenta un eix central amb proporcions verticals. la planta hi ha un portal central, un lateral i una finestra, tots tres darc escarser amb emmarcaments de pedra. ...

                                               

Casa Josep Casasas

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de planta baixa, dos pisos i terrassa coberta en teula aràbiga a dues vessants. la planta baixa sobren tres portals simètrics. del mig és partit en dos. Presenten un arc rebaixat i la part superior co ...

                                               

Casa Josep Genis

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de PB i tres pisos. La PB presenta un passatge amb establiments comercials que comunica amb el carrer Sant Fidel nº6, el portal daccés a aquest recinte és darc còncau i la dovella central és decorada ...

                                               

Casa Josep Rafart

Edifici civil. Casa entre mitgera que forma cantonada. Consta de PB i tres pisos. La façana de la Pl. dels Màrtirs és simètrica, sobren tres portals rectangulars la planta. Al 1er i 2n pis shi obren tres balcons amb llosanes de pedra. Els primers ...

                                               

Casa Llucià Riubrogent

Edifici civil. Casa entre mitgera que consta de planta baixa, tres pisos, golfa i coberta amb teula aràbiga a dues vessants. La planta és destinada a establiment comercial. Té tres portals. del mig és darc de mig punt i un dels laterals és dividi ...

                                               

Casa Merinos (Vic)

Edifici dhabitatges de planta baixa amb dos pisos superiors, compartint mitgera amb ledifici que va cantonada amb el carrer de la Riera i sobresortint aquests dos de la línia de façana de la plaça. La planta baixa sobra amb un únic i gran portal, ...

                                               

Casa Miquel Pujada i Serrat

Casa dhabitatges que forma xamfrà entre el c/ de Gurb i la Ronda Camprodon. Consta de planta baixa i dos pisos. És de planta rectangular coberta a dues vessants amb teula àrab. La façana principal està situada al SW i és simètrica respecte a un e ...

                                               

Casa Moreta (Vic)

Edifici entre mitgeres, que consta duna planta baixa i dos pisos superiors. Al centre de la planta baixa shi ubica el portal principal, adovellat darc de mig punt, i a cada banda dues obertures, una de clàssica i laltre darc rebaixat. En el prime ...

                                               

Casa Parrella (Vic)

Casa de planta irregular que segueix la direcció del carrer en el sector nord i sadossa al pany de muralla pel sector sud. La façana nord presenta un eix de composició vertical i consta de planta baixa, dos pisos i golfes. És coberta a tres vessa ...

                                               

Casa Prat (Vic)

Casa senyorial de planta poligonal, amb la façana nord seguint el traçat itinerant del carrer vers el portal de muralla de Santa Eulàlia i la façana sud sobre un pany daquesta. Ledifici consta de planta baixa, primer pis i golfes. És cobert a due ...

                                               

Casa Vilaseca (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgera, consta de planta baixa, 3 pisos i terrat. la planta hi ha un ampli portal destinat a botiga i farcit danuncis comercials. Shi obre un portal aparador i un portalet que dóna a lescala dels pisos. Hi ha una gradac ...

                                               

Casa Ylla-Català

Es tracta dun edifici amb una paret mitgera que consta de planta baixa, entresòl i dues plantes superiors. La casa sorganitza en façana marcant el basament amb un encoixinat corregut, el cos principal amb balcons i el coronament amb finestres. Le ...

                                               

Casal Rectoral de la Casa de la Pietat

Casa rectoral adossat a lesglésia de la Pietat. La façana segueix el traçat del carrer de Sant Sadurní que sobre vers la plaça del Paradís. La façana segueix un eix de composició molt irregular tant pel que fa la distribució dobertures com a lalç ...

                                               

Casals (Vic)

Edifici civil. Masia destructura un xic complexa, ja que està formada per dos cossos coberts a dues vessants formant angle recte i units per un cos de menys alçada. El portal dentrada és rectangular i està orientat a migdia, amb el carener paral ...

                                               

Codinacs

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. Adossat la façana i ocupant-ne mitja, hi ha un cos de porxos cobert a tres vessan ...

                                               

Conjunt dhabitatges al carrer del Remei, 25-31 (Vic)

Edificis civils. Conjunt de quatre cases amb estructures molt semblants, llevat dalgunes que han estat reformades. Consten de planta baixa i dos pisos. la planta shi obre portals rectangulars i dos dells tenen un de més petit al costat. Al primer ...

                                               

Conjunt dhabitatges al carrer del Remei, 39-49 (Vic)

Edificis civils. Conjunt de cases dhabitatges, sis, que presenten la mateixa estructura. Són entre mitgeres llevat de la de lextrem del carrer, que fa xamfrà. En aquest indret el capcer és triangular i amb diverses obertures distribuïdes sense ca ...

                                               

Conjunt dhabitatges al carrer Gurb, 65-69 (Vic)

Edificis civils. Conjunt dhabitatges unifamiliars entre mitgeres. Consten de planta baixa i dos pisos. Són de planta rectangular i coberts a dues vessants amb un ràfec amb colls de biga de fusta. Presenten un o dos eixos de composició verticals. ...