Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 14
                                               

Sant Valentí de Salarça

Lesglésia de Sant Valentí de Salarça, o Sant Valentí de Salarsa, està situada al veïnat de Salarça, dins del terme municipal de Camprodon, al Ripollès. Està protegida com a bé cultural dinterès local.

                                               

Santa Maria de Bolòs

Lesglésia de Santa Maria de Bolòs està situada al veïnat de Bolòs, al costat del veïnat de Salarça, en el que era lantic municipi de Freixanet, incorporat a Camprodon el 1965. Administrativament doncs és part del Ripollès tot i que geogràficament ...

                                               

Can Pous (Ribes de Freser)

Se sap que perdé el cognom Riu a principis del segle passat, per núpcies duna pubilla amb Pereramon. Lentrada principal, a manera de símbol representatiu dóna entrada a lera, espai central del mas. Lespai obert de leixida de construcció més recen ...

                                               

Casa Cal Rojo

Ledifici està format per baixos, dos pisos i altell. la planta baixa hi ha una arcada, amb dovelles de pedra picada; el balcó del primer pis, dèpoca posterior la construcció de la casa és damunt la part superior de larcada. Al primer pis hi ha tr ...

                                               

Conjunt hidràulic de Ca nAliguer

El conjunt de lAliguer el formen diverses construccions i edificis vinculats a laprofitament de laigua. La resclosa, que saixeca sobre roca natural, té uns 30 m de llargada i uns 4 m dalçada. El canal, que surt de la banda dreta de la resclosa, t ...

                                               

Conjunt hidràulic lEscala

El conjunt de lEscala el formen diverses construccions i edificis vinculats a laprofitament de laigua. La palanca, sobre el riu Ter, fa 1.40 damplada i té una llargada de 63 m. Està formada per una volta de totxos sobre formigó, travessat per tir ...

                                               

Séquia Molinar

Aquest aqüeducte és dun sol arc. la sortida de Ripoll camí de Campdevànol hi ha lantiga presa daigua molt ben aconduïda per un extens aqüeducte. Donà moviment a distintes industries. També anomenat el Rec de dalt. El canal que té una llargada dun ...

                                               

La Batllia (Sant Joan de les Abadesses)

La Batllia és una masia a mig camí de Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries catalogada a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La masia de la Batllia ja ve citada en el capbreu de lAbat de Vilalba que es conserva a larx ...

                                               

Creu dels Afusellats (Sant Joan de les Abadesses)

La creu dels Afusellats és una creu del municipi de Sant Joan de les Abadesses inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

El Coll (Sant Joan de les Abadesses)

el Coll és un mas a poc més de mig km al NO de la vila de Sant Joan de les Abadesses conformat un conjunt dedificacions força notables i construïdes aprofitant el desnivell del terreny que formen el conjunt del mas Coll i estan inclosos en lInven ...

                                               

Masia del Reixac

Es tracta duna masia amb coberta, de teula àrab i a doble vessant amb el carerner perpendicular la façana. La porta daccés presenta una llinda amb inscripcions i brancals de pedra. Hi ha dues finestres sense una disposició ordenada. La façana est ...

                                               

Paratge de Lourdes (Sant Joan de les Abadesses)

El Paratge de la Mare de Déu de Lurdes és un oratori de Sant Joan de les Abadesses inclós en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

La Roca (Sant Joan de les Abadesses)

La Roca és un mas a uns quants centenars de metres al sud-est del nucli de Sant Joan de les Abadesses inclòs a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

El Vilar (Sant Joan de les Abadesses)

La masia està formada per tres edificis principals, tots enllaçats. Dos són destinats a habitatge i corrals la planta baixa i consten de tres pisos amb els graners a lúltim pis. Els tres edificis són de planta rectangular on a lextrem dun sobre u ...

                                               

Ca la Pona

Ca la Pona és una obra del municipi de Vilanova del Vallès. Les finestres daquesta casa formen part de manera individual de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Can Congostell

Edifici aïllat de planta rectangular. Consta de planta baixa i dos pisos dalçada. Està cobert amb teulada a quatre vessants. Té adossats edificis annexos a ambdós costats dalçada inferior i coberta a una vessants. La façana és de composició simèt ...

                                               

Can Rabassa (Vilanova del Vallès)

És una masia formada per tres cossos rectangulars de diferents dimensions i situats un damunt de laltre. La porta daccés és centralitzada amb un balcó la part superior. la part del darrere del mas shi troba una porxada sostinguda per vuit pilars. ...

                                               

Can Sanfont (Vilanova del Vallès)

És un edifici de planta rectangular. Consta de planta baixa, pis i golfes la crugia central, potser era de planta basilical originàriament. Té dos portals adovellats, el de la dreta té un escut la clau de larc. Les finestres del pis noble són de ...

                                               

La Casa Alta

La Casa Alta és un edifici del municipi de Vilanova del Vallès que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Bertrans (Biosca)

Pertany al veïnat dispers de Lloberola, al nord del terme municipal, enmig dels plans de la carena que sestén entre els barrancs de Lloberola, al sud, i el de Lluc al nord. Shi accedeix des de la carretera asfaltada de Lloberola a Sant Climenç. A ...

                                               

Cal Canut (Biosca)

És un conjunt de dos edificis, un de més a loest, en estat ruïnós, que devia ser ledifici principal, i un altre de més petit, situat més a loest, que es troba en un estat de conservació bo. Ledifici que es troba en estat de conservació deficient, ...

                                               

Cal Vinyaire de la Melgosa

És un edifici de quatre façanes i tres plantes. la façana sud-est, té una entrada amb llinda de pedra i porta de fusta que dóna la segona planta. la seva dreta hi ha una petita finestra amb reixa. la planta següent hi ha dues finestres emmarcades ...

                                               

La Coromina (Biosca)

La Coromina és una masia al terme municipal de Biosca inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. A mig camí dels nuclis de Peracamps i Lloberola. Aquest antic casal és un edifici que té funció dhabitatge, amb annexos que teni ...

                                               

Coscó (Biosca)

És un edifici de tres plantes i quatre façanes. la façana est, la planta baixa, hi ha una entrada amb arc de mig punt adovellat i les restes duna porta de fusta. la seva dreta hi ha una premsadora. Al següent pis la dreta, hi ha una finestra amb ...

                                               

El Venque

És una de les masies del veïnat dispers de Lloberola, al nord del terme municipal. Es troba en uns replans que sestenen al marge dret de la riera de Lloberola, al peu de la carretera asfaltada de Lloberola a Sant Climenç. És a 2.8 km de Lloberola.

                                               

Galinyó

És un edifici de quatre façanes i tres plantes. la façana sud, la planta baixa hi ha una entrada amb arc adovellat de mig punt. la dovella central hi posa la data de 1809 hi ha una porta de fusta de doble batent. la seva dreta hi ha una entrada r ...

                                               

Grifé

És un edifici de quatre façanes i tres plantes. la façana sud-est hi ha una entrada rectangular amb llinda de pedra i porta de fusta. la seva dreta hi ha una petita espitllera. A lesquerra de la porta hi ha les restes duna premsa, i més a lesquer ...

                                               

Huguets (Biosca)

Pertany al veïnat disseminat de Lloberola, al nord del terme municipal. Es troba al vessant esquerre de la rasa de Lloberola, als plans de la carena entre la rasa de Montconill i el barranc de la Vila, a lobaga del serrat de Sasserra. Shi va des ...

                                               

LEstany (Biosca)

És un edifici de quatre façanes i tres plantes. la façana nord-est, la part esquerra, hi ha una entrada senzilla, més la dreta hi ha una entrada més gran amb porta de fusta de doble batent. la planta següent, hi ha quatre finestres repartides per ...

                                               

La Caseta de Bertrans (Biosca)

Pertany al veïnat dispers de Lloberola, al nord del terme municipal, a les costes del marge dret de la riera de Lloberola, al sud de la masia de Bertrans, propietària de la Caseta. Shi accedeix des de la carretera asfaltada de Lloberola a Sant Cl ...

                                               

La Condal

És un edifici de quatre façanes i tres plantes. la façana sud, hi ha una entrada al centre, amb arc de mig punt adovellat i porta de fusta de doble batent. A cada costat de lentrada hi ha una petita obertura. la planta següent, a lesquerra hi ha ...

                                               

La Melgosa (Biosca)

La Melgosa és una masia del municipi de Biosca que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Shi arriba per la carretera que porta a Lloberola, a un 1.5 km sagafa un trencall a lesquerra, on es veu un gran dipòsit daigua. ...

                                               

La Teuleria (Biosca)

És un edifici de quatre façanes i tres plantes. la façana sud, hi ha una entrada amb arc adovellat escarser, la dovella central, hi ha la data de 1817. A cada costat de lentrada, hi ha una petita obertura. la planta següent, hi ha tres finestres ...

                                               

La Vila (Biosca)

És una de les masies del veïnat disseminat de Lloberola, al nord del terme municipal. Es troba al vessant esquerre de la rasa de Lloberola, als plans de la carena entre el barranc de la Vila i el de lHorta del Mas, a lobaga del serrat de Sasserra ...

                                               

Les Cases (Biosca)

És un edifici de quatre façanes i tres plantes. la façana sud-est, hi ha lentrada principal. la següent planta a lesquerra hi ha una finestra tapiada, al centre i la dreta hi ha una finestra. Al darrer pis nhi ha dues. la façana sud-oest, hi ha u ...

                                               

Les Cots (Biosca)

És una de les masies del veïnat dispers de Lloberola, al nord del terme municipal. Es troba als replans del marge dret de la riera de Lloberola, al peu del Cap de la Serra, al nord i enfront mateix de Lloberola. Shi va des de la carretera asfalta ...

                                               

Lluc (Biosca)

Lluc és una masia del municipi de Biosca que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Shi va per la pista que surt Lloberola en direcció a Sant Climenç. A uns 5.5 km shi arriba.

                                               

Manonelles

És un edifici de quatre façanes i quatre plantes. la façana est, la part esquerra, hi ha lentrada principal, amb arc escarser adovellat i porta de fusta de doble batent. la planta següent hi ha un petit balcó amb barana de ferro, la seva dreta hi ...

                                               

Mas de Pedrafita (Biosca)

És un edifici de quatre façanes i tres plantes. la façana est, la segona planta a lesquerra hi ha una entrada amb gran arc adovellat de mig punt. la seva dreta hi ha dues finestres. la façana nord, hi ha una petita obertura la planta baixa, una f ...

                                               

Mas Povia

És una de les masies del veïnat dispers de Lloberola, al nord del terme municipal. Es troba en uns replans que sestenen al marge dret de la riera de Lloberola. Shi accedeix des de la carretera asfaltada de Lloberola a Sant Climenç. A 3.7 km de Ll ...

                                               

Padollers

És un edifici de quatre façanes i quatre plantes. la façana est, hi ha lentrada principal amb arc de mig punt adovellat, la dreta hi ha una espitllera. la planta següent, hi ha cinc finestres amb ampit. la planta següent, hi ha cinc petites fines ...

                                               

Sant Andreu de Montconill

Està al nord-est del municipi, en terrenys de lantic terme de Lloberola. Saixeca al cap del serrat que es forma entre la Rasa de Montconill al sud i la de la Coromina o Miravalls al nord, a ponent de les runes de la masia de Montconill que li dón ...

                                               

Sant Pelegrí de Biosca

Sant Pelegrí, conegut també com a Santuari de la Mare de Déu del Pla, és una església romànica del municipi de Biosca, la comarca de la Segarra. És un monument protegit i inventariat dins el Patrimoni Arquitectònic Català.

                                               

Sant Pere Sasserra

Sant Pere Sasserra és una església romànica del municipi de Biosca, la comarca de la Segarra. És un monument protegit i inventariat dins el Patrimoni Arquitectònic Català.

                                               

Ermita de Santa Maria (Biosca)

Està situada la part superior de la vila, la part baixa de les ruïnes del que fou el castell. Per anar-hi cal travessar linterior del poble per la part de ponent, pujant pel carrer Pasterola. A poc més de cent metres de lúltima edificació 41° 50′ ...

                                               

Santa Maria de Lloberola

Santa Maria de Lloberola o Santa Maria del Solà és una església romànica del municipi de Biosca la comarca de la Segarra. És un monument protegit i inventariat dins el Patrimoni Arquitectònic Català.

                                               

Santa Susanna de la Melgosa

És una ermita envoltada dalzines i roures. Té una sola nau. És possible que hagués tingut un absis rodó, per les restes dels fonaments que encara hi són. Entrada amb arc de mig punt adovellat. Té una petita obertura circular a sobre. Linterior es ...

                                               

Serrabona (Biosca)

És un edifici de quatre façanes i tres plantes. la façana sud-oest hi ha una finestra la segona planta, i una de més petita la darrera. la façana sud-est, hi ha una entrada amb llinda de pedra la planta baixa, i porta de fusta de doble batent. la ...

                                               

Viladrosa (Biosca)

És un edifici de quatre façanes i tres plantes. la façana sud-oest, hi ha una entrada amb llinda de pedra i porta de fusta. la seva esquerra hi ha una petita obertura, la dreta hi ha un contrafort. la planta següent hi ha tres finestres amb ampit ...

                                               

Viver (Biosca)

És un edifici de quatre façanes i tres plantes. la façana sud, la planta baixa al centre, hi ha una entrada amb llinda de pedra i porta de fusta amb vidriera. A cada costat de lentrada hi ha una finestra. la planta següent, al centre hi ha un bal ...