Топ-100
Back

ⓘ Geografia del turisme. La geografia del turisme és una branca de la que estudia la localització, les característiques ambientals, la distribució de fluxos turís ..
                                     

ⓘ Geografia del turisme

La geografia del turisme és una branca de la que estudia la localització, les característiques ambientals, la distribució de fluxos turístics, la capacitat de càrrega turística, els mitjans de desplaçament, els elements articuladors i la imatge paisatgística, de totes aquelles zones o poblacions que es comporten o es poden arribar a comportar-se com a destinacions turístiques, tenint en compte lordenació del territori, el desenvolupament sostenible i la promoció.

                                     

1. Introducció

El turisme, la base destudi daquesta branca de la geografia, és un fenomen complex que interrelaciona factors socials, econòmics, polítics i ambientals. Com a conseqüència daquest fet, el turisme és objecte destudi de diverses disciplines com són: lantropologia, leconomia, la geografia i la sociologia. La geografia fa una gran aportació en els estudis de turisme, ja que aquest, es desenvolupa en un espai geogràfic per tant, el turisme es manifesta en lespai o territori i aquest ha de ser analitzat per les normes i models que regeixen les relacions entre els humans i el territori. És destacable que el turisme mostra un clar interès per la societat i la naturalesa, àmbits que es troben dins dels objectius destudi de la geografia que són les relacions entre el ser humà i el medi. Des de les últimes dècades, el turisme ha anat en augment i per tant, també les relacions que es produeixen amb el territori. Aquest fenomen ha estat el desencadenant que molts geògrafs shagin interessat pel seu estudi. Linterès principal de la geografia pels estudis relacionats amb el fenomen turístic, és que el turisme és un agent que provoca diversos impactes en el territori o espai geogràfic. Daquesta manera entenem que, els estudis del turisme des de la geografia tracten principalment de la localització de les àrees turístiques, dels canvis que lactivitat provoca sobre el territori i el paisatge en funció de les estructures turístiques dels desplaçaments de les persones en funció dels llocs turístics, dels problemes socials, econòmics, culturals, etc.

                                     

2. Evolució

Els estudis de la geografia del turisme han anat evolucionant amb el temps, la seva importància amb el temps ha anat canviant fins a lactualitat.

Entre els anys 30 i 50 del segle xx, els estudis de la geografia del turisme es basaven principalment en lanàlisi de les característiques geogràfiques segons les pautes de desenvolupament dels espais turístics, la morfologia dels atractius i els patrons de flux turístic. Durant aquestes dècades els geògrafs que interessats en aquesta branca de la geografia desenvolupaven estudis vinculats en làrea de demografia, del planejament urbà, el transport i els impactes socials, culturals i ambientals. A partir de 1970 amb laugment de la importància daquesta branca es varen desenvolupar estudis més conceptuals i metodològics. Aquests estudis van ser formulats per geògrafs que van donar-los-hi diferents enfocaments fet que va afirmar i consolidar la geografia del turisme dins de la disciplina de la geografia com a branca. Actualment aquesta branca de la geografia es troba involucrada en temes com el canvi ambiental, la globalització i el canvi rural. És una branca que interrelaciona temes dimmigració i de frontera i la interacció de la societat amb el medi ambient. Segons Simoes 2009, els estudis actuals més recurrents de la geografia del turisme es basen especialment en tres anàlisis:

  • Anàlisis basades en models espacials i de comporta
  • Anàlisis basades en la interpretació cultural
  • Anàlisis basades en leconomia política del turisme

Daquesta manera sentén que la geografia del turisme es preocupa per la descripció dels fluxos turístics, els impactes tant socials, com culturals, econòmics i ambientals de lactivitat turística, així com de les estructures espacials i els usos del sòl.

                                               

Arraona (desambiguació)

"Arraona" té aquests significats: Esglésies Sant Feliu dArraona, nom de lantiga capella parroquial de Sant Nicolau, a Sabadell. Geografia Turó del Castell dArraona, turó de Sabadell. Arraona, assentament romà a Sabadell. Història

Cerro Catedral
                                               

Cerro Catedral

"Cerro Catedral" té aquests significats: Cerro Catedral, un turó de lUruguai i el seu punt més alt. Cerro Catedral, una muntanya de lArgentina. Geografia