Топ-100
Back

ⓘ Can Becdejú és una masia de la Cellera de Ter inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La masia actual és fruit de diverses intervencions ..
                                     

ⓘ Can Becdejú

Can Becdejú és una masia de la Cellera de Ter inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La masia actual és fruit de diverses intervencions constructives, efectuades en diferents moments històrics.

                                     

1. Descripció

Així en primer lloc trobem lampla torre quadrada, que consta de tres pisos i està coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a laterals. Es tracta duna teulada de teula àrab construïda a salt de garça. La planta baixa i el primer pis han estat resolts partint del mateix plantejament formal, que consisteix en la disposició duna finestra rectangular per pis, equipades amb llinda monolítica i muntants de pedra ben escairats. Es diferencien únicament pel fet que la finestra del primer pis té lampit treballat i en la llinda sobserva un motiu ornamental triangular de caràcter floral. Paral lelament en lespai físic que correspondria al segon pis pròpiament, es poden contemplar les restes vivents dun imponent rellotge de sol.

A lesquerra de la torre trobem el que seria lhabitatge pròpiament. Aquest consta de dues plantes i està cobert amb una teulada duna sola aigua de vessant a lateral i consta dun ràfec format per una filera de teula. Al mig de la façana es pot contemplar perfectament les empremtes de lampliació posterior que es va efectuar en aquest sector. Entre aquestes empremtes destacar els blocs cantoners o la" cicatriu” que secciona la façana de dalt a baix. En la planta baixa destaca el gran portal daccés, adovellat darc de mig punt amb unes dovelles de grans proporcions i molt ben escairades. En la dovella central de la volta, es pot llegir una interessant inscripció, que diu així:" + /" I H S / 1 7 0 5 / JOAN. BE / CH. DEJV”.

En el primer pis, trobem dues finestres associades amb les característiques corresponents a dues tipologies diferents. Així al centre trobem una finestra amb permòduls i amb un gran escut en la llinda i sota lampit trobem la solució que consisteix en la disposició duna sèrie de blocs o pedres - que sol oscil lar entre dos o tres- com a mesura de reforç en la sostentació de la finestra. Paral lelament tenim una finestra rectangular, equipada amb llinda monolítica conformant un arc pla, muntants de pedra i ampit treballat.

Pel que fa al tema dels materials, prima la pedra, especialment els còdols de riu sense desbastar i treballar acaparant tot lespai físic de limmoble. Trenca efímerament aquesta linialitat compositiva, la pedra sorrenca localitzada en llocs molt puntuals, com ara les dovelles del portal daccés i els muntants o brancals tant de les finestres del primer pis de lhabitatge com la finestra de la planta baixa i del primer pis de la torre quadrada.

A mode dapunt i ja per finalitzar, destacar la construcció ubicada immediatament davant de la masia. Es tracta duna edificació de planta rectangular coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a laterals, la qual contempla un sistema de cobertura basat en un sostre de taulers de fusta amb tapajuntes. En origen de ben segur que exercia les tasques de graner o paller. Tanmateix ha estat restaurada recentment, com així ho acrediten diversos factors, com ara el teulat el qual presenta un aspecte immillorable tant pel que fa a les teules com a les vigues i cairats de fusta.

                                     

2. Història

La casa primitiva dels Bechdejú era Bechdejú Vell, situada a Plantadís. Al segle xvii baixaren la plana i feren construir el mas actual.

Les masies de la Cellera de Ter es poden classificar en tres grups. Per les seves característiques intrínseques la masia de Can Becdejú lenquadraríem dins dun segon grup, el més nombrós. Aquest segon grup correspon als masos que presenten unes reformes i ampliacions que van des de la darreria del 1500 a les acaballes del 1600. És lèpoca de les grans portalades dovellades, dels finestrals gòtics lobulats i de les finestres senzilles i renaixentistes sense decoració.

Altres masies daquest segon grup són: can Pixarrelles, can Vinyoles, can Carreras, la Ruira i can Ribes. Becdejú, Rauriques i can Puig són tres exemples de masies amb alguna mena de fortificació.