Топ-100
Back

ⓘ Ca lHorta del Puig es tracta duna masia destructura basilical que consta de planta baixa, pis superior i golfes i que està coberta amb una teulada a dues aigües ..
                                     

ⓘ Ca lHorta del Puig

Ca lHorta del Puig es tracta duna masia destructura basilical que consta de planta baixa, pis superior i golfes i que està coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a laterals.

La masia presenta una estructuració interna a base de tres crugies.

La planta baixa consta de tres obertures, a destacar especialment el portal daccés quadrangular equipat amb una poderosa i robusta llinda monolítica i muntants de pedra ben treballats i escairats. En la llinda es pot llegir el següent: "A N Y 1 9 3 6". A lesquerra del portar trobem un portal daccés secundari el qual reuneix les mateixes característiques compositives que el portal central.

En el primer pis o planta noble trobem tres obertures - la del centre rectangular i les dues dels extrems quadrangulars- bastant austeres i discretes. La del centre consta de llinda monolítica i muntants de pedra i sota sobserva restes de la solució prototípica consistent en disposar dues o tres pedres com a mesura de reforç en la sustentació de la pesant finestra.

En el segon pis, el qual desenvolupa les tasques de golfes, trobem dues finestres rectangulars totalment irrellevants, ja que no han rebut cap treball a destacar.

Tanca la façana en la part superior un ràfec format per quatre fileres: la primera de rajola plana, la segona de teula, la tercera de rajola plana i la quarta de teula.

En els extrems de la masia es poden observar els blocs cantoners de pedra ben desbastats i treballats.

Pel que fa al tema dels materials la masia està completament arrebossada i pintada de blanc. La pedra, en aquest cas és un material amb molt poc acta de presència fins al punt que el trobem present en elements aïllats i puntuals com ara les llindes monolítiques i els muntants laterals dels dos portals respectivament i els blocs cantoners de pedra. Tant les llindes i muntants com els blocs cantoners són de pedra sorrenca.

Lestat de conservació de la masia és extremadament bo i no hi ha cap element que hagi de fer patir per la seva integritat física. Aquest estat de conservació tant privilegiat es deuria a les obres contínues dacondicionament, manteniment i millora que es practiquen amb assiduïtat en la masia, com per exemple les que sestan duent a terme en lactualitat com és un control de plagues i que ha motivat que el restaurant resti tancat.

Davant del mas, sobre una petita elevació hi ha el paller o graner cobert amb una teulada a dues aigües de vessants a laterals, el qual ha estat molt restaurat en lactualitat. En el mur de lextrem dret en un dels grans blocs de pedra molt ben desbastats i treballats es pot llegir una inscripció molt interessant que fa al lusió al propietari original i la data de construcció de la masia, i diu així:

"1 8 3 2

Y S I D R O M U X A C H

M E F E S I T D I A

3 D E M A I X"

Davant del graner podem contemplar les restes vivents de lera on antigament es trillaven els cereals.

                                     

1. Referències

Bibliografia

  • AADD.; Lloret, ahir i avui. Visió contrastada de diversos indrets del nostre poble, després del pas del temps., 2005
  • Llinàs i Pol, Joan; Merino i Serra, Jordi; El Patrimoni de la Selva: inventari històric, artístic i arqueològic dels municipis de la Comarca, 1998-2001
  • RIPOLL, R; Les masies de les comarques gironines., 1983
  • TEIXIDOR i PALAU, R.; Brunyola de Castell a Poble i de baronia a municipi., 2006