Топ-100
Back

ⓘ Transferència de coneixement. La transferència de coneixement és la situació que es dóna quan es transfereix coneixement duna part de lorganització a una altra. ..
                                               

Donació d’embrions

La donació dembrions, o transferència dembrions donats, és una tècnica de reproducció que consisteix a transferir a lúter de la dona un embrió, donat per a un altre parella amb la seva càrrega genètica. Aquest procés és utilitzat quan una parella no pot tenir fills.

Transferència de coneixement
                                     

ⓘ Transferència de coneixement

La transferència de coneixement és la situació que es dóna quan es transfereix coneixement duna part de lorganització a una altra. Com en la gestió del coneixement, la transferència de coneixement té com a objectiu organitzar, crear, capturar o distribuir coneixement i assegurar-ne la seva disponibilitat a futures persones que lutilitzin. És considerada més que com un simple problema de comunicació. Si només fos això, una simple memòria, un correu electrònic o una reunió acomplirien la transferència de coneixement. La transferència de coneixement més complexa perquè el coneixement es troba en els membres de lorganització, en els instruments, en les tasques i en les seves xarxes de suport.

Hi ha tres conceptes relacionats i propis de les ciències de la salut que són la" utilització del coneixement", la ”utilització de la recerca” i la" implementació”, que descriuen el procés de portar una nova idea, protocol o tecnologia duna manera eficaç i continuada en un centre assistencial. Lestudi de la utilització del coneixement o implementació, en anglès KU/I és una conseqüència directa del moviment partidari de la medicina basada en evidències i en la recerca. Tanmateix, lestudi conclou que no sutilitzen pràctiques datenció mèdica amb una eficàcia demostrada de manera consistent en centres dassistència. La transferència de coneixement també inclou la transferència de tecnologia, però abasta molt més que aquesta.

                                     

1. Transferència de coneixement entre el sector públic i privat

Cada cop més, les economies més avançades estan canviant el seu focus de la producció basada en recursos la basada en coneixement, de manera que molts governs consideren el" coneixement” i la" innovació" com a significatives forces motrius del creixement econòmic, el desenvolupament social i la creació de llocs de treball. En aquest context, la promoció de" la transferència de coneixement” ha esdevingut un tema de creixent interès polític i econòmic. Lassumpció que cal incrementar la col laboració entre la indústria i les universitats està present en bona part de la bibliografia sobre innovació. Daltra banda, la universitat ha estat considerada com" el gran, extraordinàriament desconegut i certament infraexplotat recurs que contribueix la creació de riquesa i competitivitat econòmica".

Les universitats i altres institucions de recerca del sector públic han acumulat al llarg dels anys molta experiència a nivell pràctic en la transferència de coneixement" a través” de la frontera entre el sector públic que produeix coneixement i el privat que explota aquest coneixement. Moltes facultats i centres de recerca han desenvolupat protocols i polítiques per descobrir, protegir i explotar els drets de Propietat Intel lectual PI. També vetllen per assegurar que la PI és transferida amb èxit a les corporacions privades o transferida a noves companyies formades per la seva explotació. Les vies de comercialització de la PI, produïda per facultats i centres de recerca públics, són les patents, les aliances dempreses, spin-offs o contractes basats en gratificacions. Organitzacions com ara AUTM, als EUA, o bé The Institute of Knowledge Transfer al Regne Unit, SNITTS, a Suècia, i lAssociation of European Science and Technology Transfer Professionals, a Europa, han creat una xarxa per als professionals de la transferència de coneixement que ja sigui al sector públic o privat que identifiquen les millors pràctiques i desenvolupen eines eficients i tècniques per la gestió de la Propietat Intel lectual produïda als centres de recerca públics o a facultats virtuals en què es poden trobar Communities of Practice, que sorigina per a persones involucrades en la transferència de coneixement i per tal de facilitar la connectivitat en són exemples The Global Innovation Network i lanomenada Knowledge Pool. La col laboració duniversitats amb empreses va ser lestudi del Lambert Review al Regne Unit, lany 2003.

                                     

2. Reptes

Què complica la transferència de coneixement? Hi ha diversos factors, com ara:

 • Limitacions de les TIC Tecnologies de la informació i Comunicació
 • Capacitat
 • Incentius
 • Geografia o distància
 • Relació sindicats-directiva dempresa
 • Concepcions errònies
 • Manca duna identitat social compartida o molt ordenada
 • Conflictes interns per exemple, de territori
 • Organització cultural que no condueix a compartir coneixement no és la cultura del" coneixement és poder”
 • Qüestions motivacionals
 • Informació equivocada
 • Exposició o experiència prèvia
 • Diferències generacionals
 • Manca de confiança
 • Lús de les representacions visuals en la transferència de coneixement
 • Problemes amb compartir creences i assumpcions heurístiques i normes culturals
 • Idioma
 • Àrees dexpertesa

Everett Rogers, precursor de la teoria de la difusió de la innovació, va presentar un model basat en la recerca sobre com i per què individus i xarxes socials adopten noves idees, pràctiques i productes. En antropologia, el concepte de difusió també explora lentrada didees entre les cultures.

                                     

3. Procés

 • Aplicar el coneixement transferit
 • Dissenyar i compartir un mecanisme que faciliti la transferència
 • Mesurar per tal dassegurar la transferència
 • Executar el pla de transferència
 • Motivar aquestes persones a compartir
 • Identificar les persones que tenen el coneixement dintre de lorganització
                                     

4. Pràctiques

 • Comunitats de pràctiques
 • Experiència guiada
 • Simulació
 • Treball per parelles
 • Experimentació guiada
 • Tutoria
 • Treball en segon pla

La transferència de coneixement es practica als centres de recerca dorganismes públics, a empreses o a altres centres de recerca per tal de promouren els resultats des de lòptica de la transferència de tecnologia. Aquesta difusió, que es practica en congressos o en publicacions diverses, constitueix una de les fonts dinformació de la vigilància tecnològica en francès, veille technologique. La difusió dels coneixements pot també fer-se a través de la publicació denciclopèdies, impreses, digitals o bé establertes a Internet.

                                     
 • La transferència de tecnologia és el procés de transferència de competències, coneixements tecnologies, mètodes de fabricació, mostres de fabricació
 • branca de la filosofia que l estudia és l epistemologia o la teoria del coneixement Dins la ciència, el coneixement és el resultat de l aplicació de la raó
 • un altre cos, la transferència d energia tèrmica, també coneguda com a transferència de calor o intercanvi de calor, es produeix de tal manera que el
 • Transferència té aquests significats: Biologia: Transferència horitzontal de gens, procés en el qual un organisme transfereix material genètic a una
 • del mot en llatí tueri: protegir o vigilar és un mètode de transferència de coneixement o un sistema instructiu d autoaprenentatge que es pot utilitzar
 • l entorn de seguretat informàtica, es coneix com a protocol de transferència inconscient oblivious transfer com un mètode utilitzat per a transferir un secret
 • d investigació avançada, transferència de coneixement i desenvolupament de programes de formació. Les institucions consitutives de l entitat són administracions
 • la via de la innovació i la transferència de coneixement Les principals activitats d aquesta organització sense ànim de lucre són les següents: Projectes
 • investigadors i l atracció i retenció de talent a nivell internacional. Incrementar i facilitar la transferència de coneixement al sector empresarial i a la societat
 • El protocol de transferència d hipertext o HTTP HyperText Transfer Protocol estableix el protocol per a l intercanvi de documents d hipertext i multimèdia

Users also searched:

...
...
...