Топ-100
Back

ⓘ Ca lIglésies, Arbúcies. Ca lIglésies és un edifici de planta rectangular, amb planta baixa, i dos pisos. Aprofitant el pendent de la vessant es construeix un co ..
                                     

ⓘ Ca lIglésies (Arbúcies)

Ca lIglésies és un edifici de planta rectangular, amb planta baixa, i dos pisos. Aprofitant el pendent de la vessant es construeix un cos afegit com a solana, amb finestrals i baranes de fusta. la façana principal, les obertures són rectes amb marc de rajol, i algunes amb gelosia. Hi ha dues portes daccés, una és darc de mig punt en pedra, i laltra, més a lesquerra i tapada per la vegetació duna parra, és darc rebaixat, també amb pedra. la part dreta hi ha un cos afegit que correspon la masoveria, és només de planta baixa i pis i presenta finestres amb rajol i daltres emmarcades amb pedra monolítica.

El parament daquests dos edificis és de pedra vista però en el seus orígens es trobava arrebossat i pintat. Fa només quatre anys que es va repicar tota la façana.

Al davant de la façana principal hi ha lera i varis edificis pel bestiar i la pallissa, que actualment shan reformat per tal daguantar les estructures però que mantenen molts dels elements originals. A les corts, trobem una llinda de pedra amb la inscripció de 1793, i els interiors no han modificat. La pallisa manté les grans obertures i columnes de rajol així com els cairats i bigues de fusta. Algunes parts però shan reforçat amb bigues de ferro deixant veure lantic material a sota. El prament daquests annexes és arrebossat sense pintar.

                                     

1. Història

Apareix per primera vegada al 1284. Més endavant ens apareix en els fogatges de la Batllia de nOrri de 1497 i 1515.

En la presa de possessió del vescomtat de Cabrera de lany 1527 per lalmirall Federique Henríquez, ens apareix Andreu Església de Joanet.

Lany 1557 trobem dos contractes sobre ruscs o abellers en la parròquia de Joanet: Salvi Iglésies ha empenyorat a carta de gràcia 20 abellers a Antoni Masó, tots dos de dita parròquia de Joanet, pel preu de sis lliures. I Andreu Iglésies vengué a Miquel Masó 17 abellers amb el rusc sense abelles que posseïa al so del Serrat dels Forns, en la dita parròquia de Joanet, pel preu de 7 lliures i 2 sous.

En el padró de 1883 apareix habitada per dues famílies, la dels amos amb 9 membres i la dels masovers amb 4. Lany 1940 hi consta una família de 15 membres.