Топ-100
Back

ⓘ Ca lArola. Antiga masia ara segona residència construïda en un terreny desnivellat als afores del nucli urbà de Breda, la que shi arriba prenent un caminet des ..
Ca lArola
                                     

ⓘ Ca lArola

Antiga masia ara segona residència construïda en un terreny desnivellat als afores del nucli urbà de Breda, la que shi arriba prenent un caminet des de la urbanització Selva on shi arriba prenent lantiga carretera de Riells - actuals carrer Rovira i avinguda Mossèn Pere Ribot- des de la Plaça de lEsglésia.

Saprecia clarament que ledifici es va anar ampliant amb construccions annexes que augmentaren el volum general de la masia distingim tres cossos diferents tant la façana com la part posterior, però molt més en aquesta, tot i que lannex que es troba a lesquerra de la façana principal és un garatge, i els altres dos cossos formen lhabitatge cobert per un teulat a doble vessant, desaiguat a les façanes laterals, i amb ràfec duna filera.

la façana principal de lhabitatge, de planta baixa i pis, trobem la porta dentrada en arc de llinda, amb els brancals i la llinda de pedra. Flanquejant la porta dentrada, la dreta una finestra rectangular i a lesquerra una altra quadrangular. Just sobre la porta dentrada, un balcó sense llosana la barana està situada a lextrem de lampit de lobertura i una finestra petita a lesquerra.

Les finestres laterals esquerres, formen part dun altre cos, com saprecia per labsència de cornissa, que si apreciem al costat dret, on hi ha la porta dentrada, el balcó i la finestra.

Tota aquesta façana està pintada de color blanc.

Annex al costat esquerre, un garatge o dependència utilitzada com a magatzem, amb la façana avançada respecte la de lhabitatge. Un portal amb tancament metàl lic hi permet laccés. la part posterior, hi ha una finestra. Les parets no estan pintades, sinó que deixen veure larrebossat i algunes pedres del paredat rústic.

la façana lateral dreta, una porta tapada la planta baixa, flanquejada per dues obertures a manera despitllera, i al pis dues finestres en arc de llinda protegides per una reixa. La paret està arrebossada.

De la façana posterior destaca el cos central, que es correspon amb el cos esquerre de lhabitatge de la façana principal, doncs és duna allargada inferior respecte el cos del garatge la dreta, i queda separat del cos lateral esquerre per un contrafort. Hi trobem dues obertures en arc de llinda: una porta la planta baixa i una finestra al pis.

Al costat esquerre, la planta baixa una porta, i al pis tres obertures, amb els brancals fets de maó, i dues obertures amb la llinda de maons disposats en sardinell.

Aquesta façana no està pintada, només arrebossada deixant la vista algunes pedres del paredat rústic.

Unes escales de pedra la part posterior, permeten laccés a lhort i a lantic safareig ara un bassal de granotes.

                                     

1. Història

Per lestructura de ledifici, la seva construcció es pot situar entre els segles XVII i xviii.

Molt la vora de la casa hi havia una font que duia el mateix nom. Fou destruïda els anys seixanta.