Топ-100
Back

ⓘ Ca nAulet. Es tracta duna gran masia documentada antigament però reconstruïda al segle xix. És de planta rectangular, amb coberta a dues vessants a laterals, pl ..
                                     

ⓘ Ca nAulet

Es tracta duna gran masia documentada antigament però reconstruïda al segle xix. És de planta rectangular, amb coberta a dues vessants a laterals, planta baixa i dos pisos.

La porta principal és rectangular, de fusta amb vidriera, i amb llinda monolítica on es llegeix la inscripció de "Pere Aulet jene del any 1789". la façana, les obertures principals són quadrangulars també amb llinda monolítica i les finestres de la planta noble són amb balconada de ferro forjat, amb decoració dornamentacions en espiral. la planta baixa, la finestra està protegida per una reixa senzilla. La façana lateral dreta, presenta una galeria darcs de mig punt la planta baixa, fruit duna reconstrucció del segle xx. Al primer pis, com la façana, les obertures presenten una balconada i estan envoltades de pedra monolítica. Lúltim pis està format per petites finestretes amb teula.

Adossat la part esquerra de la façana principal, i de forma perpendicular, hi ha un cos de dues plantes, de construcció més moderna, amb les obertures emmarcades amb rajol. La part del porxo fa de garatge, amb entrada darc rebaixat i la resta són dependències destinades a diferents usos. Cal destacar les obertures de la planta baixa, amb arc de mig punt, i la galeria del primer pis, amb vidre i barana de gelosia de rajol. la part de darrere hi ha adossada la masoveria, actualment habitada, i altres edificacions adjuntes que antigament servien per al bestiar. Una della sha transformat en casa unifamiliar, en forma de loft. Aquest conjunt dedificacions forma un clos tancat per un gran mur de pedra, lobertura del qual és darc rebaixat amb frontó triangular al damunt i tres pinacles decoratius. La gran porta és de ferro i conté les inicials "J. A" i la data de "Any 1900".

Al costat del casal, a pocs metres hi ha un altre tancat amb el mateix tipus de mur sense arrebossar, i una altra portalada darc rebaixat i fronto la part superior. La llinda té la data de 1866. Darrere aquest mur sembla haver-hi horts.

                                     

1. Història

En lacta de consagració de lesglésia parroquial de Sant Quirze i Julita dArbúcies del 923 apareix el topònim villare Falgarias, avui can Aulet. Les notícies del mas es van multiplicant a partir del segle xiv, moment del qual ja disposem de documentació patrimonial. El mas apareix documentat per primera vegada al 1284, també es documenta al 1313 en el capbreu dels Castelldosrius.

En un document del segle XIV del mas Aulet hi consta la senyoria que hi tenia el monestir de Sant Pere Cercada sobre la parròquia de Joanet. També el trobem documentat en el fogatge de la Batllia de nOrri de 1515. Antigament era anomenat mas Falgueres.

Apareix en el Cadastre de 1743 i de 1800, i també sesmenta en el llistat de cases de pagès elaborat pel rector lany 1826. Al padró de 1883 apareix habitada per una família de 7 membres, lany 1940 hi consten dues famílies una de 1 persona i altra de 5. Juli Serra el cita en la documentació del mapa del Montseny de 1890.

                                     
  • Encyclopedia and Document Collection 2nd ed. en anglès Santa Barbara, CA ABC - CLIO, 2014. ISBN 978 - 1 - 85109 - 964 - 1. Diversos Autors. Les campagnes coloniales
  • juin 2013. Laurine Rousselet, Journal de l attente  Ca rime à quoi par Sophie Nauleau France Culture, octobre 2013. Michel Ménaché, Journal de
  • personals, i els Knicks amb 32, els de Nova York, a més, van perdre Imhoff i Naulls per acumulació de sis faltes. Chamberlain va admetre més tard haver sentit
  • 2004. ISBN 1 - 84574 - 115 - 3. Henry, H. B.. Cameroon on a Clear Day. Pasadena, CA William Carey Library, 1999. ISBN 0 - 87808 - 293 - X. Hilditch, A. N.. Battle