Топ-100
Back

ⓘ Can Formiga es tracta duna masia de planta rectangular que consta de planta baixa i pis superior i que està coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a ..
                                     

ⓘ Can Formiga

Can Formiga es tracta duna masia de planta rectangular que consta de planta baixa i pis superior i que està coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a laterals.

La masia està estructurada internament en tres crugies.

La planta baixa consta de tres obertures, a destacar especialment el gran portal quadrangular daccés amb llinda monolítica de grans proporcions, muntants de pedra ben treballats i escairats i amb les impostes retallades en forma de quart de cercle.

En el primer pis trobem tres obertures: la del centre, sota la qual trobem la solució prototípica que consisteix a disposar dues o tres pedres com a mesura de reforç en la sustentació de la pesant finestra, i la de lextrem dret es tracta de dues finestres rectangulars amb les impostes retallades en forma de quart de cercle mentre que la de lextrem esquerre és totalment irrellevant, ja que no ha rebut cap treball a destacar.

Tanca la façana en la part superior un ràfec format per quatre fileres: la primera de rajola plana, la segona de rajola en punta de diamant, la tercera de rajola plana i la quarta de teula.

Els murs exteriors del mas han estat arrebossats però sense pintar. La factura de larrebossat és relativament moderna.

La masia primigènia presenta diverses reformes i ampliacions posteriors les quals shan materialitzat la pràctica en dos cossos adossats la masia. El primer, adossat la dreta, és una construcció aixecada al segle xix i que actua com a habitatge. Es tracta duna construcció de planta irregular, que consta de planta baixa i pis superior i que està coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a façana. Les vessants estan totalment descompensades, ja que la que dóna la façana és extremadament llarga en comparació la seva homònima de mida relativament curta.

En la planta baixa trobem un portal quadrangular coronat amb una gran llinda monolítica. La resta predominen les obertures rectangulars emmarcades amb maó.

Els murs exteriors daquest primer cos estan formats a base de laglomeració i conjunció de pedres fragmentades, blocs de pedra irregulars i còdols de riu manipulats a cops de martell i tot lligat amb morter de calç.

En la part posterior trobem adossades diverses estructures o dependències de treball emprades com a magatzem. La resolució dels murs exteriors daquestes estructures presenten una formulació molt semblant al de lhabitatge amb pedres fragmentades i còdols, però incorporen també el maó.

Lestat de conservació de la masia és bastant bo, i a simple vista no hi ha motius que hagin de fer patir per la seva integritat física.

                                     

1. Referències

Bibliografia

  • TEIXIDOR i PALAU, R.; Brunyola de Castell a Poble i de baronia a municipi., 2006
  • AADD.; Lloret, ahir i avui. Visió contrastada de diversos indrets del nostre poble, després del pas del temps., 2005
  • RIPOLL, R; Les masies de les comarques gironines., 1983
  • Llinàs i Pol, Joan; Merino i Serra, Jordi; El Patrimoni de la Selva: inventari històric, artístic i arqueològic dels municipis de la Comarca, 1998-2001