Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 7
                                               

Casa Figuera (Gurp)

Edifici construït a quatre vents i cobert a doble vessant. El seu alçat consta de planta baixa i dos pisos, si bé sidentifica un nivell dentresòl que no es desenvolupa en tota la finca. Les façanes estan construïdes amb pedra del país, parcialmen ...

                                               

Casa Gaspar (Tremp)

Es tracta duna antiga masia, formada per un sol edifici, que està annexat a una altra masia coneguda com a casa Just. Lhabitatge és un edifici de planta irregular, compost per dos blocs annexats en forma obliqua. Ledifici consta de planta baixa, ...

                                               

Casa Gonpui

La Casa Gonpui està situada al centre del nucli de Vilamitjana, en una cantonada, adaptant-se al desnivell de la costa del carrer. Habitatge que segueix la tipologia medieval dels ravals del castell de Vilamitjana, i que ha estat modificat. Prese ...

                                               

Casa Gras (Fígols)

Es tracta dun antic habitatge que es troba en procés de restauració i rehabilitació. ÉS un edifici de planta poc definida, en forma dela, resultat de lannexió de dues fortificacions unides entre si. Lhabitatge consta de dues plantes i unes golfes ...

                                               

Casa Jumperna

Casa construïda entre mitgeres, de quatre nivells dalçat planta baixa, dos pisos i golfes i molt refeta, probablement sobre la base dun edifici anterior. Destaca la porta principal, conformada per un arc de mig punt de dovelles de pedra regulars ...

                                               

Casa Lladós (Tremp)

Lestructura arquitectònica del molí es troba actualment enderrocada, tant els murs interiors i exteriors, com el sostre. Resten algunes de les peces de la maquinària que feia funcionar el molí.

                                               

Casa Majó (Tremp)

Casa construïda entre mitgeres, de tres nivells dalçat planta baixa i dos pisos refeta, probablement, sobre la base dun edifici anterior. Destaca la porta principal, conformada per un arc de mig punt de grans dovelles de pedra regulars i brancals ...

                                               

Casa Masenc

La Casa Masenc és un edifici del municipi de Tremp protegit com a bé cultural dinterès local. El conjunt de la casa Masenc o Mas de Prior està situat als afores de Fígols, en direcció sud-est.

                                               

Casa Montoliu (Tremp)

Ledifici, popularment conegut com a Casa Montoliu, està situat al centre del nucli urbà de Termp. És una construcció de quatre nivells dalçada, planta baixa i tres pisos, i destaca la utilització de carreus regulars, ben treballats, en la planta ...

                                               

Casa pairal (Claret)

La Casa Pairal es troba en el petit nucli abandonat de Claret amb la façana principal que comunica amb la Plaça Major. Originàriament fou construïda entre mitgeres però degut a modificacions posteriors presenta una disposició a quatre vents i tre ...

                                               

Casa pairal a la plaça del Forn (Palau de Noguera)

La Casa Pairal està situada en el centre del nucli de Palau de Noguera, concretament la Plaça del Forn. Es tracta dun habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa i dos pisos, conservant lescaire que marca la fesomia de la casa, a causa d ...

                                               

Casa Potau

La Casa Potau és un edifici entre mitgeres, situat al centre del nucli urbà de Tremp. Consta de tres nivells dalçada, planta baixa, pis i golfes, les quals destaquen per una galeria darquets de mig punt destil medievalitzant. Al primer pis destaq ...

                                               

Casa Saloi

La Casa Saloi està situada al nucli urbà de Tremp, concretament la Rambla del Doctor Pearson, una de les vies adjacents a lantic nucli emmurallat. Es tracta dun habitatge entre mitgeres i de tres nivells dalçada, planta baixa, primer pis i golfes ...

                                               

Casa Serra (Tremp)

Edifici entre mitgeres, amb quatre nivells dalçada, planta baixa i tres pisos. Presenta influències classicistes en la disposició de la façana, que destaca per la unitat simètrica dels vans i balconades. Les finestres balconeres darc de mig punt ...

                                               

Casa Serra a Suterranya

Es tracta dun edifici que ocupa una parcel la irregular entre mitgeres i consta de planta baixa i dos pisos i de dues façanes. La façana principal, és la més estreta, dóna al carrer Major i presenta un únic eix dobertures. Destaca la gran porta a ...

                                               

Casa Uriach

Edifici en xamfrà situat la cantonada entre la Rambla del Doctor Pearson i el Passeig del Pare Manyanet. És una construcció que destaca per la seva horitzontalitat, marcada per les dues altures, planta baixa i primer pis, així com per la simetria ...

                                               

Casa Verdeny

Es tracta dun edifici situat en la cantonada entre la Rambla del Dr. Pearson i el carrer Barcelona. Immoble aixamfranat, entre mitgeres i de tres plantes dalçada, dos habitatges per planta, terrat i golfes És un edifici aixamfranat entre mitgeres ...

                                               

Casal dels Voltors

Edifici construït entre mitgeres, de dos nivells dalçat planta baixa i un pis. El parament exterior és de pedra vista, per manca de larrebossat original. Destaca la distribució regular de les obertures, que en la planta baixa mostren una disposic ...

                                               

Castell dEroles

El Castell dEroles és un castell dèpoca romànica situat a lextrem sud del poble dEroles, al municipi de Tremp. Fou lorigen i el centre de la baronia dEroles. Es conserva larc daccés al recinte del castell, de dovelles de pedra, i la torre de guai ...

                                               

Castell de Claret

Castell de Claret és un castell romànic del poble de Claret, al municipi de Tremp. És una obra protegida com a bé cultural dinterès local. És situat a lextrem de llevant del poble de Claret, a lextrem oposat al lloc per on saccedeix al poble.

                                               

Cooperativa de Sant Bartomeu

Lantiga cooperativa de Sant Bartomeu està situada la carretera en direcció Tremp, a lAvinguda Catalunya, la sortida de Vilamitjana. És un edifici de planta quadrangular i tres nivells dalçat, planta baixa i dos pisos. Destaca per la seva composic ...

                                               

Edifici a la plaça del Fossar Vell (Vilamitjana)

Es tracta dun edifici construït a quatre vents i amb un alçat irregular entre dues i quatre plantes. Els paraments que conformen les façanes mostren en part pedra del país amb morter i fang, ja que no presenten arrebossat. La distribució de les o ...

                                               

Era Kansats

Es tracta duna era que ha estat reformada i rehabilitada com a habitatge, i que integra un conjunt dedificacions articulades al voltant dun pati central que sannexen, linealment, les unes amb les altres i que es comuniquen internament entre si. L ...

                                               

Estació de Tremp

Tremp és una estació de ferrocarril de FGC situada a loest del nucli urbà de Tremp, la comarca del Pallars Jussà. Lestació es troba la línia Lleida - la Pobla de Segur per on circulen trens de la línia RL2 amb destinació la Pobla de Segur. També ...

                                               

Habitatge 1 al carrer Únic dAulàs

Es tracta dun edifici construït a tres vents i amb tres nivells dalçat adaptats al desnivell del terreny. Presenta les façanes arrebossades i la seva entrada principal situada al carrer central del nucli; aquesta obertura està conformada per un a ...

                                               

Habitatge 2 al carrer Únic dAulàs

Es tracta dun edifici construït entre mitgeres i de tres nivells dalçat planta baixa i dos pisos amb la façana de pedra per manca de larrebossat original. No presenta elements patrimonials destacables, llevat de les portes de la planta baixa conf ...

                                               

Habitatge 2 al carrer Únic del Pont dOrrit

Es tracta dun edifici construït a quatre vents, de dos nivells dalçat planta baixa i un pis amb la coberta a doble vessant. Els paraments exteriors són de pedra vista, probablement per eliminació de larrebossat original. La distribució de les obe ...

                                               

Habitatge a lavinguda dEspanya, 12 (Tremp)

Es tracta dun edifici entre mitgeres situat a lAvinguda dEspanya. Ledifici consta duna construcció de quatre altures, planta baixa i tres pisos. Destaca el tractament formal dels elements arquitectònics amb regust classicista. La planta baixa mos ...

                                               

Habitatge a lavinguda dEspanya, 2 (Tremp)

Es tracta dun edifici construït a tres vents i de tres nivells dalçada planta baixa i dos pisos, amb la façana central aixamfranada i els diferents frontis delimitats per franges verticals de carreus. La planta baixa mostra la fesomia original mo ...

                                               

Habitatge a lavinguda dEspanya, 22 (Tremp)

Es tracta dun edifici entre mitgeres situat a lAvinguda dEspanya. Ledifici consta duna construcció de cinc altures, planta baixa i quatre pisos. Destaca la tribuna amb els caires arrodonits i motllurats que ocupa dues altures, element i forma mol ...

                                               

Habitatge a lavinguda dEspanya, 24 (Tremp)

Es tracta dun edifici entre mitgeres situat a lAvinguda dEspanya. Ledifici consta duna construcció de cinc altures, planta baixa i quatre pisos. Destaca la tribuna amb els caires arrodonits i motllurats que ocupa dues altures, element i forma mol ...

                                               

Habitatge a lavinguda dEspanya, 30 (Tremp)

Es tracta dun edifici situat a lAvinguda dEspanya. Ledifici consta duna construcció de quatre altures, planta baixa i tres pisos. La sobrietat de la façana, així com la distribució simètrica o la predilecció per les formes geomètriques simples só ...

                                               

Habitatge a la plaça Capdevila, 15-17 (Tremp)

Es tracta dun edifici de quatre altures flanquejat per dos cossos laterals de planta baixa que culminen amb una balustrada. El cos central és el més interessant a nivell arquitectònic. Destaquen els elements classicistes com les pilastres adossad ...

                                               

Habitatge a la plaça Capdevila, 19 (Tremp)

Es tracta dun edifici situat entre mitgeres i de quatre altures, planta baixa i tres pisos, els dos darrers de factura moderna. Els elements arquitectònics rellevants se situen en la planta baixa i primer pis, que remeten a un estil eclecticista. ...

                                               

Habitatge a la plaça Capdevila, 21 (Tremp)

Es tracta dun edifici entre mitgeres amb el cos lateral esquerre de tres altures i el lateral dret, de dues. Ambdós presenten elements arquitectònics diferenciats. El lateral esquerre compta amb una decoració de tipus classicista rellevant. Les m ...

                                               

Habitatge a la plaça del Poble, 45 (Santa Engràcia)

Es tracta dun edifici que ocupa una parcel la rectangular i que presenta tres nivells dalçat planta baixa i dos pisos. Els paraments són de pedra del país i actualment es mostren sense larrebossat original. Laccés se situa en un petit frontis per ...

                                               

Habitatge a la rambla del Doctor Pearson, 10 (Tremp)

Es tracta dun edifici entre mitgeres situat la Rambla del Doctor Pearson. Ledifici consta duna construcció de quatre altures, planta baixa i tres pisos. La fesomia que presenta mostra les característiques arquitectòniques pròpies de larquitectura ...

                                               

Habitatge a la rambla del Doctor Pearson, 15 (Tremp)

Es tracta dun dels primers edificis construïts la Rambla del Doctor Pearson. El immoble conserva la seva fesomia original i permet apreciar les característiques de larquitectura domèstica de les darreries del segle xix, i presenta la mateixa dist ...

                                               

Habitatge a la rambla del Doctor Pearson, 17 (Tremp)

Es tracta dun dels primers edificis construïts la Rambla del Doctor Pearson. El immoble permet apreciar les característiques de larquitectura domèstica de les darreries del segle xix, i presenta la mateixa distribució exterior que ledifici annex ...

                                               

Habitatge a la rambla del Doctor Pearson, 19 (Tremp)

Es tracta dun dels edificis construïts amb lobertura de la Rambla del Doctor Pearson, als inicis de la transformació en passeig urbà. El immoble permet apreciar les característiques de larquitectura domèstica de les darreries del segle xix, i pre ...

                                               

Habitatge a la rambla del Doctor Pearson, 21 (Tremp)

Es tracta dun edifici entre mitgeres situat la Rambla del Doctor Pearson. Ledifici consta duna construcció a tres altures, planta baixa, primer pis i golfes, que mostra una vessant més neoclassicista. La façana ha estat reformada, rompent la sime ...

                                               

Habitatge al carrer de la Font, 1 (Suterranya)

Es tracta dun edifici construït a dos vents de planta baixa i pis, a excepció duna crugia en la que hi ha unes golfes. La finca incorpora una dependència situada sobre el passatges que comunica el carrer de la Font amb el carrer Major. Destaquen ...

                                               

Habitatge al carrer de Sols, 2 (Tremp)

Es tracta dun edifici situat la cantonada entre el carrer del Sols i el carrer de la Creu. Ledifici consta duna construcció de planta rectangular i quatre altures, planta baixa i tres pisos. Lanàlisi de la façana permet distingir dos plantejament ...

                                               

Habitatge al carrer del Raval, 12 (Suterranya)

Es tracta dun habitatge unifamiliar que ocupa una parcel la aproximadament quadrangular, en la qual sidentifiquen diferents cossos construïts al voltant dun pati descobert. Les principals estructures estan disposades en forma dL. El cos paral lel ...

                                               

Habitatge al carrer Doctor Roure, 29 (Tremp)

Es tracta dun edifici situat al centre del nucli de Tremp, fent cantonera. Ledifici consta duna construcció en xamfrà i de quatre nivells dalçada, planta baixa i tres pisos, encara que el darrer és de dimensions més reduïdes. Presenta trets de la ...

                                               

Habitatge al carrer Indústria, 6 (Tremp)

Es tracta dun edifici situat entre mitgeres al carrer Indústria. Ledifici consta duna construcció de quatre nivells, planta baixa i tres pisos. Destaca el parament de la façana, amb un revestiment simulant carreus. Les obertures, que estableixen ...

                                               

Habitatge al carrer Major, 3 a Suterranya

Es tracta dun edifici entre mitgeres de plant baixa i dos pisos. La façana mostra el parament de pedra del país la vista, ja que el revestiment original apareix molt escrostonat. la planta baixa són visibles dues portes darc rebaixat amb carreus ...

                                               

Habitatge al carrer Major, 33 a Suterranya

Aquest edifici ocupa una parcel la irregular. Lentrada principal és al carrer Major la façana més estreta de la finca que consta dun únic eix dobertures. la planta baixa hi ha una gran portalada adovellada que ha perdut lescut en relleu de la cla ...

                                               

Habitatge al carrer Major, 7 a Suterranya

Es tracta dun edifici que ocupa una parcel la de forma poligonal i que obre les seves dues façanes al carrer Major, de traçat triangular. Lentrada, darc rebaixat de pedra, es troba en la façana més estreta. Aquesta part consta de planta baixa i u ...

                                               

Habitatge al carrer Mercadal, 12 (Tremp)

Es tracta dun edifici situat entre mitgeres i sobre un pas cobert. Ledifici consta duna construcció de tres altures, pas inferior i dos pisos. Destaca el pas inferior que comunica el carrer Mercadal amb la Plaça del Mercat, degut la pròpia estruc ...