Топ-100
Back

ⓘ Objectes astronòmics ..
                                               

Radi

"Radi" té aquests significats: Radi solar, unitat de longitud emprada en astronomia i astrofísica per a mesurar el radi destrelles i objectes astronòmics de grans dimensions Radi geometria, segment que sestén des del centre del cercle o esfera fins al seu límit Astronomia Radi de Schwarzschild, radi en què hauria destar comprimida una massa per tal que lobjecte en qüestió esdevingués un forat negre Radi os, os de les extremitats anteriors dels vertebrats Radi covalent, meitat de la distància entre dos àtoms que formen un enllaç covalent Biografies: Ar-Radi 910-941, califa abbàssida de Bagd ...

                                               

Observatori dEstrasburg

LObservatori dEstrasburg és un observatori astronòmic situat a Estrasburg, França. Té el codi 561 de la Unió Astronòmica Internacional.

                                               

Equacions per a un cos en caiguda lliure

Un conjunt d equacions descriuen les trajectòries resultants quan els objectes es mouen a causa duna força gravitatòria constant en condicions normals lligades la Terra. Per exemple, la llei de Newton de la gravitació universal simplifica F = mg, on m és la massa del cos. Aquesta suposició és raonable per als objectes que cauen la terra a través de les distàncies verticals relativament curtes de la nostra experiència quotidiana, però no és falsa a distàncies més grans, com les trajectòries de les naus espacials.

                                               

Catàleg

"Catàleg" té aquests significats: catàleg de biblioteca, registre de les fonts bibliogràfiques trobades en una biblioteca o en un grup de biblioteques, que es poden agrupar en una xarxa en diverses ubicacions catàleg comercial, obra en la qual les empreses mostren la seva oferta de productes i serveis als clients catàleg destrelles, tipus de catàleg astronòmic format per una llista destrelles catàleg astronòmic, llista o tabulació dobjectes astronòmics, normalment agrupats per alguna característica comuna Catàleg raonat o catàleg crític, llista dobres dart que descriu, inventaria i classif ...

                                               

Sextant

"Sextant" té aquests significats: Instruments Sextant Bris o mini-sextant Bris, petit dispositiu de mesura dangles usat en navegació astronòmica Sextant instrument de mesura, instrument que permet mesurar angles entre dos objectes tals com dos punts duna costa o un astre Sextant astronòmic, sextant de grans dimensions que susa fonamentalment per mesurar les posicions de les estrelles Sextant moneda, moneda fraccionària romana Constel lació del Sextant, constel lació equatorial que va ser introduïda el segle xvii per Johannes Hevelius. Viccionari

                                               

Objecte (desambiguació)

"Objecte" té aquests significats: Objecte astronòmic, entitat física significativa, una associació o estructura que existeix a lUnivers Objecte programació, unitat que en temps dexecució realitza les tasques dun programa, o la instància duna classe Objecte, ens limitat amb una funció precisa i que pot definir-se mitjançant les relacions externes amb el seu medi

                                               

Nana blava (desambiguació)

"Nana blava" té aquests significats: Pot referir-se a un dels següents objectes astronòmics: una Galàxia nana blava compacta Un tipus destrella primerenca de la seqüència principal. una estrella nana blava etapa de nana roja, una etepa hipotètica de levolució estel lar de les estrelles nanes roges.

                                               

Brillantor (desambiguació)

"Brillantor" té aquests significats: Lluïssor geologia, en mineralogia, forma de reflectir la llum que té una gemma o qualsevol mineral. Lluminositat, en física, quantitat de flux lluminós que emet una font de llum. Luminància, intensitat lumínica emesa per la pantalla Brillantor superficial, en astronomia, brillantor aparent dobjectes astronòmics. Brillantor, claredat aparent i relativa dobjectes il luminats o lluminosos captada per lull humà