Топ-100
Back

ⓘ El Mataró és una antiga masia formada per diverses edificacions juntes de tres plantes i diferents nivells dalçada. El cos més antic sembla el que està a tocar ..
                                     

ⓘ El Mataró

El Mataró és una antiga masia formada per diverses edificacions juntes de tres plantes i diferents nivells dalçada. El cos més antic sembla el que està a tocar de la carretera, amb la coberta a doble vessant i les obertures envoltades amb pedra monolítica. Lentrada és darc de mig punt adovellada i es troba tallada pel cos que safegeix perpendicularment a aquesta façana.

Aquest antic edifici ha estat reformat, ja que la part davantera més alta que la part posterior i això saprecia en la teulada que ha estat aixecada. És en aquesta part la façana posterior on trobem una finestra amb la inscripció de 1715 la llinda.

Pel que fa al cos adossat al costat dret, és amb vessant a façana i lentrada principal és darc rebaixat emarcat amb pedra, amb la inscripció de" Josep Mataró 1892”, moment de la seva reconstrucció. Aquí les obertures són rectangulars i emmotllurades, amb balconada i de construcció més moderna. Shi afegeix la dreta, un altre cos de dues plantes amb una galeria darcs de mig punt i vidrieres al primer pis, també més moderna.

Al voltant de la casa hi ha altres dependències de treball. La finca està ballada.

                                     

1. Història

Els masos documentats en el segle XIII dins la parròquia de Cerdans eren: Puig Aguilar, Serrat, Martorell, Solà, Font, Mataró, Roig, Terrers, Palomeres, Castell i Castellet. En els fogatges de 1497 i 1515 hi consta el Mataró de Cerdans.

Sesmenta en lacta de la rodalia de la parròquia de Sant Cristòfol de Cerdans de lany 1736.

Documentat en el Cadastre de 1743 i de 1800. Apareix també en el mapa de Juli Serra de 1890.

En el padró de 1883 la trobem habitada per una família de 7 membres, en el padró de 1940 hi consten dues famílies una de 7 i altra de 2 membres.

En lamillarament de 1935 apareix Joan Mataró Pont que declara el mas Mataró, que limita a orient amb el mas Terrers de Cerdans, mitjançant la riera de coll de Ravell i mas Cortals de Terrers, a migdia amb el mas Rosquelles i Pere Joan Font, a ponent amb el declarant i el mas Casadevall i al nord amb aquest últim mas i Dalmau Miquel i mas Balma.