Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 21
                                               

Can Ribes (la Cellera de Ter)

La masia actual és el fruit de diverses intervencions constructives, efectuades en diferents moments històrics. En primer lloc tenim el que seria la masia primigènia, la qual consta de dues plantes i golfes, coberta amb una teulada a dues aigües ...

                                               

Can Roca (la Cellera de Ter)

Edifici de tres plantes aïllat i cobert amb una teulada de doble vessant amb el carener paral lel als laterals. Està formada per la masia original i les ampliacions que shan anat fent amb el temps. La planta baixa consta, la façana, dun gran port ...

                                               

Can Torre de Plantadís

Ens trobem davant duna masia de dues plantes, coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a laterals. la planta baixa destaca el portal adovellat daccés, darc de mig punt amb unes dovelles de mida mitjana ben escairades. Pel que fa al prime ...

                                               

Can Vernis

Edifici aïllat de tres plantes i coberta de doble vessant cap als laterals. Les seves obertures són totes de pedra sorrenca de nova factura i responen a una tipologia similar. A excepció de les finestres darc de mig punt del segon pis, les altres ...

                                               

Can Vinyes (la Cellera de Ter)

Edifici aïllat de tres plantes format per dos habitatges diferenciats. Lun, original, és de coberta de doble vessant a laterals i laltre, construït al segle xix sobre una de les crugies de lantic mas, és de coberta de doble vessant a façana. A mé ...

                                               

Can Vinyoles (la Cellera de Ter)

Es tracta duna masia de planta rectangular que consta de dues plantes i golfes, coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a façana. El coronament ha estat resolt amb un ràfec sustentat per cairats de fusta, aplicat als extrems, ja que al ...

                                               

La Fanera

Masia que consta de dues plantes i golfes, coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a laterals i amb un ràfec format per dues fileres de rajola plana superposades. La planta baixa destaca el gran portal adovellat daccés, darc de mig punt ...

                                               

La Rovira (la Cellera de Ter)

Masia que consta de dues plantes i golfes, coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a laterals i amb un ràfec a base de taulers i cairats de fusta en una de les dues aigües. La planta baixa destaca el gran portal adovellat daccés darc de ...

                                               

Mas Rauriques

Edifici aïllat, orientat a nord-est, de dues plantes i golfes amb coberta de dues aigües amb vessants a façana. Consta de dos cossos, un més alt, antic i estret tres i dos crugies que laltre, i un paller antic. Les obertures són de còdols i sorre ...

                                               

Vinyoles dAmunt

Vinyoles dAmunt és una masia de la Cellera de Ter inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Es tracta duna masia que consta de dues plantes i golfes.

                                               

Vinyoles dAvall

Ens trobem davant duna masia que consta de dues plantes i coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a laterals amb una porció de ràfec prominent format per quatre fileres de rajola. La composició del ràfec és la següent: primer una filera ...

                                               

Monument a la Sardana (Lloret de Mar)

El Monument la Sardana és una obra del municipi de Lloret de Mar inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El monument es troba inscrit en un petit monticle el qual imita la silueta dun cos geomètric com és el decàgon.

                                               

Monument a Nicolau Font

El Monument a Nicolau Font és una escultura del municipi de Lloret de Mar inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un monument de pedra sorrenca i marbre situat al pati de lantic monestir i actual Restaurant de Sant Pere ...

                                               

Monument de lÀngel

El Monument de lÀngel és un grup escultòric del municipi de Lloret de Mar que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Es troba emplaçat sobre una terrassa circular, amb escales obertes als quatre punts cardinals.

                                               

Panteó Cabañas

Panteó Cabañas és un sepulcre del municipi de Lloret de Mar que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El panteó Cabañas està ubicat en el marge dret del passeig central del cementiri de Lloret de Mar i té com a matèri ...

                                               

Ca lAmetller (Maçanet de la Selva)

Edifici de planta rectangular amb teulada de dos vessants a laterals amb un edifici més recent adossat a un costat i una part reformada a laltra. Pel que fa la façana del mas, de dues plantes i golfes, destaca la porta adovellada darc de mig punt ...

                                               

Ca lEsparra

Edifici de planta rectangular amb dependències adossades. El mas original té dues plantes amb coberta de dues aigües a laterals. Els elements més rellevants de la façana són la porta de mig punt adovellada i les inscripcions de les llindes dalgun ...

                                               

Ca lOliver (Maçanet de la Selva)

Edifici que consta de tres plantes: planta baixa, primer pis o planta noble i un segon pis, projectat com a golfes. Pel que fa al tema de les obertures, la majoria són poc rellevants i interessants, i lúnica a destacar seria lobertura central amb ...

                                               

Ca lOrench (Maçanet de la Selva)

Ca lOrench és un antic habitatge habilitat com a comerç de Maçanet de la Selva inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Cal Trinxeria

Immoble que consta de tres plantes. La planta baixa, conté tres obertures: la central, del segle xv, està projectada com un ampli portal adovellat, amb dovelles de grans proporcions; coronat per una animació plàstica que combina mitja cara humana ...

                                               

Can Bancells

Can Bancells és una masia al sud del terme de Maçanet de la Selva inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Les primeres notícies de Can Bancells són del segle xvi Can Bancells era la casa pairal original dels Buscastell, aba ...

                                               

Can Buscastells

Can Buscastells és una masia al sud del terme de Maçanet de la Selva inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La casa original està datada de mitjans segle xiii. El mas Buscastells depèn de Maçanet des de 1854, quan una ordr ...

                                               

Can Calabrés

Immoble que consta de tres plantes: en la planta baixa, trobem quatre obertures: en el centre, un gran portal adovellat circular, de dovel les de grans proporcions, flanquejat a banda i banda, per dues finesters rectangulars descassa importància. ...

                                               

Can Comaleres

Edifici de planta rectangular, dos plantes i coberta de dues vessants a façana. Té també adossats, a part del mas Can Samsó la part dreta, coberts dús agrícola i ramader la part esquerra. La porta principal té un arc de mig punt adovellat de mida ...

                                               

Can Dot

Masia de dues plantes; en la planta baixa, shi concentren cinc obertures, dentre les quals sobresurten en especial dues: per una banda, la central, com a portal adovellat de mig punt, amb dovel les de gran embergadura. Mentre que per laltra, el l ...

                                               

Can Falló

Can Falló és una masia que ha estat utilitzada com habitatge i convent de Maçanet de la Selva inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Can Feliu (Maçanet de la Selva)

Immoble que consta de dues plantes: planta baixa, trobem tres obertures: la central, es tracta dun gran portal adovellat circular, amb dovel les de grans dimensions. En un dels laterals, trobem un portal suplementari darc carpanell rebaixat amb m ...

                                               

Can Figueres (Maçanet de la Selva)

Masia que consta de dues plantes: en la planta baixa, hi trobem quatre obertures. La central es tracta dun portal adovellat circular, amb unes dovel les de grans dimensions i muntants de pedra, flanquejada immediatament per dues finestres rectang ...

                                               

Can Garriga (Maçanet de la Selva)

Masia que consta de dues plantes; en la planta baixa, trobem quatre obertures, dentre les quals destaca sobretot per la seva majestuositat i grandària, el portal adovellat de mig punt dàmplies dovel les. En el primer pis o planta noble, trobem qu ...

                                               

Can Gorg (Maçanet de la Selva)

Edifici rectangular de dues plantes i coberta a dues aigües a laterals. Consta de dues parts diferenciades, la més antiga i la reformada recentment. De la part antiga destaca la porta principal darc de mig punt adovellada i les finestres del prim ...

                                               

Can Gregori (Maçanet de la Selva)

Masia de tres plantes, amb sis obertures en la planta baixa, on destaca la central, com a gran portal adovellat circular, amb dovelles de grans dimensions, flanquejat a banda i banda, per dues finestres geminades, lemmarcament de les quals és a t ...

                                               

Can Lloreta

Edifici de planta rectangular de dues plantes i coberta de dues aigües a laterals. Consta de dos cossos, un dels quals té la coberta a un sol vessant. Els dintells de les obertures de la casa són totes de fusta amb forma de prisma quadrat allarga ...

                                               

Can Masllorenç (Maçanet de la Selva)

Masia de dues plantes; en la planta baixa, trobem quatre obertures, de les quals sobresurt únicament la central – portal de llinda monolítica, conformant un arc pla i muntants de pedra-, ja que la resta són poc rellevants i estan mancades dinterè ...

                                               

Can Miquel Ferrer Vell

Edifici de planta quadrada, dues plantes i teulada de dos vessants a laterals. El conjunt actual del mas inclou, dins una valla metàl lica almenys vuit construccions entre adossats, coberts i locals pel bestiar.Totes les obertures són emmarcades ...

                                               

Can Mutgé

Masia de planta rectangular, que consta de dues plantes: en la planta baixa, destaca sobretot el gran portal, el qual es caracteritza per ser circular, adovellat, amb unes dovel les de grans proporcions i flanquejat a banda i banda, per dues simp ...

                                               

Can Nadal (Maçanet de la Selva)

Edifici de dues plantes i golfes amb coberta de dues aigües a laterals. Té la planta quadrangular i la part dreta del primer pis està reconstruïda amb rajol vist, zona dins la qual se situa un rellotge de sol circular. Els elements més destacable ...

                                               

Can Pastera

Masia completament restaurada i remodalada, i imbuïda dun aire davenç i modernitat. Consta de dues plantes; en la baixa hi ha un portal adovellat circular amb dovel les de petites dimensions, és a dir tot al contrari del que estàvem acostumats a ...

                                               

Can Puigtió

Immoble de tres plantes; en la planta baixa, sobserva la presència de cinc obertrues, de les quals destaquen en especial, els dos accessos o entrades. Per una banda, tenim el portal central adovellat circular, amb unes dovel les de grans dimensio ...

                                               

Can Pujol (Maçanet de la Selva)

Masia que consta de dues plantes: en la planta baixa, trobem tres obertures: en el centre, un gran portal adovellat circular, am dovel-les de grans proporcions. En un dels laterals, una petita obertura quadrada i en laltra, antigament hi havia ag ...

                                               

Can Samsó (Maçanet de la Selva)

El solar originari va ser dividit en dues parcel les, originant dues masies diferents, però completament annexionades i adosades com són Can Samsó i Can Comaleres. La que aquí interessa, Can Samsó, es tracta duna masia de dues plantes. En la plan ...

                                               

Can Santpere

Es tracta dun solar dividit en dos immobles, adossats i annexes. El primer immoble, és a dir, el primitiu i originari que data del segle xvii, consta de dues plantes: la planta baixa, destaca lampli portal adovellat circular amb unes dovel les de ...

                                               

Can Sebastià (Maçanet de la Selva)

Masia que consta de tres plantes; la planta baixa, està dominada per un gran portal adovellat rectangular, de llinda monolítica, amb muntants de pedra i amb una inscripció interessant en el dintell," Sebastian Turró hijo de Domingo Turró 1862”, q ...

                                               

Can Soms de lEstany

Masia de planta basilical de tres pisos. La planta baixa, està articulada en la façana per sis obertures, dentre les quals, destaca únicament el portal central, ja que la resta no gaudeixen de gaire rellevància i interès. Tornant al portal, aques ...

                                               

Can Sureda (Maçanet de la Selva)

Edifici de dues plantes i coberta de dues aigües a laterals. En destaquen les obertures de pedra de finestres i porta principal, Sobretot la llinda amb motllura darc conopial que existeix a una de les finestres del primer pis. Té un adossat la pa ...

                                               

Can Súria

Edifici quadrangular de dues plantes i coberta de dues aigües a laterals format per quatre adossats al cos central o principal. Ladossat més antic és el que està a lesquerra del cos principal i té una coberta a un sol vessant. Aquesta part, que e ...

                                               

Can Vellana

Immoble de dues plantes; en la planta baixa trobem tres obertures: la central, consisteix es tracta dun gran portal adovellat de mig punt, amb dovel les de gran embergadura. Flanquejada, per dues obertures: per una banda, una finestra rectangular ...

                                               

Can Vidal (Maçanet de la Selva)

Masia de dues plantes; la planta baixa, contempla quatre obertures molt interessants: en la part central, trobem dos portals daccés. Per una banda, tenim el més noble, és a dir el que actua com a entrada principal, el qual és darc carpanell rebai ...

                                               

Can Vilar (Maçanet de la Selva)

Edifici de dues plantes i coberta a dues aigües a façana. Bona part de les reformes han estat fetes amb rajol. El cos principal de la construcció consta de tres parts, una de les quals, la dreta, només té una planta i el sostre dun vessant. Actua ...

                                               

Can Xarbau

Masia articulada en dues plantes; en la planta baixa destaca sobretot el gran portal de llinda monolítica, conformant un arc pla, amb muntants de pedra. El dintell conté una inscripció" 16 { 35”, és a dir la data dorigen de la construcció de la m ...

                                               

Hostal del Cavaller

Hostal del Cavaller és un antic habitatge gòtic adaptat per usos comercials de Maçanet de la Selva inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.