Топ-100
Back

ⓘ Elements de lart. Els elements de lart són un conjunt daspectes que caracteritzen una obra dart, generalment utilitzats per al seu ensenyament i la seva anàlisi ..
                                     

ⓘ Elements de lart

Els elements de lart són un conjunt daspectes que caracteritzen una obra dart, generalment utilitzats per al seu ensenyament i la seva anàlisi i que es combinen en funció dels principis de lart. Aquests elements serien els components o les parts bàsiques que constitueixen una obra dart. Les llistes dels elements duna obra dart varien en funció de diferents autors, però a nivell general contenen espai, color, forma textura, valor i línia. Els artistes treballen amb aquests elements bàsics per compondre una obra dart. No és imprescindible que els utilitzin tots; no obstant això, sí que és necessari un mínim de dos.

                                     

1. Espai

Lespai és làrea proporcionada amb unes finalitats particulars. Pot tenir dues dimensions llargària i amplitud o tres llargària, amplitud i profunditat. La creació duna perspectiva visual aporta una il lusió de profunditat, un dels altres elements dart més utilitzats per crear un espai. En les tècniques pictòriques clàssiques hi ha intents de recrear un espai tridimensional, lús correcte de lespai és lart en si mateix.

Lespai pot ser classificat com a positiu i com a negatiu. Un espai positiu és lespai ocupat per un objecte i un espai negatiu és la separació entre els objectes els espais en blanc. La manera correcta de fer servir aquests dos tipus despais afecta la totalitat de la composició de lartista. Un espai basat en el volum ens remet a imatges bidimensionals i tridimensionals que aporten aquesta sensació de profunditat i una distància sobre una superfície plana. La gestió de lespai pot garantir el següent: - La perspectiva lineal, on lobjecte distant es fa proporcionalment més petit que el més proper. Lhoritzó lineal i els punts de fuita són les escales a partir de les quals es determina la perspectiva lineal. Els objectes situats a certa distància es representen amb menor detall, claredat i intensitat que la gent propera. Lobra en tres dimensions de lespai es realitza amb el suport de lombra, que li dóna una sensació de profunditat. Un espai també pot ser creat amb la superposició dobjectes.

                                     

2. Color

El color és lelement més expressiu de lart i és vist mitjançant la llum reflectida en una superfície. El color és utilitzat per crear una sensació de profunditat i, mentre els colors vermells semblen apropar-se, els blaus semblen retrocedir en la distància.

Quan els colors primaris, que són vermell, cian i groc, es barregen, es creen els colors secundaris: verd, violat i taronja. Els colors terciaris sobtenen mitjançant la barreja dun primari i un secundari: groc-taronja, vermell-taronja, violeta-vermell, cian-violeta, cian-verd i groc-verd.

                                     

3. Forma

La forma és una zona que defineix els objectes en lespai. Pot ser geomètrica com quadrats o cercles o orgànica com a formes naturals o lliures.

Les formes poden ser bidimensionals llarg i ample en anglès, shape, usualment delimitades per línies tridimensionals llarg, ample i profund. Quan visualitzem una obra dart, el primer que observem són les representacions amb una forma determinada, ja siguin figuratives o abstractes.

Una forma crea automàticament una altra forma al voltant seu. Les formes en la decoració i el disseny dinteriors duna casa es poden utilitzar per afegir practicitat i estil, com per exemple, el disseny duna porta. La forma, pel que fa al disseny dinteriors, depèn de la funció de lobjecte concret: per exemple, una porta darmari de cuina. Les formes naturals que formen patrons de fusta o pedra, poden ajudar a augmentar latractiu visual en el disseny dinteriors.

                                     

4. Textura

La textura és la qualitat duna superfície que pot ser vista o sentida. Hi ha dos tipus de textura: lòptica visual i la que es pot tocar tàctil. Les textures poden ser aspres o suaus, toves o dures; no sempre se senten de la mateixa manera que es veuen: per exemple, si representem un card ple despines en un quadre, en realitat si passéssim la mà per les espines de la pintura, la textura seria suau.

                                     

5. Valor, lluminositat o llum

El valor, lluminositat o simplement, llum, descriu la claror dun color. Els artistes utilitzen el valor del color per crear diferents estats dànim. Els colors foscs en una composició suggereixen una falta de llum, com el cas de la nit o una escena interior., i sovint poden transmetre una sensació de misteri o presagi. Els colors clars, en canvi, solen descriure una font de llum, implícita, com ara les espelmes dun quadre de Georges de la Tour, explícita, com ara un quadre de Caravaggio, o bé una llum reflectida. El valor està directament relacionat amb el contrast.

La fotografia en blanc i negre depèn absolutament del valor per definir els subjectes de la composició.

                                     

6. Línia

La línia és el mitjà més senzill de representació. En general, pot definir com la marca amb major longitud que amplària que uneix dos punts pren qualsevol forma al camí identificable creat per un punt que es mou per lespai. Les línies poden ser rectes o corbes, fines o gruixudes, horitzontals, verticals o diagonals.

A diferència del color, la línia pot definir el contorn de les formes. En pintura, quan la línia en un dibuix predomina sobre el pictòric, es parla d"art lineal", com és el cas per exemple, dAlbrecht Dürer. En una obra dart en particular, la línia permet descriure el treball de lartista en diferents aspectes: els tipus i estils de línies utilitzats en la seva obra i la influència en el punt de vista de lespectador.