Топ-100
Back

ⓘ Serrahima, Arbúcies. Es tracta dun gran casal de planta rectangular, amb planta baixa, pis i golfes. Al cos principal shi afegiren una sèrie de construccions de ..
                                     

ⓘ Serrahima (Arbúcies)

Es tracta dun gran casal de planta rectangular, amb planta baixa, pis i golfes. Al cos principal shi afegiren una sèrie de construccions dedicades a masoveria i al bestiar.

Ledifici és amb coberta a doble vessant amb caiguda la façana. La porta principal és darc rebaixat, amb brancals de pedra i està flanquejada per dos bancs adossats la paret, també de pedra. Al damunt hi ha una pedra vermellosa amb un número inscrit que no es llegeix del tot"?34”. Pel que fa la resta dobertures, són rectangulars: al primer pis tenen la llinda, lampit i els brancals de pedra mentre que les de la planta baixa i al segon pis, són simples i més petites, nhi ha una a lesquerra de la porta que més gran i està protegida per una reixa de ferro. La façana del lateral esquerra dóna a una era i al davant hi ha la pallissa i altres construccions de funcionalitat diversa.

Possiblement aquesta façana, antigament era la principal, ja que hi trobem un rellotge de sol molt despintat i una era al davant. Ara bé, quan a obertures, només hi ha una petita porta situada en un extrem, la resta són finestres, algunes protegides per una reixa. Cal destacar el finestral de la part superior que és darc rebaixat.

                                     

1. Història

Arnau de Serraima apareix documentat al 1299. En un testament de finals del segle XIII atorgat per Tolvana de Cunieres, anomenava marmessors a Arnau de Serrahima, Jaume Masó i Bernat de Cunieres, tots ells masos de Joanet. Més endavant apareix en el fogatge de la Batllia de nOrri de 1497.

Sesmenta en el llistat de les cases dels veïnats de pagès elaborat pel rector lany 1826.

En el padró de 1883 hi consta una família de 10 membres. Lany 1940 apareix habitada per dues famílies, la dels amos de 6 persones i la dels masovers de 5.

Ens apareix en el mapa del Montseny de Juli Serra de lany 1890.

En lamillarament de 1935 Jaume Serrahima Colobran declara els límits de mas Serrahima que són: a orient amb terres del mas Canaleta, Riera i Cortina, a migdia amb honors del mas Mollfulleda, a ponent amb els masos Iglésies i Bertrana i a nord amb terrenys dels masos Pla i Masó.