Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 4
                                               

Habitatges al carrer Gurb, 47-49 (Vic)

Edificis civils. Cases entre mitgeres. Consten de planta baixa i tres pisos. La façana presenta un eix de composició descentrat. Cada edifici presenta un portal ampli darc de mig punt amb carreus i portals laterals daccés als habitatges. Als piso ...

                                               

Habitatges al carrer Sant Francesc, 104-106 (Vic)

Edificis civils. Conjunt de dues cases contigües, entre mitgeres, amb estructures molt similars, encara que estiguin cobertes amb ràfecs diferents. la planta shi obren dos grans portals rectangulars amb llindes de pedra i datades i dos petits por ...

                                               

Habitatges al carrer Sant Pere, 73 i 77 (Vic)

Al número 73 del carrer Sant Pere hi ha una casa mitgera de planta baixa i dos pisos, coberta a dues vessants amb teula àrab. la planta shi obre un portal rectangular amb ornaments arrebossats, motiu que es repeteix en totes les obertures. la par ...

                                               

LOm (Vic)

Edifici civil. Masia de planta quadrada coberta a dues vessants malgrat tenir diferents trams de construcció i diverses alçades. El mur de tramuntana és sostingut per grossos contraforts. La façana és orientada a migdia i correspon al cos més ele ...

                                               

LOsona (Vic)

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Presenta un gros portal rectangular amb finestres que es reparteixen al primer i segon pis. la part esquerra shi adoss ...

                                               

La Carrera (Vic)

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, protegida per una volta que aguanta el terrat. Al davant hi ha un portal i un murs que tanquen la petita lliça que shi forma al davant. A ...

                                               

La Miranda (Vic)

Edifici civil. Masia de planta basilical amb el cos central cobert a dues vessat i els laterals a tres. La façana es troba orientada a migdia, la part esquerra hi ha un cos afegit amb arc rebaixat la planta baixa i la part superior shi obre una g ...

                                               

La Riera (Vic)

Edifici civil. Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants i orientada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. Laccés la planta baixa es realitza per sota una volta de creueria que condueix a un portal rectangular. A nivell del pri ...

                                               

La Talleda (Vic)

Edifici civil. Masia de planta basilical, orientada a llevant, on hi ha un portal rectangular amb una llinda de roure. El cos central consta de planta baixa i un pis. Annexionat la part esquerra de la casa hi ha un altre cos que es troba semi der ...

                                               

La Torre den Franch

Edifici civil. Masia de planta quadrada, coberta a quatre vessants i amb una llanterna al centre de la construcció la qual shi obren badius i és coberta a quatre vessants. La façana es troba orientada a migdia i presenta un portal darc de mig pun ...

                                               

Puigdases (Vic)

Es tracta duna gran masia de planta rectangular, amb el carener perpendicular la façana i coberta a doble vessant de teula. Consta de planta baixa, pis i golfes. La porta dentrada és un arc adovellat de mig punt i està al costat dret de la façana ...

                                               

Pujolar (Vic)

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants. És una casa de grans dimensions. La façana es troba orientada a migdia i té un portal dovellat. Consta de planta baixa, primer i segon pis, els quals ubiquen balcons i golfes res ...

                                               

Salou (Vic)

Edifici civil. Masia orientada a migdia. És de planta rectangular i coberta a dues vessants, amb el carener paral lel la façana, que presenta un portal rectangular amb la llinda de roure. És una casa de petites dimensions que consta només de plan ...

                                               

Sant Miquel dels Sants de Vic

Edifici religiós. Capella de nau única adossada al cos de la casa natal de Sant Miquel dels Sants, avui convertida en convent. Laccés la capella es pot fer per linterior de la casa, pel primer pis, o bé pel carrer de Sant Miquel. La façana seguei ...

                                               

Sebastià Casals

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de planta baixa i tres pisos i coberta amb teula aràbiga a dues vessants. la planta shi obre un portal gran la part esquerre amb llinda de roure i un portalet la dreta, més petit i amb llinda de fusta ...

                                               

Soler Botei

Edifici civil. Casal de planta rectangular de grans dimensions que es troba en el pla del Toneu, a prop de Sant Sebastià, des don es veu tota la Plana. A través dun túnel saccedeix a un espaiós jardí que envolta la casa. la part dreta de la façan ...

                                               

Toneu (Vic)

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener paral lel la façana, que té un portal rectangular. Consta de planta baixa i dos pisos. Hi ha un cos rectangular adossat la casa i orientat a tramuntana en el qual ...

                                               

Casadamunt

Masia de planta quadrada amb un cos quadrat afegit la cara sud. La teulada és de teula àrab a dues vessants i consta de planta baixa, pis i golfes. Els materials són: pedra recoberta parcialment amb argamassa i embigats de roure. Té la façana pri ...

                                               

El Bartrolí

Masia composta de tres edificacions: el Bartrilí, una cabana i el Casot casa del pastor. La casa principal és de planta quadrada amb una orientació al sud, des don domina el nucli antic de Vidrà, donada la seva posició encimbellada, fet que compo ...

                                               

El Moreu

Casa de planta rectangular amb teulada de dues vessants i amb lentrada principal al sud. Té planta baixa, pis i golfes. Té un accés secundari per la part de tramuntana, on es construïren unes escales i un petit pati els anys cinquanta del segle x ...

                                               

La Vila Vella

La Vila Vella és un mas a uns 2 km a loest del nucli de Vidrà catalogat a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És una masia de grans dimensions, els murs de la qual, de la mateixa manera que la seva lestructura, reflecteixen el se ...

                                               

Les Escanes

Masia de planta rectangular, amb la façana principal al sud-est. Consta duna planta baixa destinat a hàbitat i cabana i dun sol pis destinat a hàbitat i petita galeria oberta. Els materials constrictius emprats són la pedra lligada amb argamassa, ...

                                               

Mas Pubill

Casa de planta rectangular de planta, dos pisos i golfes. Té uns cossos afegits la cara sud, consistents en dos espais de volum cúbic que flanquegen lentrada principal. La teulada és de dues vessants i de teula àrab reformada al 1983. la part sud ...

                                               

Mas Sant Bartomeu

Construcció de planta rectangular amb teula àrab i de dues vessants. Té la façana principal al sud, precedida per una era. Consta de planta baixa, destinada a magatzems i corrals, i dun pis i golfes. la part de llevant hi podem veure un contrafor ...

                                               

Ca lEscloper (Viladrau)

Masia de planta rectangular 13x6 coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Consta de planta i dos pisos, i un cos de totxana de planta i primer pis adossat la façana E. Sobserven diverses etapes constructive ...

                                               

Ca lHerbolari de Viladrau

Masia de planta rectangular 25x7 coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana situada a migdia. Sobserven diverses etapes constructives i presenta grans ràfecs a les façanes Si N. Consta de planta i dos pisos, i presenta un cos ados ...

                                               

Cal Bisbe (Viladrau)

Masia de planta rectangular 12x6 coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Consta de planta i primer pis. La façana principal presenta un portal rectangular amb carreus i llinda de granet gris treballat i tr ...

                                               

Cal Ferrer (Viladrau)

Masia de planta rectangular 14x5 coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Consta de planta, primer pis i presenta una altra casa, Can Ponet 9x5, adossada al sector nord. La façana principal presenta la plan ...

                                               

Can Ginetó (Viladrau)

Masia de planta rectangular 14x5 coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Consta de planta, primer pis i golfes. La façana principal presenta la planta una finestra i tres portals rectangulars: el de més a ...

                                               

Can Pau Moliner

Masia de planta rectangular 20x7 coberta la part més antiga a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia, i una part més nova finals del segle passat coberta a una vessant que desguassa a migdia. Consta de planta i prim ...

                                               

Can Peualt

Masia de planta rectangular 13x4 coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Consta de planta i primer pis. La façana principal presenta la planta un portal rectangular darc escarser amb dovelles i carreus de ...

                                               

Can Pic de Pagès

Masia de planta rectangular 9x5 amb un cos 7x5 adossat a lE en funció de pis, construït amb totxana i arrebossat amb pòrtland. Coberta a dues vessants pis inclòs amb el carener perpendicular la façana de migdia. Consta de planta i primer pis. La ...

                                               

Casa dels Amos de Can Bosc

Masia de planta quadrada 12x11 coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Consta de planta, dos pisos i golfes. La façana principal presenta un portal central darc de mig punt adovellat amb gres dovella centr ...

                                               

Casa dels Amos de la Noguera

Edifici civil. És una masia de planta rectangular 12x15 coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana, situada a migdia; consta de planta i dos pisos. La façana principal presenta un portal darc rebaixat, i dos amplis finestrals la p ...

                                               

Casa dels Amos del Molins

Masia de planta rectangular 11x9 Garatge. Edifici de planta rectangular 13x6 cobert a dos vessants amb el carener paral lel la façana de migdia. Presenta diverses etapes constructives. Consta de planta i un primer pis utilitzat com a habitatge. L ...

                                               

Casa dels Masovers de la Noguera

Edifici civil. Masia de planta gairebé presenta un petit queixal a langle NE quadrada 15x15 coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana encarada a migdia; consta de planta i dos pisos. La façana S está tancada amb un mur amb re ...

                                               

El Martí (Viladrau)

Masia de planta rectangular 18x8 amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Shi observen diverses etapes constructives, i presenta un cos de corts de totxana 14x4 adossat al sector O de la masia que està unit a una nau moderna granj ...

                                               

El Molí Espatllat

Masia de planta rectangular 7x9 assentada sobre el desnivell del terreny que dóna la riera, i coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana de ponent. Consta de baixos, planta i primer pis. La façana principal presenta la planta ...

                                               

El Noguer (Viladrau)

Masia de planta rectangular 20x15 coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana de migdia. Sobserva un afegit més nou la façana nord. Consta de planta i tres pisos. La façana principal presenta un portal rectangular central darc ...

                                               

El Torrent (Viladrau)

Masia de planta rectangular 12x8 coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a ponent, presentant petits ràfecs amb rajoleta i teula. Consta de planta, primer pis i golfes. La façana principal presenta la planta un port ...

                                               

Els Segalars (Viladrau)

Masia de planta rectangular 13x8 que forma un petit angle en el sector E habitatge i coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana de migdia. Està adossada parcialment al terraplè de la carretera. Consta de planta i primer pis, i pod ...

                                               

Fàbregues (Viladrau)

Edifici civil. Masia de planta rectangular 11x4 coberta a diverses vessants, però amb el carener perpendicular la façana E sector més enlairat on hi ha lera encaironada; consta de planta i primer pis. La façana E, té dos nivells i presenta un por ...

                                               

LAlemany (Viladrau)

Masia de planta rectangular 14x9 amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Consta de planta i primer pis. La façana principal, davant de la qual hi passa el camí danar al Pujol, presenta un portal darc de mig punt amb emmarcaments ...

                                               

La Noguerola (Viladrau)

Masia de planta rectangular 19x9, coberta a dues vessants la de llevant més extensa amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Consta de planta i primer pis i golfes; les obertures són de gres vermell i groc. Shi observen diverses e ...

                                               

La Vila (Viladrau)

Masia de planta rectangular 30x20 coberta a tres vessants amb el carener paral lel la façana situada a ponent i un aiguavés la façana S. Assentada sobre el pendent del terreny, consta de planta i dos pisos, un cos de porxos 15m adossat la façana ...

                                               

Mas dOsor (Viladrau)

Edifici civil. Masia de planta rectangular 8x12, amb diversos cossos adossats en el sector S, coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana principal encarada a migdia; està assentada en un pendent en direcció E-O, prop de la riba dr ...

                                               

Mas Vidal (Viladrau)

Edifici civil. Masia de planta gairebé quadrada 17x18, coberta a tres vessants amb el carener principal perpendicular la façana situada a migdia. Es troba adossada la muntanya formant un talús amb pendent direcció S. Consta en la major part, de p ...

                                               

Masoveria de Can Bosc

Masia de planta quadrada 12x11 coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana situada a llevant. Consta de planta i dos pisos. La façana principal, adossada parcialment al pendent del terreny donant a peu de primer pis presenta un por ...

                                               

Masoveria de la Vila

Masia de planta quadrada 12x12 coberta a quatre vessants presentant una llucana a sota el carener. La façana més utilitzada és la façana situada a tramuntana, i està adossada parcialment al pendent del terreny donant a peu de primer pis. Consta d ...

                                               

Masoveria del Molins

Masia de planta gairebé quadrada 17x19 coberta a quatre vessants, una de les quals la central és de grans dimensions i desguassa la façana principal de ponent; les cobertes laterals un xic més alçades són cobertes a tres vessants. Està edificada ...