Топ-100
Back

ⓘ Can Barrabàs. Masia situada als afores del nucli urbà de Breda, prop del polígon industrial que es troba a lAvinguda de Can Guilleumes, annex a un altre habitat ..
                                     

ⓘ Can Barrabàs

Masia situada als afores del nucli urbà de Breda, prop del polígon industrial que es troba a lAvinguda de Can Guilleumes, annex a un altre habitatge.

Ledifici, de planta quadrangular, està compost de planta baixa i pis, i està cobert per un teulat a doble vessant, amb la biga carenera paral lela als murs laterals, i desplaçada cap la dreta de ledifici. Els vessants desaiguen als laterals, i el ràfec de teulada és doble, format per una filera de rajols de punta de diamant i una filera de rajols plans.

la façana principal, la planta baixa, una porta en arc de mig punt format per maons col locats en sardinell i amb els brancals formats per grans pedres dóna accés a ledifici. Al costat una finestra quadrangular amb els brancals i llinda fets de maons col locats en sardinell. Una escala, que ara no porta enlloc la obertura que hi havia ha estat tapada, hauria portat al pis. Sota lescala, una porta en arc de llinda.

Al pis, dues finestres amb la llinda i els brancals fets de maons disposats en sardinell els brancals de la finestra esquerra estan arrebossats, i un petit ampit de finestra.

La part superior de ledifici ha estat refeta recentment, deixant el descobert el paredat rústic fet de nou, contrastant clarament amb la part de la planta baixa, amb les parets arrebossades i en un estat de conservació regular, com es pot apreciar tant la façana principal com la façana lateral i posterior.

Al costat de ledifici, construccions dús agrícola-remader.

                                     
 • entre els contraforts del Canigó. Es forma per la unió dels còrrecs de Barrabam i de la Xalada, o Eixalada, i en el seu primer tram discorre íntegrament
 • d en Joan Gros, el Cortal d en Vila - seca, el Forn de Calç, el Mas Barrabam el Mas Caners abans d en Forgues, el Mas Carbonell, el Mas de la Balma, el Mas
 • d en Bacó, o Can Bacó, el Mas d en Barrabam ara alberg d etapa de rutes eqüestres, el Mas d en Benot, o Can Benot, el Mas d en Camó, o Can Camó, el Mas
 • 1938 El Barrabam del Toll 1949 El barri d en Pere Planas Camprodon a la vista 1929 El canari canta 1950 obligada de flabiol El canari encara canta
 • Camerini Il giudizio universale 1961 dirigida per Vittorio De Sica Barrabàs Barabba 1961 dirigida per Richard Fleischer Il processo di Verona
 • d en Barruà, o d en Fils, el Mas d en Baptista, o Can Baptista, abans Cortal Borrell, el Mas d en Barrabam de Reiners, però amb terres a Ceret, el Mas d en
 • interpretar papers destacats en les pel lícules Els canons de Navarone, Barrabàs basada en la novel la de Pär Lagerkvist, i Lawrence d Aràbia. El 1962
 • alliberar un dels dos condemnats: Jesús o Barrabàs un perillós criminal i assassí. La multitud tria Barrabàs i aquest és deixat en llibertat. 1961. Ursus:
 • alliberés un presoner, Pilat va oferir a la multitud deixar lliure Jesús o Barrabàs La multitud va demanar la mort de Jesús, i Pilat es rentà les mans, declarant
 • Ponzán, Joan Català, Floreal Barberà, Palmira Pla Pechovierto, Juan Manuel Barrabés Juan Zafón, Manuel Huet, Josep Ester i Borràs, Agustín Remiro Manero
 • Jean - Marie Patau Denis Laize Stéphanie Fernandez Jean - René Casals Gérard Barrabes Nathalie Quer Fabienne Vidal. A les eleccions cantonals del 2015 Llupià