Топ-100
Back

ⓘ Recerca oberta. La recerca oberta és aquella que es duu a terme seguint lesperit del programari lliure i de codi obert. De manera similar als projectes de codi ..
Recerca oberta
                                     

ⓘ Recerca oberta

La recerca oberta és aquella que es duu a terme seguint lesperit del programari lliure i de codi obert. De manera similar als projectes de codi obert, construïts al voltant dun codi font que es fa públic, el punt central de la recerca oberta és deixar clara la metodologia i oferir-ne laccés lliure a través dinternet, juntament amb qualsevol dada o resultat que se nextregui o sen derivi. Això permet una col laboració massiva i distribuïda, on a més tothom pot participar a qualsevol nivell del projecte.

Si la recerca és de naturalesa científica, se lanomena sovint ciència oberta. La recerca oberta també pot incloure les ciències socials, les humanitats, les matemàtiques, lenginyeria i la medicina.

                                     

1. Tipus de projectes oberts

Hi ha diferències importants entre els diversos tipus de projectes oberts.

Els projectes que ofereixen dades obertes però no permeten la col laboració oberta sanomenen d accés obert en comptes de recerca oberta. Oferir accés obert a les dades és una condició necessària però no suficient perquè un projecte sigui de recerca oberta, ja que tot i que qualsevol pot utilitzar-ne lliurement les dades, no es requereix que la recerca que sen derivi es faci també de manera oberta. Per exemple, tot i que hi ha hagut moltes crides a una recerca col laborativa més oberta en el camp de desenvolupar nous medicaments i a oferir grans quantitats de dades de manera oberta, hi ha molt pocs projectes oberts col laboratius en aquesta àrea.

Els projectes a internet que un gran nombre de participants per dur a terme petites feines que després suneixen han aconseguit grans resultats, però aquest projectes són diferents daquells en què els participants tenen la possibilitat dinfluir en la direcció general de la recerca, o aquells en què sespera dels participants que tinguin una contribució creativa la ciència en què es basa el projecte.

La majoria dels projectes de recerca oberta es duen a terme dins de grups de recerca ja existents. Inicialment es publiquen les dades primàries de la investigació, a les que sen poden afegir de noves, o es poden interpretar, si es té lexpertesa necessària, unint-se per tant en lesforç col laboratiu. Així, el "producte final" del projecte que encara és susceptible dampliació o modificació en un futur sorgeix de moltes contribucions de diversos grups de recerca, en comptes dels esforços dun sol individu o grup. Per tant, la recerca oberta es diferencia de laccés obert en el fet que el resultat és susceptible de canviar en el temps.

A diferència de laccés obert, la veritable recerca oberta ha de demostrar una col laboració activa en línia. Hi comencen a haver ja llocs web que demostren aquesta capacitat.

                                     

2. Convencions de copyright

Els problemes amb el copyright es tracten usant o bé el copyright estàndard quan és aplicable, o bé alliberant el contingut al domini públic, o bé publicant el contingut amb llicències com ara les de Creative Commons o una de les de GNU General Public License.

                                     

3. Exemples

El 2005 es van presentar diversos exemples en làmbit de la recerca tractaments, nous o millorats, de les malalties tropicals desateses.

La recerca científica i denginyeria que dóna suport la creació de tecnologia adequada de codi obert per a un desenvolupament sostenible ha utilitzat durant molt de temps els principis de la recerca oberta. La recerca de codi obert per al desenvolupament sostenible sestà formalitzant amb accés obert a articles científics, mètodes dinvestigació, dades, resultats i resums per al públic general.

També hi ha exemples basats en la tecnologia wiki: Appropedia, Wikiversity, Citizendium, Scholarpedia.

Tot i que inicialment els primers intents cap a una recerca oberta se centraven en àrees com les dades científiques, metodologia, programari i publicacions, actualment es té també en compte altres parts del procés de recerca científica, com ara metadades científiques i idees de finançament.