Топ-100
Back

ⓘ Casa Nova de Reclavia. La casa Nova de Reclavia és una antiga masia dAnglès reformada amplament durant els anys 20 del segle XX i inclosa a lInventari del Patri ..
                                     

ⓘ Casa Nova de Reclavia

La casa Nova de Reclavia és una antiga masia dAnglès reformada amplament durant els anys 20 del segle XX i inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

És un immoble que consta de dues plantes i coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a façana i cornisa composta per una filera de rajols en punta de diamant.

Una masia que pels seus trets constitutius la podríem enquadrar dins duna primera tipologia o família de masies. Les masies que es corresponen amb aquesta primera tipologia comparteixen tota una sèrie de trets comuns, com ara el fet de tenir la coberta amb els vessants encarats cap a les façanes principals. Aquest tipus sol correspondre normalment a les masies de més antiguitat sorgides duna evolució continuada a partir dun primer cos de reduïdes dimensions. Aquest primer nucli construït als volts dels segles xiv i xv, podia tenir diverses plantes. Així la planta baixa, pràcticament sense cap obertura, era destinada a quadres pel bestiar. La planta primera, a què saccedia per una escala exterior de pedra i una porta dinfluència romànica, era formada per una sola estança on hi havia la llar de foc, laigüera. Moltes vegades hi havia una tercera planta, molt petita, que servia de dormitori, amb accés per mitjà duna simple escala de mà.

La prosperitat del camp en els segles XVI i XVII donà lloc a les successives reformes i ampliacions que convertiren a aquells primers edificis minúsculs en les vastes masies que avui tenim. El resultat ha estat, en molts casos, la duna arquitectura complexa i de difícil generalització tipològica.

També podem trobar un segon grup més exigu de masies daquesta família I, que es caracteritzen per una major simplicitat arquitectònica deguda la seva construcció més recent. Solen ésser edificis duna gran senzillesa arquitectònica ubicats moltes vegades en indrets més pobres.

Pel que fa la façana principal, orientada al sud o migdia, en la planta baixa trobem sis obertures: per una banda els quatre portals, projectats amb una mateixa solució darc carpanell rebaixat i muntants de pedra. Mentre que per laltra dues finestres rectangulars, amb llinda monolítica conformant un arc pla i muntants de pedra.

El primer pis o planta noble, contempla quatre obertures de similar tipologia, és a dir: rectangulars, amb llinda monolítica conformant un arc pla i muntants de pedra. Daquestes quatre, tres són projectades com a balconades amb baranes de ferro forjat. A manera dapunt cal dir que a lextrem daquest primer pis trobem quatre obertures darc de mig punt.

La façana orientada a ponent i encarada la carretera que uneix Anglès amb Santa Coloma, comprèn dues plantes, amb dues obertures per planta de tipologia similar: rectangulars, amb llinda monolítica conformant un arc pla, muntants de pedra i projectades com a balconades amb baranes de ferro forjat. Lúnic que els diferencia és que les dues obertures de la planta baixa tenen una mida sensiblement més gran en comparació amb les del primer pis. Finalment, cal dir que al capdamunt en el nivell de la cornisa trobem una forma romboidal que alberga en el seu interior la data de 1926.