Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 13
                                               

Sant Pere de Juïgues

Lesglésia de Sant Pere de Juïgues, de lantic lloc de Juïgues, únic topònim alt-medieval daquestes comarques que indica un establiment de població jueva, es troba a lentitat de població de Vilamarí, del municipi de Vilademuls, al costat del mas So ...

                                               

Sant Pere de Viella

Capella amb labsis orientat a llevant. Només saprecien restes dun antic absis semicircular i, a lentrada, restes de la volta lleugerament apuntada que cobria lúnica nau de ledifici. El frontis conserva la portalada de doble arcada i una finestra ...

                                               

Santa Maria dOrfes

Edifici estructurat en una sola nau, amb diverses capelles laterals obertes en els murs. La façana principal presenta un portal amb pedra amb els brancals formant pilastres estriades. La llinda forma tres cossos sobreposats amb frontó partit al d ...

                                               

Santa Maria de les Olives

Santa Maria de les Olives és una església amb elements romànics i barrocs de Vilademuls inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Santa Maria de Vilamarí

Lesglésia parroquial de Santa Maria de Vilamarí es troba en el petit nucli aglevat del poble de Vilamarí, situat dalt dun serrat, a lesquerra de la vall del Farga, dins el municipi de Vilademuls, la comarca del Pla de lEstany.

                                               

Cal Calbís

Casa ubicada al centre històric de la població. Estructurada en planta baixa, pis i golfes, tot i lausteritat arquitectònica, la seva façana denota solidesa. Els acabats són darrebossat, destacant-se els carreus de pedra que emmarquen les obertur ...

                                               

Cal Felip (Golmés)

Edifici de dues plantes i golfes construït en pedra i tàpia i amb els murs arrebossats. La planta baixa i primer pis han estat recoberts de pedra en una restauració recent. La façana principal presenta una llinda en la qual hi ha una data il legi ...

                                               

Cal Marquet (Golmés)

Cal Marquet, ubicat la part més antiga del poble, té una façana rectangular, la cara més estreta de la qual pertany la façana. seguint els paràmetres de les cases de pagès, ledifici consta de tres plantes: una baixa on es dipositen els cups i els ...

                                               

Cal Metge (Golmés)

La casa pairal coneguda com a Cal Metge, datada el 1750, presenta una estructura particular, tant per la seva planta com pel seu frontis que, jugant amb els espais oberts i els tancats, segueix un esquema esglaonat. La planta està condicionada pe ...

                                               

Cal Patet (Golmés)

Casa entre mitgeres de planta baixa i dos pisos, amb crugies estretes. La porta és en un lateral la planta baixa, mentre que al primer pis shi obre un balcó corregut de dues portes. El segon pis és un afegit posterior la resta, de caràcter modern ...

                                               

Cal Postilló (Golmés)

Casal de considerables proporcions ubicat en un solar de planta rectangular. La construcció arquitectònica de ledifici- cobert a dues vessants amb teula àrab i la façana arrebossada i pintada- correspon la duna masia, sense més particularitats qu ...

                                               

Cal Toldrà (Golmés)

Edifici de tres plantes de pedra arrebossada amb les tres finestres i portes emmarcades en pedra. la planta baixa hi ha dues portes daccés amb arcs adovellats. la planta noble hi han tres portes balconeres de llinda, remarcades de pedra i a lúlti ...

                                               

Llindes (Linyola)

Al carrer Llibertat es troben dos llindes veïnes; la llinda esquerra està formada per un quadrat que emmarca la forma dun cor, la punta del qual hi surten tres tires a manera darrel i la part interior del cor està reticulat. Aquesta forma parteix ...

                                               

Cal Bosch (Mollerussa)

És un habitatge entre mitgeres original de planta baixa i pis. la planta baixa, hi havia el comerç de la família. la part posterior hi ha un pati. la planta alta presenta una distribució tradicional amb estances magnificades. Cal deixar constànci ...

                                               

Cal Cobatxo

Mènsula formada per una figura femenina de mig cos i en forma datlant que, junt amb altres dos mènsules, suporta una balconada. La figura està adossada a una base octogonal amb els angles arrodonits, i va vestida amb una espècie de camisola estra ...

                                               

Cal Senyor (Vila-sana)

Cal Senyor consta dun edifici central de tres plantes amb annexes dèpoques posteriors que tanquen un pati la part posterior de la casa. La part central de ledifici és construïda amb tàpia i les cantonades amb pedra. la façana principal hi ha una ...

                                               

La Novella Alta

Aquest conjunt arquitectònic està situat damunt dun turó. El cos central de la Novella, construït en pedra, amb planta baixa i dos pisos és la part més antiga de ledifici. Aquest cos respon als pressupostos arquitectònics de masia que J. Gisbert ...

                                               

La Novella Baixa

És un edifici de dues plantes i golfes. Consta de dues cases, no diferenciades exteriorment. Les cornises que separen les plantes estan remarcades i, juntament amb altres elements, donen sensació dhoritzontalitat a ledifici. Les obertures són rec ...

                                               

Masia Montserrat

La masia respon a una planta rectangular amb coberta a dues aigües. Consta de planta baixa, pis i golfes. Les dues primeres plantes estan separades per una cornisa de pedra, que juntament amb les cantonades de ledifici i els marcs de finestres i ...

                                               

Torre del Fraret

Edifici de tres plantes. Consta dun cos central i un annex posterior. La part inferior de la façana és de pedra i morter, la resta és de paret de tàpia. la planta baixa hi ha una sola porta daccés. la llinda, emmarcada en un gravat decoratiu hi h ...

                                               

Torre del Xatmar

Cal Xamar és una masia que comprèn dues cases adossades com a edificació principal. Són gairebé simètriques i estan construïdes amb pedra i maó i amb les cantonades de pedra. El recinte compte amb una terrassa lateral que queda fora del mur que t ...

                                               

Cal Martí (Vilanova de Bellpuig)

Edifici de tres plantes que fa cantonada entre dos carrers, hi té una entrada per cada un dells. De línies molt senzilles té com a elements decoratius les mènsules que sostenen les cornises de les finestres i els forjats.

                                               

Casella de la Turbina

Casella de la Turbina és un monument del municipi de Vilanova de Bellpuig inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

La Facina de Vilanova de Bellpuig

El carrer conegut com la Facina, forma part del barri de la Magrinya i constitueix amb aquesta el nucli més primitiu i originari del poble. La Magrinya seria la petita fortalesa que alguns autors creuen que va sorgir durant lèpoca mora, cosa més ...

                                               

Can Magrinyà (Falset)

Edifici de planta composta bastit de carreu i maçoneria arrebossada i pintada i cobert per teulada i terrat. La façana és doblement escairada i conté un perxe que facilita laccés la dita "font del batlle". la planta es troben tres portes i quatre ...

                                               

Perxe del Carrer de Baix

Emplaçat entre el Carrer de Baix i la Plaça de Cal Cavaller. Petit perxe construït la planta baixa dun edifici entre mitgeres de cinc nivells dalçat fet de tàpia. De forma contrària a lhabitual, lembigat del sostre és situat de forma paral lela a ...

                                               

Ca Taller

Ca Taller és un edifici del municipi de Garcia inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya situat la Plaça Catalunya, al centre del nucli de Garcia.

                                               

Església del castell de Sant Martí de Puigbò

L Església del castell de Sant Martí de Puigbò és una església romànica del municipi de Gombrèn inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Sant Joan de Mataplana

Sant Joan de Mataplana és una església romànica del municipi de Gombrèn inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Es troba la vall de lEspluga, isolada, davant de les restes del Castell de Mataplana, del qual nera era la cap ...

                                               

Sant Martí de Puigbò

Sant Martí de Puigbò és una parròquia del municipi de Gombrèn inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situada a 1.120 m. daltitud, la capçalera duna alta vall afluent de el Merdàs, el sud-est del terme, al casat de Pu ...

                                               

Sant Pere de Montgrony

Sant Pere de Montgrony és una església del municipi de Gombrèn. Està situada al pla de Sant Pere de la Serra de Sant Pere, just sobre el cingle on hi ha la capella de Santa Maria de Montgrony. És una obra inclosa en lInventari del Patrimoni Arqui ...

                                               

Església de Santa Maria de Matamala

Església dorigen romànic, ampliada i retocada totalment a partir del segle xvii, quan sallargà la nau amb un presbiteri que substituí lantic absis. Posteriorment es construïren dues capelles laterals -una de les quals data del 1735-, unes golfes ...

                                               

La Guàrdia de Ripoll

La Guàrdia de Ripoll és un castell situat al municipi de les Llosses, sota lermita de Santa Margarida de Vinyoles.

                                               

Mas de Llimós

Es tracta dun edifici rectangular amb construccions annexes dús agrícola. Els baixos estan coberts amb volta i la resta dels forjats són de tipus tradicionals, de cabiró i revoltó de guix. Les façanes amb obertures petites, exceptuant la de migdi ...

                                               

Sant Esteve de la Riba

Construïda damunt dun turó, es troba annexa al mas La Riba. És destil romànic amb una sola nau, amb volta un xic apuntada, labsis orientat a llevant. La coberta és amb teula àrab i la porta sobre la façana sud. Es troba en perfecte estat de conse ...

                                               

Sant Feliu dEstiula

Sant Feliu dEstiula és una església i antiga parròquia pertanyent actualment al municipi de les Llosses. Es troba al nord-est del terme, al fons de la vall dEstiula, sobre una elevació a 989 m daltitud, a lesquerra del torrent dEstiula a lindret ...

                                               

Sant Julià de Cosp

Sant Julià de Cosp és una església romànica del municipi de les Llosses. Es troba dalt dun single de la serra del Catllàras. Forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Sant Julià de Vilacorba

És un edifici de petites dimensions, que consta duna sola nau de planta rectangular, amb un annex dedicat la sagristia. La nau està orientada de llevant a ponent, la qual cosa mostra el seu origen romànic. La porta de lesglésia sobre la façana su ...

                                               

Sant Vicenç de Palmerola

Entre els quilòmetres 2 i 3 de la carretera que, deixant enrere Borredà, al quilòmetre 9 té la veïna església de Santa Maria de Matamala, senfila un camí carreter que, després de la forta pujada, arriba al mateix punt del castell. Junt al castell ...

                                               

Santa Maria de les Llosses

Santa Maria de les Llosses és una església romànica que es troba al mig de la vall de les Llosses, dalt dun petit serrat, fent de parròquia a un grup disseminat de cases. Edifici duna sola nau coberta amb volta de canó apuntada i capçada a llevan ...

                                               

Mas Mitjavila

Es tracta destructures portants en pedra amb obertures petites posteriorment modificades i cobertes a dues aigües. El carener es situa al bell mig de lantiga façana principal orientada a migdia. Els forjats són formats per cabirons de fusta i rev ...

                                               

Beget

Beget és un poble de lAlta Garrotxa, amb municipi propi fins a lany 1969, en què fou agregat al terme municipal de Camprodon. Situat la capçalera del riu de Llierca, les seves cases de pedra sagrupen al voltant de la riera de Beget. Avui dia és u ...

                                               

Can Batlle (Camprodon)

Mas catalogat en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, situat a Beget, municipi de Camprodon, comarca del Ripollès tot i que geogràficament està situat a lAlta Garrotxa. Shi pot arribar sortint de Beget en direcció Oix i prenent el ...

                                               

Casa pairal de Surroca

Surroca va ser una de les cases principals de la Vall de Salarça. Com a tal va disposar de ric mobiliari, capella particular, molí fariner i casa de masovers. Ledifici és un ampli casal de planta quadrada i teulada a quatre vessants. Disposa de b ...

                                               

El Barrancot

El Barrancot és una masia a lest del terme de Camprodon catalogada a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. No hi ha dades històriques que facin referència al passat del Barrancot. El mas ha estat objecte duna acurada restauració i ...

                                               

El Mariner de Sant Pau

El Mariner de Sant Pau es troba arrecerat al puig del Mariner Vell, prop del poble de Sant Pau de Seguries. És un gran casal, amb una entrada solemne i un barri que li donen aspecte de petit poble. Ledifici és obra del segle xvi o XVII, però la d ...

                                               

El Peirer

el Peirer, també escrit Pairer o Pairé, és una gran casa pairal ubicada la falda de la muntanya de Bestracà a loest del terme municipal de Camprodon.

                                               

Pairalia del Bolacell

La casa del Bolacell està ubicada dalt dun turonet, a laltre costat del pont del mateix nom. És citada documentalment des de molt antic. És una reunió de molts edificis annexos i moltes ampliacions fetes en el decurs dels segles. Les teulades són ...

                                               

Sant Andreu de Bestracà

Edifici de planta rectangular, absis semicircular a lest i campanar despadanya no acabat. La seva porta està sobre la façana sud. Ledifici té 4 obertures, una la façana oest, dues la sud i una darrera labsis a lest. Església romànica del segle xi ...

                                               

Sant Feliu de Rocabruna

Sant Feliu de Rocabruna és una església romànica del municipi de Camprodon, concretament del poble de Rocabruna. És una obra inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.