Топ-100
Back

ⓘ Recerca a Catalunya ..
                                               

Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya

L Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya és una associació professional que defensa la igualtat doportunitats en lactivitat investigadora, en la promoció professional i en la participació en la presa de decisions dels camps científics i tecnològics. Lassociació té el seu origen en l"Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas" AMIT una associació que es va fundar lany 2001 per un grup de dones procedents de làmbit de les universitats, el Consell Superior dInvestigacions Científiques CSIC i la indústria. Lassociació sorgeix en el context de l informe ETAN que pro ...

                                               

Banc de Sang i Teixits

El Banc de Sang i Teixits és una empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya adreçada a abastir i garantir el bon ús de les donacions de sang i teixits a Catalunya. El centre sencarrega de recollir donacions de sang, cordó umbilical, llet materna i medul la òssia, i distribuir-les en diversos centres hospitalaris arreu del territori català. El Banc de Sang i Teixits també impulsa estudis de diagnòstic biològic, com ara el projecte GCAT Genomes per la Vida, destinat a facilitar la pdredicció i el tractament de malalties neurodegeneratives, malalties cardiovascula ...

                                               

Comitè de Bioètica de Catalunya

El Comitè de Bioètica de Catalunya és un organisme creat per la Generalitat de Catalunya per tal de reflexionar i establir criteris d’actuació ètica en l’àmbit sanitari i clínic. Està composat per personalitats independents provinents de diferents àmbits amb la missió d’assessorar el propi govern de la Generalitat, d’elaborar recomanacions als professionals sanitaris i clínics, d’emetre informes i posicionaments sobre els criteris ètics recomanables davant dels continus avenços científics, de fomentar la formació i la informació en matèria de bioètica entre la comunitat científica i mèdica ...

                                               

Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària

La Distinció de la Generalitat per la Promoció de la Recerca Universitària són uns premis dexcel lència científica creats lany 2000 per la Generalitat de Catalunya amb la finalitat destimular les activitats de recerca dels professors investigadors del sistema universitari de Catalunya i dels grups de recerca associats. Aquest premi va ser creat pel conseller dUniversitats, Recerca i Societat de la Informació, Andreu Mas-Colell, i aprobada pel Decret 222/1999, de 27 de juliol El premi consta de dues categories; i) Categoria Investigador reconegut, per a investigadors de 42 anys, i ii) Categ ...

                                               

Grup dEstudi de Llengües Amenaçades

El Grup dEstudi de Llengües Amenaçades és un grup de recerca dependent de la Universitat de Barcelona que té per objectiu de promoure la recerca en llengües amenaçades i donar a conèixer la diversitat lingüística i el seu valor. Es va crear el 1992 i la investigadora principal i directora és la lingüista Carme Junyent. El GELA ha organitzat nombroses activitats en tres àmbits fonamentals: la recerca, leducació i la dinamització cultural. També ha publicat llibres i materials didàctics, ha organitzat exposicions, ha creat jocs i activitats, com també ha col laborat amb altres organismes i e ...

                                               

Grup de recerca CREA

CREA, acrònim de Community of Research on Excellence for All és un grup de recerca adscrit la Universitat de Barcelona. Va ser fundat el 1991, aleshores amb el nom Centre Especial de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats, pel catedràtic de sociologia Ramón Flecha. El 2016, reunia 72 investigadors de sociologia, educació, psicologia, economia, ciència política, dret, criminologia, comunicació, biologia, neurologia i història de sis universitats catalanes, tres despanyoles i cinc destrangeres, incloent-hi Cambridge. El 2004, va rebre diverses crítiques sobre el funciona ...

                                               

Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats

La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats és una fundació creada el 2001 per la Generalitat de Catalunya, i està governada pel seu patronat. ICREA va néixer com a resposta la necessitat de noves fórmules de contractació que permetessin competir en condicions digualtat amb altres sistemes de recerca, orientada la contractació del personal científic i acadèmic més extraordinari i amb més talent. És una institució oberta que treballa amb les universitats catalanes i els centres de recerca per integrar els professors dInvestigació ICREA al sistema de recerca català. ICREA ofereix a ...

                                               

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, lAjuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, és una gran infraestructura científica, en connexió física amb lHospital del Mar de Barcelona, que aplega sis centres públics de recerca estretament coordinats entre si.

                                               

Parc de Recerca UAB

El Parc de Recerca UAB és una fundació privada sense ànim de lucre, constituïda a finals de lany 2007 com una eina bàsica de tres entitats punteres en recerca, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consell Superior dInvestigacions Científiques i lInstitut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, per a limpuls i la millora de la transferència de coneixements i de tecnologia entre la Universitat i lempresa. La seva constitució oficial ha permès dotar destructura a una realitat ja existent, atès que els seus orígens es remunten als anys 80, quan es van començar a ubicar al campus de Bella ...

                                               

Projecte Raval 6000 anys dhistòria

El Projecte Raval 6000 anys dhistòria és un projecte creat lany 2014, i impulsat per la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior dInvestigacions Científiques, amb lobjectiu de descobrir la prehistòria al barri dEl Raval de Barcelona i acostar larqueologia i la prehistòria del barri als ciutadans de Barcelona. El projecte, que comptà amb la participació de lAjuntament de Barcelona, lEix Comercial del Raval, el Casal de Barri Folch i Torres i el Raval Cultural, va pretendre fer visible la prehistòria al barri dEl raval a través de tallers, xerrades o demostracions sobre les tècniques ...

Institut Hospital del Mar dInvestigacions Mèdiques
                                               

Institut Hospital del Mar dInvestigacions Mèdiques

L Institut Hospital del Mar dInvestigacions Mèdiques, abans Institut Municipal dInvestigacions Mèdiques i també conegut per les seves sigles IMIM, és un organisme públic dedicat la recerca científica en el camp de la biomedicina i de les ciències de la salut ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Lany 2014 va esdevenir un dels instituts dinvestigació sanitària oficialment acreditats per lInstitut de Salut de Carlos III.