Топ-100
Back

ⓘ Infraestructura de dades espacials. Una infraestructura de dades espacials o IDE és un conjunt de recursos destinats a facilitar i promoure la compartició i el ..
                                     

ⓘ Infraestructura de dades espacials

Una infraestructura de dades espacials o IDE és un conjunt de recursos destinats a facilitar i promoure la compartició i el consum eficient de dades espacials o geogràfiques en format digital. En un sentit més ampli, aquesta infraestructura inclou les tecnologies, estratègies, estàndards, recursos humans i activitats necessàries per a adquirir, distribuir, utilitzar i mantenir les dades espacials.

                                     

1. Funcionament

El funcionament de la IDE està condicionat per uns certs principis de cooperació i deficiència:

  • Dinamitzar lús de les dades espacials. Els mecanismes de la IDE tendeixen a facilitar la publicació i la compartició de, com més va, més organitzacions productores de dades. Així, cada cop resulta més senzill i econòmic crear serveis que facin ús daquestes dades, per part dorganitzacions i usuaris interns i externs la IDE.
  • Evitar la duplicació de les dades. La IDE permet detectar fonts diferents que estan produint i mantenint dades semblants o gairebé idèntiques, i ajudar a valorar la conveniència daquesta duplicitat i, en tot cas, afavorir lespecialització de cada una de les fonts.
  • Afavorir lespecialització de les fonts. Fora de la IDE, una organització ha de produir o adquirir totes les dades que necessita per a elaborar la informació final que produeix. Dins de la IDE, les organitzacions poden centrar-se en la producció i compartició dun determinat tipus de dades, en aquelles que estan més especialitzades i que són de valor afegit, donat que la resta de dades que necessiten ja estan essent produïdes, publicades i compartides per altres organitzacions.
                                     

2. Components tecnològics

La infraestructura de dades espacials està formada per un conjunt de tecnologies i elements que permeten la publicació, compartició i reutilització de les dades.

Nodes servidors de dades

Un node és un pol emissor de dades que està integrat la IDE. Cada node disposa dun servidor web, normalment amb un programari GIS instal lat, que subministra les dades quan hi ha un requeriment des de lexterior, via URL. Les dades publicades i compartides mitjançant aquest procediment són dades normalment catalogades.

Servei web de mapes

El programa servidor de dades geogràfiques pot proporcionar la informació requerida pel client web en dos tipus de format, WMS i WFS, que es corresponen amb dos tipus de crida al servei web de mapes. El WMS o Web Map Service retorna a cada requeriment web un mapa en format dimatge digital. El WFS o Web Feature Service retorna a cada requeriment web una seqüència de caràcters alfanumèrics o un gràfic vectorial.

Metadades

La manera de catalogar un conjunt de dades és mitjançant la creació de metadades, arxius amb especificacions tècniques sobre el seu format i amb la descripció del contingut.

Client web

Laccés a les dades dun node es produeix des dun client web, desenvolupat amb tecnologia específica per a laprofitament de dades que vénen dun servidor de mapes. El client web pot ser un visor de mapes o bé un programari-client dun altre tipus, que és capaç de connectar-se a un node servidor, realitzar requeriments de tipus URL i extrauren dades espacials.

Geoportal

El geoportal és una plataforma digital de publicació web que detecta i cataloga les fonts de dades que conformen la IDE i les organitzacions que les proveeixen. Normalment lorganització que gestiona el geoportal i en dinamitza lactivitat està vinculada a un àmbit geogràfic específic, i es tracta duna institució que forma part de ladministració pública. La definició de geoportal, però, no exclou que pugui ser creat i gestionat per una institució privada. A Catalunya, la IDEC és gestionada pel Centre de Suport IDEC, de lInstitut Cartogràfic de Catalunya. A lestat espanyol, la IDEE és gestionada per lInstituto Geográfico Nacional. La IDE Europea es regula a través dINSPIRE, una directiva de la Comunitat Europea.

                                     

3. Organitzacions

Les organitzacions que participen en la creació i manteniment de la IDE es poden classificar segons la funció que exerceixen, sent que hi ha organitzacions que exerceixen diverses funcions simultàniament.

Organitzacions productores de dades

Produeixen, mantenen, publiquen i comparteixen dades mitjançant un node servidor. Entre les organitzacions productores de dades hi ha institucions públiques i privades. Alguns exemples dorganitzacions productores de dades:

Organitzacions catalogadores

Produeixen i mantenen inventaris i metadades de fonts disponibles, normalment en un territori específic. Consultables via web, aquests inventaris faciliten la cerca i dinamitzen lús de les dades catalogades per part daltres organitzacions i usuaris.

Organismes reguladors

Defineixen els estàndards de format de les dades, dels arxius demmagatzemament i dels sistemes de publicació, descripció i compartició daquestes.

Serveis reutilitzadors

Creen i mantenen publicacions digitals que fan servir dades provinents de fonts catalogades en una IDE. Alguns exemples de serveis reutilitzadors de dades geogràfiques, presents al catàleg de la IDEC: