Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 94
                                               

Comitè Olímpic de Catalunya

El Comitè Olímpic de Catalunya és el nom amb què shan conegut, al llarg del temps, a les diverses entitats que han tractat dorganitzar la representació directa de Catalunya en els Jocs Olímpics i els altres esdeveniments esportius lligats a aques ...

                                               

Comunitat General de Regants dels Canals dUrgell

La Comunitat General de Regants dels Canals dUrgell, anteriorment anomenada Sindicat General de Regs del Canal dUrgell, és una Comunitat de Regants que agrupa els propietaris de finques de reg i altres aprofitaments -abastiments i salts hidroelèc ...

                                               

Comunitat Minera Olesana

La Comunitat Minera Olesana, també coneguda com ‘La cooperativa de l’aigua’, és una societat no lucrativa, de caràcter social cooperatiu, que dedica la seva activitat la captació, potabilització, tractament, impulsió i distribució d’aigua potable ...

                                               

Confederació de Comerç de Catalunya

La Confederació de Comerç de Catalunya és una entitat empresarial i sectorial, que es va constituir lany 1985, per defensar, representar i fomentar els interessos generals dels sectors del comerç, dels serveis i del turisme de Catalunya. Lorganit ...

                                               

Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya

La Confederació dAssociacions Veïnals de Catalunya és una organització del moviment veïnal que coordina 460 associacions veïnals i 22 federacions i que a través dels seus projectes, campanyes i serveis, treballa per millorar la qualitat de vida d ...

                                               

Consell de lEstudiantat de les Universitats Catalanes

El Consell de lEstudiantat de les Universitats Catalanes és el màxim òrgan de representació estudiantil de Catalunya. És un òrgan creat entre el Govern, Rectorats i estudiantat que té per objectiu defensar els drets de lestudiantat, coordinar els ...

                                               

Consorci de lÀrea Metropolitana de Barcelona

El Consorci de lÀrea Metropolitana de Barcelona és un consorci que aplega 36 municipis de la província de Barcelona al voltant de la ciutat homònima i que exerceix de govern metropolità tot i que només de part de làrea metropolitana de Barcelona. ...

                                               

Consorci Salines Bassegoda

El Consorci Salines Bassegoda és una entitat pública constituïda el setembre de 2007 per preservar i la revaloritzar el patrimoni paisatgístic, cultural i ambiental, i promoure el desenvolupament sostenible de les activitats econòmiques compatibl ...

                                               

Corporació Metropolitana de Barcelona

La Corporació Metropolitana de Barcelona fou una entitat supramunicipal creada lany 1974 per a administrar els 26 municipis que formaven part de l Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona. Els municipis que integraven lEntitat Municipal Metro ...

                                               

Dones Visuals

Dones Visuals és una associació fundada lany 2017 sota el nom d Associació Promotora de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, per defensar, promoure i fer efectiva la presència de les dones al sector audiovisual. Actualment comp ...

                                               

Drets (associació)

Drets és una associació catalana que té com a objectiu defensar jurídicament la societat catalana dels atacs en contra de la llengua i la cultura catalanes. Fou fundada el 28 doctubre de 2014 pels advocats Sergi Blazquez Quevedo, Xavier Pareja Co ...

                                               

Eldine Patologia

Eldine Patologia és un Laboratori dAnatomia Patològica que actualment pertany a les empreses Impat i Inispat i funciona sota el model de Societat Limitada Professional. Els orígens es troben en el Laboratori Dr. Sirvent, fundat a Tortosa a princi ...

                                               

Ens de lAssociacionisme Cultural Català

LEns de lAssocacionisme Cultural Català, anteriorment conegut com a Ens de Comunicació Associativa, és una confederació cultural dàmbit transversal constituïda lany 2005. Actualment està constituït per 28 federacions representatives de la cultura ...

                                               

Espai País Valencià

Espai País Valencià és una entitat constituïda la tardor de 2004 que pretén agrupar els valencians residents a Catalunya, difondre la cultura valenciana, i la realització dactes. El primer acte públic fou la redacció i presentació pública del man ...

                                               

Eurecat

Eurecat és un centre tecnològic de Catalunya que fomenta la integració dels equipaments des del 2015. El 2018 donava servei a 1500 empreses, la meitat de les quals eren pimes catalanes i tenia una plantilla de 650 empleats en 11 centres de trebal ...

                                               

Extensió dEnsenyament Tècnic

Per bé que el Consell de Pedagogia, i molt particularment el seu secretari, Alexandre Galí, no era massa favorable a lestabliment duna escola per correspondència, Enric Prat de la Riba va voler estendre lacció educativa de la Mancomunitat. El 28 ...

                                               

Federació Catalana de Cineclubs

La Federació Catalana de Cineclubs és una federació cultural que agrupa els cineclubs dels territoris de parla catalana, principalment a Catalunya, amb lexcepció del Cineclub de les Valls, entitat amb seu al Principat dAndorra. La federació, sego ...

                                               

Federació dEscudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya

La Federació dEscudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu principal agrupar les entitats històriques de Catalunya que tenen la finalitat principal de preservar el seu àpat patrim ...

                                               

Federació Patronal

Organització sindical patronal creada el 1919 per a contrarestar la força creixent de la CNT. Presidida per Fèlix Graupera, reuní els sectors més intransigents de la burgesia industrial catalana, especialment de Barcelona. Després de participar e ...

                                               

Federalistes dEsquerres

Federalistes dEsquerres és una entitat, constituïda el juliol de 2013 que es considera pròxima al Partit dels Socialistes de Catalunya. Presentada la societat civil el 25 de setembre del mateix any en un acte a lAteneu Barcelonès de la ciutat de ...

                                               

FEICAT

Feicat - Federació dEmpreses dInserció de Catalunya és una associació empresarial que reuneix les empreses dinserció per promoure les empreses deconomia social com a instrument de lluita contra la pobresa i lexclusió social a Catalunya. El 2016 e ...

                                               

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització nascuda el 5 de juliol de 1986 a Salt, formada per 27 organismes socis i una junta executiva formada per 6 ajuntaments i tres entitats, que destinen una part del seu pressupost a ...

                                               

Fòrum Social Català

El Fòrum Social Català és un espai de trobada integrat per més de 150 entitats dun ampli ventall sectorial que té per objectiu enfortir el teixit associatiu català, i millorar-ne la coordinació. El Fòrum Social Català va crear-se originàriament r ...

                                               

Grups Autònoms dAccions Ràpides

Els Grups Autònoms dAccions Ràpides són un conjunt de grups autònoms, autorganitzats i independents entre ells que defensen la implementació de la República Catalana a través daccions directes de boicot i sabotatge no violentes contra infraestruc ...

                                               

Grups de Defensa i Resistència

Els Grups de Defensa i Resistència, també coneguts com els arrencallaços, són un seguit de grups espanyolistes creats labril de 2018 principalment actius al Bages, el Maresme i el Baix Camp amb lobjectiu "deliminar dels carrers de Catalunya els s ...

                                               

Grups de lAlt Pirineu

Associació cívica i política fundada el 1973 que impulsà el coneixement de les comarques de lanomenat Alt Pirineu, com són lAlta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, lAlt Urgell, la Cerdanya i la Val dAran.

                                               

Impulso Ciudadano

Impulso Ciudadano és una associació unionista espanyola presentada públicament el 9 doctubre de 2009 al Centre Cívic Fort Pienc de Barcelona. Ha desenvolupat la seva activitat fonamentalment a Catalunya, encara que recentment ha reformat els seus ...

                                               

Institut Cambó

La Fundació Institut Cambó és una institució cultural catalana creada lany 1999 pels seus promotors Helena Cambó i Mallol i Ramon Guardans i Vallès, amb la voluntat de continuar, tot posant-la al dia, lobra de mecenatge modern impulsada en el seu ...

                                               

Institut dOrientació Professional

El desembre de 1917 la Diputació de Barcelona va aprovar un dictamen a fi de crear un organisme mixt amb lAjuntament destinat a lorientació professional. El nou institut, nascut gràcies a les gestions de Josep Ruiz Castellà, secretari i cap del p ...

                                               

Institut de la Dona que Treballa

L’ Institut de la Dona que Treballa va ser una entitat d’obra social fundada el març de l’any 1921 per la" Caixa de Pensions per la Vellesa i d’Estalvi” sota la presidència de Francesc Moragas i Barret a partir del" Montepío de Santa Madrona”.

                                               

Institut del Cinema Català

L Institut del Cinema Català és una societat autònoma que es va fundar a Barcelona lany 1975 per un grup de professionals i industrials del cinema català, amb la finalitat de promoure el cinema i la indústria cinematogràfica catalana i amb la vol ...

                                               

Institut Emmanuel Mounier de Catalunya

L Institut Emmanuel Mounier de Catalunya és una organització sense ànim de lucre fundada lany 2001 sota limpuls dun petit grup de personalistes catalans, estant al capdavant el Dr.José Luis Vázquez Borau. Els seus objectius fonamentals són els de ...

                                               

Institut Ostrom Catalunya

L Institut Ostrom Catalunya, antigament conegut com a Col lectiu Catalans Lliures és un think tank català nascut el 2016 per introduir el discurs i les propostes liberals en larticulació del nou model de país. LInstitut Ostrom Catalunya sautodefi ...

                                               

Ivàlua

Ivàlua és lInstitut Català dAvaluació de Polítiques Públiques. Va constituir-se el 2006 com a consorci per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Universitat Pompeu i Fabra, a més de comptar amb la participació del Consell de ...

                                               

Moviment Laic i Progressista

El Moviment Laic i Progressista és una associació constituïda com coordinadora dins la llei dassociacions, de funcionament federal que reuneix més de 170 entitats, i promou el lliurepensament i la racionalitat en la seva tasca educativa i social. ...

                                               

Mutualitat de Secretaris i Funcionaris Municipals de Catalunya

La Mancomunitat de Catalunya va dur a terme una important tasca en les polítiques socials com a resposta a les deficiències de lEstat. Els eixos principals de la seva obra en aquest terreny van ser la concessió de pensions, assegurances infantils ...

                                               

Sha Acabat!

Sha Acabat! - Joves per la Defensa de la Constitució és una associació juvenil espanyolista dàmbit territorial català. És la primera associació catalana formada per joves de caràcter constitucionalista i defensora de lEstatut dAutonomia com a ele ...

                                               

Seminari-Laboratori de Pedagogia

El Seminari-Laboratori de Pedagogia fou dirigit per la pedagoga Maria Montessori, creat per lInstitut dEstudis Catalans a Barcelona i dotat per la Mancomunitat de Catalunya. Làmplia acceptació que el mètode Montessori comptava a Barcelona i a Cat ...

                                               

Sobiranistes

Sobiranistes és un organització política desquerres, republicana i sobiranista catalana creada com a plataforma política lany 2018 i com a partit polític el 2019. Lorganització està liderada per Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet.

                                               

Taula dentitats del Tercer Sector Social de Catalunya

La Taula dentitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una federació central de 35 agrupacions que al seu torn aglutinen un conjunt a prop de tres mil entitats socials. Els seus membres són, entre daltres, Càritas, la Confederació Ecom Catal ...

                                               

Taula de Joves de Barcelona

La Taula de Joves de Barcelona, fou durant el període 1978-1979 la plataforma unitària dentitats i moviments juvenils doposició al franquisme durant la Transició democràtica de la ciutat de Barcelona. Fou promoguda per la Taula de Joves de Catalu ...

                                               

Taula de Joves de Catalunya

La Taula Coordinadora dEntitats i Moviments de Joventut de Catalunya, coneguda també com a Taula de Joves de Catalunya, fou durant el període 1976-1980 la plataforma unitària dentitats i moviments juvenils doposició al franquisme durant la Transi ...

                                               

Unió dempresaris dhostaleria i turisme Costa Brava

La Unió dempresaris dhostaleria i turisme Costa Brava, és una entitat gremial sense ànim de lucre, que treballa per la defensa dels interessos de les empreses del sector de lhostaleria. Sorgeix de la fusió pràctica, lany 2002, de les Associacions ...

                                               

Webmàsters Independents en Català, de Cultura i dÀmbits Cívics

Webmàsters Independents en Català, de Cultura i dÀmbits Cívics, acrònim WICCAC, és una agrupació dadministradors de webs independents amb webs sense interès comercial, professional o polític i amb propòsits culturals, cívics i de promoció de la l ...

                                               

Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona

La Xarxa Local de Consum és una agrupació voluntària, constituïda per 312 serveis locals de protecció i defensa de les persones consumidores de la província de Barcelona, que treballa de manera coordinada, amb la pretensió de: treballar de manera ...

                                               

Carreratge

Qualitat de carrer o barri duna ciutat de referència. Als Països Catalans, als segles xiv i xv, era el dret jurídic segons el qual una població subjecta a baronia passava a formar part duna població reial i nadquiria el veïnatge i el dret als seu ...

                                               

El Jurament reial en el Principat de Catalunya

En el Principat de Catalunya amb el jurament de lleialtat de les noves societats jurisdiccionals s’afirmava i garantia un ordre de legalitat basat en els vincles de naturalesa que sorgeixen pel mer naixement o per la residencia. Aquests vincles p ...

                                               

Herència borgonyona

Herència borgonyona és el nom dels territoris de la dinastia borgonyona que van acabar en mans de la Corona de Castella i la Corona dAragó representada per Carles I, per herencia de Felip el Bell, rei consort de Castella.

                                               

Megalitisme a Catalunya

El megalitisme vé de la paraula d’origen grec mega i lithos. Són estructures construïdes amb grans pedres amb un aire de monumentalitat, van ser construïdes a multitud d’indrets del món, així com a diverses èpoques des de la prehistòria fins a l’ ...

                                               

Política de Catalunya

La norma institucional que estableix lorganització política de Catalunya és lEstatut dAutonomia del 2006. Segons el que estableix lEstatut lautogovern de Catalunya sorganitza políticament en la Generalitat de Catalunya, conformada pel Parlament, ...