Топ-100
Back

ⓘ Can Borra es tracta dun mas de planta rectangular que consta de planta baixa i pis superior i està cobert amb una teulada a dues aigües de vessants a laterals. ..
                                     

ⓘ Can Borra

Can Borra es tracta dun mas de planta rectangular que consta de planta baixa i pis superior i està cobert amb una teulada a dues aigües de vessants a laterals.

La masia presenta una estructuració interna a base de tres crugies.

La planta baixa consta de tres obertures que comparteixen els mateixos trets constitutius: quadrangulars i equipats amb llinda monolítica i muntants de pedra ben treballats i escairats.

Difereixen tan sols en la funcionalitat, ja que lobertura del centre i de lextrem esquerre actuen com a dos portals, respectivament, mentre que la de lextrem dret actua com a finestra i està coberta amb una estructura denreixat de ferro forjat. En la llinda es pot llegir una inscripció molt interessant que podria fer al lusió al propietari original de la casa i paral lelament la data de construcció i diu així:

"M I Q E L D U C H

+

1 7 0 1"

El primer pis consta de tres obertures: al centre tenim una obertura rectangular amb llinda monolítica i muntants de pedra ben treballats i equipada amb una penya volada daspecte lleuger i barana de ferro forjat. Sobre la llinda trobem una cartel la molt interessant que fa al lusió a una altra de les dates constructives de la masia "1 7 9 3"; lacompanya una inscripció de difícil interpretació, ja que la cartel la està bastant deteriorada mentre que la inscripció ha desaparegut parcialment, però tanmateix es pot llegir el següent:

"A V E M A R I A S I N

P E C A D O C O N C E B I D A"

Pel que fa al treball de la forjat aplicat la barana, aquest és molt discret i sense cap element a destacar. Als dos extrems trobem dues finestres rectangulars amb llinda monolítica i muntants laterals de pedra.

Tanca la façana en la part superior un ràfec format per tres fileres: la primera de rajola plana, i la segona i la tercera de teula.

La masia primigènia presenta diverses reformes i ampliacions posteriors les quals shan materialitzat la pràctica en dos cossos adossats la masia. El primer el trobem adossat la part esquerra de la masia, i es tracta dun cos de dues plantes. Aquest cos presenta les restes vivents de dues finestres, actualment tapiades, però sobretot destaca el gran rellotge de sol el qual es troba molt ben conservat i en el qual es pot llegir el següent:

"L O A T S I A D V.

N O M É S C O M P T O L E S H O R E S E R E N E S"

El segon el trobem adossat en la part posterior de la masia. Es tracta dun cos que sha projectat físicament en format de torreta amb una galeria darcs de mig punt rebaixats que tenen com a matèria primera el maó i coberta amb una teulada a quatre aigües.

Pel que fa al tema dels materials, prima per sobre de tot la pedra. Una pedra que la trobem present en dos formats diferents: per una banda tenim les pedres fragmentades i els còdols manipulats a cops de martell i lligats amb morter de calç. Mentre que per laltra tenim la pedra ben desbastada i treballada present en les respectives llindes i muntants de les diverses obertures de la planta baixa i el primer pis.

Lestat de conservació de la masia és molt bo i tot apunta i fa pensar que tot el conjunt ha experimentat modernament unes obres importants de restauració i rehabilitació.

                                     

1. Referències

Bibliografia

  • TEIXIDOR i PALAU, R.; Brunyola de Castell a Poble i de baronia a municipi., 2006
  • RIPOLL, R; Les masies de les comarques gironines., 1983
  • Llinàs i Pol, Joan; Merino i Serra, Jordi; El Patrimoni de la Selva: inventari històric, artístic i arqueològic dels municipis de la Comarca, 1998-2001
  • AADD.; Lloret, ahir i avui. Visió contrastada de diversos indrets del nostre poble, després del pas del temps., 2005