Топ-100
Back

★ Art contemporani - art ..                                               

Jakob Moralt

Jakob Moralt va ser un violista i músic de la cort reial. Jakob Moralt va fer aprenent de Christof Geitner i va aprendre a tocar la viola alta, en la qual més tard es va convertir en un virtuós. Quan tot just tenia 17 anys va ser acceptat la música del tribunal electoral com a aprenent. Que sels permetés fer daprenent o daccés la música de la pista electoral van ser anys daprenentatge per perfeccionar linstrument i familiaritzar-se amb la interpretació de lorquestra, sense pagament i sense reclamacions dacceptació posterior al conjunt dorquestra. Poc sha conservat de Jakob Moralt, el nom d ...

                                               

Paula Astorga

Es va diplomar al Centro de Capacitación Cinematográfica CCC camb lespecialitat en direcció i producció. En 2000 va fundar Circo2.12 A.C., associació que promou la cultura audiovisual, en el 2002 va crear Cine Global i en 2004 el Festival Internacional de Cinema Contemporani de la Ciutat de Mèxic. Vaser directora de la Cineteca Nacional del 2010 al 2013. En 2012 va rebre la condecoració Cavaller de la Legió dHonor de les Arts i les Lletres. Com a promotora cultura va crear el Cine Club Revolución al Museu dArt Carrillo Gil, la Societat del Cinema Tlatelolco, el Cinema Club Comtessa DF, el ...

Art contemporani
                                     

★ Art contemporani

LArt contemporani, és una expressió que sempra sutilitza normalment per a descriure obres dart creades a partir de 1960.

Sense perdre el seu caràcter històric, revesteix un caràcter estètic. Aquest personatge és controvertit, ja que els crítics no tenen la perspectiva que aporta el temps per analitzar les obres com a historiador de lart.

                                     

1. El terme. (The term)

Normalment sutilitza per referir-se a les pràctiques artístiques i obres produïdes a partir de la dècada dels anys seixanta del segle XX i fins als nostres dies. Les raons són que és el moment en què es comença a buscar una alternativa la categoria "art modern" que englobaria els moviments artístics, des de limpressionisme fins a lexpressionisme abstracte i també quan els moviments artístics ja no pot ser fàcilment es pot classificar. Però també és comú parlar de lart contemporani es refereix a lart produït després de la segona Guerra Mundial, que és un tall entre les primeres avantguardes i les formes dart més tard. També és possible tornar-los a descobrir fins a principis del segle XX, quan les avantguardes artístiques posar en crisi els pilars de la tradicional representació visual, lacademicisme i les fronteres entre lart i la vida". Va començar el segle xxi, és possible utilitzar la categoria cronològic "lart del segle XX" per referir-se a aquest període i deixar "art contemporani", que ha estat produït o sestan produint en lúltima dècada.

Hi ha altres termes que fem servir, com a mínim parcialment, o segons el context, com a sinònims. És el cas de lart per lart que estan fent en els temps que vivim. També, lart modern, havia aquest sentit inicialment, tot i que, en retrospectiva, especialment a partir de la crítica postmoderna, sha donat una ideologia, vinculat al programa del moviment modern. El terme emergents de lart sutilitza per descriure, en lart davui, les formes artístiques que difereixen de les ja establertes, i lobra dartistes joves o desconeguts en el panorama artístic.

                                     

2. Museus. (Museums)

Els centres o museus dart contemporani són institucions dissenyat per promoure i preservar la producció artística de lèpoca i de les dècades just abans. Cada institució estableix el límit cap enrere en el temps, quan es troben a museus públics acostuma a venir donada per un altre museu de "art modern" que la complementa. Pel que fa la preservació del museu dart contemporani, crear les seves col leccions dadquirir dobra actual. Pel que fa la difusió del museu actua com un agent cultural que pot promoure el coneixement, el debat i també la promoció de la producció.

                                     

3. Història. (History)

La història de lart contemporani és una disciplina relativament jove i la importància que tenen a lexposició sha considerat secundari a data molt recent. Ha estat la inflació de la comissió, la professió que sencarrega precisament dinventar exposicions, que ha provocat, des de la seva recerca de la disciplina, un augment de linterès per descobrir, arxivar i difondre de la manera en què aquestes exposicions han estat evident al llarg de la història recent dexposició pràctica. Una de les tasques bàsiques del present, mentre que encara hi ha una memòria oral de les exposicions, és recuperar els contextos de les sales on es van produir mostres davui i històrica, a més de reflexionar sobre els diferents enfocaments amb què es construeix el relat de la seva programació i per entendre les modes específics de muntatge de cada moment, i les maneres dincorporar els gustos i les modes que han anat adquirint, i les estratègies de públic de presentació i models de comunicació amb els seus públics.                                     

3.1. Història. Fenòmens pictòrica. (Phenomena pictorial)

La història de la pintura en les darreres dècades és la història de lexpansió del seu camp: el camp de la pintura, com a fonamental en el desenvolupament de lart en la tradició occidental, que havia cobert les expectatives de representació de la societat com a mínim durant cinc segles, es va convertir en un crític dallò més útils de la seva pròpia hegemonia.

Els anys setanta es van presentar la transició des de la pintura pura, darrel abstractes, fins la recuperació de la llengua personals, derivats destratègies surrealistes, informalistes o fins i tot ingènua, que constitueixen un caldo de cultiu per la devolució de lautoria quadre amb la neoexpressionismes de la dècada dels vuitanta. Aquestes tendències, que són anomenats transvanguardismes, es va recuperar la capacitat de la pintura per transmetre lemoció i la figura del pintor, creador intuïtiu i salvatge, capaç de copsar el món en els límits de la tela.

Al mateix temps, en paral lel, i com a resposta la crítica de la pintura com a tradició i el conservadorisme, va sorgir camins de recerca on la pintura es va convertir en la instal lació i una eina útil per a analitzar lespai dexposicions a través dexercicis de plàstic mural, el ritme o com un simple vocació formal. Des de mitjan anys vuitanta, les noves teories de la visual i la definició crítica de la perspectiva com un règim escòpic va sorgir a partir de la convenció, va portar a una traducció de làmbit de la pintura per lnous mitjans tecnològics disponibles en aquell moment: el cinema, la fotografia i els nous processos informàtics van absorbir la seva llengua per donar lloc a noves fenomenologies de la pintura encara està en expansió.

                                     

3.2. Història. Objectes escultures. (Objects sculptures)

El minimalisme va fer les seves teories fenomenològiques de la percepció, que han de permetre entendre els cossos, fet de la mateixa tela del món, com una caixa de ressonància: lescultura va ser un element dinterpretació de la realitat que sactivava amb la presència física de lespectador la galeria, de manera que es va convertir en inseparables del seu context espacial. Durant els anys setanta, això va conduir a experiències escultura única en el sector públic i el paisatge. A Catalunya, la reflexió sobre els objectes iniciat per conceptualisme, la retirada del mercat i el valor dús, que propiciaven els moviments començar amb els ready-made duchampià i les formes visuals de la poesia davantguarda de lèpoca va portar a una intensitat de lobjecte únic en la pràctica artística. Lexpansió natural daquestes actituds en la dècada dels vuitanta va passar la visibilitat dels processos de treball i lús acurat de materials nous, un fet que va donar lloc a lanomenada nova escultura catalana, en paral lel la nova escultura britànica o la recuperació de la tradició constructivista i oteiziana al País Basc. En la dècada dels noranta, a través de José Luis Brea, el qüestionament de la representació com un aspecte central en la teoria de lart a espanya va portar a actituds crítiques amb lobjecte i amb lespectador com un lector més enllà del minimalisme: objectes, escultures havia indicis dun cerimonial para-teatrals en què lescena espera que jo no havia mai de lloc, un fet que permetia que lart de parlar repetidament de si mateix.

Lexpansió de lescultura fins a convertir-la en una part del món a través de la instal lació, i les pràctiques efímeres tingut com a conseqüència de lús de la cos viu de lartista com a eina de treball. Ara no es tractava del cos com a mitjà dart, sinó com un vehicle per la transmissió de la pràctica artística en si mateix. Gèneres constituït per la performance, happening, i lart del cos fet auge durant els anys vuitanta i noranta com una pràctica normal adoptat per les institucions de lart. La manera més personal de lart, actualitzat la base de la reclamació dun autor caixa en la producció artística que es va produir la dècada dels vuitanta, va tenir en la instal.lació de la més productiva de mostrar com es pot trencar les fronteres entre ambdós sectors públic i privat sobre la base de la generació de vincles emocionals amb els espectadors potencials. Al mateix temps, el feminisme i, més tard, la teoria queer, van recollir les posicions filosòfiques crítica de la identitat per donar pas a una presa de consciència de la subjectivitat com un fenomen que és contingent en contínua construcció. La crítica de les convencions de la identitat, el gènere, o de pertànyer a un lloc i a una classe social, es van fer del cos representat un espai productiu per la deconstrucció de les visions hegemòniques i estat natural del cos social. Amb la crisi de la sida va sorgir una raó fonamental de la reflexió: la malaltia es va convertir en una metàfora de làmbit social més gran del que va ser, precisament a causa de la urgència en la cara de la mort i el dol més tard, en el camp de batalla necessàries contra les convencions de la societat.

                                     

3.3. Història. Processos i esdeveniments. (Processes and events)

Al mateix temps, durant els anys setanta i vuitanta, les modes intel lectuals empenyent la filosofia de lart a obrir les seves formes de treballar, i els seus modes dimplicació en la realitat social, lexposició formats també shan renovat per tal de centrar les seves estratègies, i no en les obres artístiques de retard, però en la visibilitat dels seus propis processos de producció. Les exposicions es van adoptar fórmules, i les aparences que tenien reservat per la intimitat del taller de lartista, o la reproducció de processos naturals entròpics de degradació i desenvolupament observable en els ecosistemes del món natural.

Amb la influència dels processos del laboratori de ciències, però també de lanàlisi dels mitjans de comunicació, com ara el cinema, les obres daparèixer com si mateixos en el registre del seu propi esdevenir. Durant els anys vuitanta i noranta, la programació institucional absorbir aquesta expansió de les arts per qualsevol altre fenomen cultural i incorporatiu com a esdeveniments relacionats amb les pràctiques de la dansa, el teatre o fins i tot la conferència acadèmica, un requisit cap la seva audiència que va promoure noves formes de participació. Finalment, dins daquesta nova concepció de lartista com a treballador especialitzat en làmbit de locupació, la producció adopta formes típiques de la fàbrica o loficina, amb la qual cosa mostra sense complexos membres lesfera treball social en general.                                     

3.4. Història. La cultura Popular. (Popular culture)

En els anys seixanta i setanta va portar a fenomen conegut avui com a crítics de la modernitat: els artistes i teòrics de lart va començar a reflexionar sobre la tradició de lavantguarda i les seves formes dactualització. Una de les formes de treball, el fonamental consistia en la recuperació de la doficis i metodologies dartesania a partir de premisses conceptuals. En una reivindicació de tant en làmbit local, es van utilitzar com a vehicles en una nova manera dentendre la tradició ja no com una cosa donada, sinó més aviat com un fenomen capaç de ser reinventat contínuament des de les seves pròpies fundacions. Això va donar lloc la consciència que les tècniques artístiques, com ara en el cas de les dones artistes i lobra del tèxtil, també van ser, en si mateixos, un vehicle per al contingut. la dècada dels vuitanta va lerupció de la postmodernitat, en què les qüestions relatives a gust i de la moda, que tenen un lloc fonamental, de manera que es va obrir el repertori de tonalitats de lexposició en el joc i en laspecte lúdic com un nou espai de participació per a les seves audiències. En la dècada dels noranta, les eines que contribueixen a estudis culturals, amb les seves metodologies crítica danàlisi dels mitjans de comunicació i de la construcció en el cinema i la literatura de contes de codis o estructures de la convenció establerta, van transformar les pràctiques artístiques. La consciència moral de la mesura la qual, en lart, lobra és un treball de representació i, per tant, amb influència en la realitat i en la identificació o renúncies per part de laudiència potencial, ha permès destacar les maneres en que aquestes convencions construeixen els seus espectadors.

                                     
 • Centre Andalús d Art Contemporani en castellà Centro Andaluz de Arte Contemporáneo CAAC és un museu dedicat a l art contemporani situat a Sevilla
 • El Museu d Art Contemporani de Barcelona, conegut també per les seves sigles MACBA, està dedicat a l exposició de l art i les pràctiques culturals contemporànies
 • Bòlit, Centre d Art Contemporani Girona és un equipament cultural de la ciutat de Girona inaugurat l octubre de 2008. Des de l abril de 2021 la seva diretora
 • El Castell de Montsoreau - Museu d Art Contemporani situat a la vall del Loira, és un museu privat obert al públic. El projecte es va iniciar al novembre
 • El Museu d Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni MACVAC de Vilafamés Plana Alta també Museu Popular d Art Contemporani de Vilafamés està ubicat
 • Teatre contemporani Òpera contemporània Dansa contemporània i Arts vives Igual que a les arts plàstiques, a partir dels anys seixanta les arts escèniques
 • crítics Lawrence Alloway i Reyner Banham, des de 1952, en l Institut d Art Contemporani de Londres ICA Aquestes discussions se centraven entorn de l impacte
 • El Museu d Art Contemporani de Caracas MACC Abans Museu d Art Contemporani de Caracas Sofia Imber és un museu dedicat a obres d artistes nascuts després
 • recents són sovint denominats art contemporani encara que aquest terme també es refereix a l art de l Edat contemporània des de mitjançats del segle xviii
                                     
 • La Biennal d Art Contemporani Català, amb 18 edicions fins al 2012, és la biennal d art contemporani més antiga de l estat espanyol. Va néixer a Sant
 • Arts vives és una etiqueta i nou gènere artístic dins de les arts escèniques i l art contemporani del segle xxi que es refereix a obres artístiques en
 • El Museu d Art Contemporani d Elx MACE és el museu d art modern i contemporani més important de Elx Baix Vinalopó, País Valencià El seu objectiu
 • Documentació i Art Contemporani Alexandre Cirici creat el 2 de juny de 1984 una biblioteca i hemeroteca d art del segle xx i un arxiu d artistes del mateix
 • Piramidón, Centre d Art Contemporani és un espai privat que funciona com a taller d artistes i espai de difusió de l art contemporani a Barcelona. Va ser
 • the end of art que la contemporaneïtat és el terme més ampli, i que els objectes postmoderns representen un subsector del moviment contemporani que reemplaça
 • Museu d Art contemporani de Houston anglès: Contemporary Arts Museum Houston és un important museu i institució cultural sense ànim de lucre de Texas
 • La pintura contemporània és la pintura realitzada i durant i seguins la filosofia de l art contemporani és a dir, estrictament parlant a partir dels anys
 • El Museu d Art Contemporani d Eivissa, també conegut com a MACE va inaugurar - se el 1964. Va obrir les seves portes de nou el 27 d abril de 2012, després
 • El Museu de l Esmalt Contemporani és un museu de Salou, Tarragonès, creat l any 1991. Se situa a la torre vella de Salou, una torre de guaita que fou restaurada
                                     
 • El Museu d Art Contemporani de Castella i Lleó, oficialment i en castellà Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, també conegut per les seves sigles
 • actualment per 8 centres d art contemporani de Catalunya. A més, manté una relació de col laboració estreta amb el Museu d Art Contemporani de Barcelona MACBA
 • Museu d Art Contemporani d Alacant MACA és un museu municipal de la ciutat d Alacant. És una de les més importants mostres d art contemporani que s exhibeixen
 • dedicaren a l escultura artistes com Antoni Tàpies, Leandre Cristòfol i Josep Guinovart. Article principal: Art contemporani La situació política a l Espanya
 • Herreriano d Art Contemporani Espanyol és un centre d art contemporani de la ciutat de Valladolid, que exposa una important suma d obres d estil contemporani espanyol
 • El museu d art contemporani de Lió anomenat MAC  pels lionesos és un museu lionès l edifici del qual, és part de l antic Palau de la fira de Lió
 • important col leccionista d art post - impressionista, Mary Quinn Sullivan, professora d art i incipient col leccionista d art contemporani i Abby Aldrich Rockefeller
 • de Tailàndia Art contemporani de Tailàndia Art tibetà Art turc Art de Vietnam Art de Cambodja Art d Índia, Temple del Sol, Konark. Art xinès per Dong Yuan
 • Macedoni d Art Contemporani és un dels tres museus d art contemporani de Tessalònica, Macedònia Central, Grècia. El Museu Macedonio d Art Contemporani de Tessalònica
 • d Art Modern i Contemporani de Palma, situat a Palma i inaugurat el 30 de gener de 2004, és un museu que disposa d un fons de més de 700 obres d art vinculades
 • El R&B contemporani també conegut com a R&B és un gènere musical de música popular occidental predominantment estatunidenc i canadenc en origen la
                                               

Biennal

"Biennal" té aquests significats: Planta biennal, planta que tarda a completar el seu cicle biològic entre 12 i 24 mesos. Biennal de Venècia, exposició internacional de les arts celebrada cada 2 anys a Venècia. Biennal de lHavana, mostra internacional dart contemporani. Biennal dArt Contemporani Català, mostra dart de Sant Cugat del Vallès nascuda el 1977.

Users also searched:

contemporani, Art contemporani, art contemporani,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Comú Escaldes Engordany.

Lart contemporani tant nacional com internacional més destacat. fons de la col lecció del Museu Nacional de les Arts Asiàtiques – Guimet. Stronghold Crusader Jocs Gratis Online. El Premi dArts visuals Ordino Jardins dArt ha substituït el concurs de pintura un canvi de format i poder ampliar la participació a nous artistes contemporanis. Cultura Govern dAndorra. Internacional, i una antologia de lart contemporani, de totes les tendències. en col laboració amb els seus professors de llengua i arts plàstiques, es van. Quaderns destudis andorrans Crèdit Andorrà. 2a Biennal Internacional Andorra Land Art. Sexhibiran més duna quarantena d​obres dart contemporani, repartides per tot el país. Totes les activitats seran. Targeta ACA MASTER Automòbil Club dAndorra. Els seus àmbits de treball són la filosofia política, lestètica, lart contemporani i la filosofia de la cultura. El seu llibre Narcís i els seus avatars Narcisse et ses.

Art contemporani.

Lespai de dinamització de lart contemporani Kunstank porta lexposició Deesses, ídols i bèsties de lescultor Jordi Casamajor a lesglésia de. Educació Govern dAndorra. Art a Portugal: 1850 1960, fins al 25 de maig al mateix museu, ja que permet contextualitzar bona part de les obres dart contemporani que shi presenten. Nits destiu FEDA Cultura. Amb la inauguració de lexposició The Art One, Pyrénées Andorra obre un nou espai per a lart contemporani. En total, sis artistes de.


Viure a Arans Andorra.

Museu dArt contemporani de Florida USA. – Museu dArt de Catalunya. – L​Excelentísima Diputació Provincial de Barcelona. – La Col lecció. Taranmana Art Consultant & Space Curator Taranmana. Posar de relleu les obres dart contemporani existents al sector a través de la creació dun recorregut lúdic. 2.2. Reforçar loferta dentreteniment lleure. 2.3. Puntos de interes cercanos a Coma Ruga Tarragona Destinia. ART ADDICT ROADS. La fragància Art Addict està inspirada en la brillantor embriagador i lentusiasme creatiu de el món de lart contemporani internacional. LLIBRE BLANC DE LA CULTURA. Alerta roja als museus dart contemporani de Barcelona Misc 07 11 2020. Obres de la sèrie Matances, de Fina Miralles. Gastronomia Comú de la Massana. Estoledor és la segona i darrera exposició que completa el vuitè cicle dart contemporani de la Sala La Cuina de la Seu dUrgell, que també. Lexposició Estoledor, de Núria Riart, tanca el 8è cicle dart. A parts iguals. Troba totes les escultures inspirades en animals que estan repartides per aquest jardí contemporani, perfectament en harmonia amb la natura.

2016.11.08 Pla estrategic turisme de compres presentacio.

Lart contemporani arriba a Pyrénées amb lexposició The art one. En total sis artistes Blanca Vernis, Cristina Cabané, Tatiana Blanqué,. Notícies Page 30 Andorra la Vella. I conèixer com selaborava i comercialitzava aquest producte, i, de laltra, pot veure exposicions temporals dedicades a lart contemporani.


Artalistic Creavisio.

En el marc de lart contemporani europeu, està considerant un dels pioners del nou gènere artístic, netament urbà, denominat art públic. Miquel Barcelo 1987 1997: Exhibition Organized and Produced by. Tot sobre Miquel Barcelo 1987 1997: Exhibition Organized and Produced by the Museu DArt Contemporani De Barcelona April 3 Juny 21, 1998 de Miquel. Activitats 2015 Afers Exteriors. El nou projecte de la Universitat de Navarra: un Museu dart contemporani, sha presentat a Barcelona, amb un acte celebrat el passat 23 de febrer, al MNAC. Art contemporani. El coneixement dels aliments que es troben a Andorra i el bon art en la seva als plats dinfluència catalana i francesa dels restaurants més contemporanis.


Descompte al MACBA Carnet Jove Andorra.

LAndart 2019 ha rebut més de 160.000 visitants Cultura 26 09 2019. Les mans de Saype a Engolasters. LANDART Art contemporani dalçada al. La sala dexposicions del Govern Artalroc tanca les seves portes. Art contemporani Современное искусство. Cultura ComARTpedrosa Festival dArt Contemporani. Per descomptat, en comparació amb les obres dart contemporani geymerskogo dona sembla una mica obscenitats, però encara avui no sembla antiquat. Hotel Masferrer Hotel Rural con Encanto en el Monsteny. Skaters i art. Això és el que trobaràs al MACBA: fora, gent practicant skate i, dins del museu, una col lecció dart contemporani que val la pena visitar. Biografia Angel Calvente. Visita noctumo a THIS IS POP ART. Visita a lexposició dedicada a lart pop, un moviment artistic que va sacsejar lart contemporani des de la dècada dels anys​.

Presentació de lescultura Off, obra descultor Agustí Roqué.

Galeria Pilar Riberaygua, Andorra la Vella. La Galeria Pilar Riberaygua presenta una mostra del festival dart contemporani Comartpedrosa. Arxiu Opus Dei. Возможно, вы имели в виду:. 13es TROBADES CULTURALS PIRINENQUES ART I HISTÒRIA AL. Ja tenim aquí la 4a edició del Comartpedrosa, el Festival dArt Contemporani a més altitud dels Pirineus. Veniu a gaudir duna experiència única al Parc Natural​.

Andorra, un país de museus! Naturlandia.

Llistat dhotels propers a Museu Duran i Sanpere Museu dArt Contemporani es troba a 58.15 Km del centre de Coma Ruga. Llistat dhotels propers a Museu. SOLÀ PUIG, Joan ESPAI DART ANDORRA – ART GALLERY. El Museu dArt Contemporani de Barcelona, conegut també per les seves sigles està dedicat a lexposició de lart i les pràctiques culturals contemporànies. Art contemporani i romànic es donen la mà a Sant Martí de la Cort. Art i natura es fusionen un any més en la nova edició del Festival d´art contemporani al refugi més alt del Pirineu.


Quart any consecutiu dart a lentorn del Comapedrosa.

Art contemporani és una expressió que sempra normalment per designar les obres dart creades a partir de 1960. Sense perdre el seu caràcter històric, revesteix un caràcter estètic. Exposició Portugal e a Grande Guerra Universitat dAndorra. Stefano Sannino ha ofert la possibilitat de col laborar a nivell cultural acostant a Andorra la Vella una exposició dart contemporani italià i dart urbà. llegeix ne.

Exposicions Mostra del festival dart contemporani Comartpedrosa.

Que funciona com a plataforma especialitzada en la venda dobres dart modern i contemporani, però a labast de tothom: particulars, artistes i professionals. Ordino a través de lart i els seus jardins El web de la parròquia d. De lany 1984 2000 Participació la Mostra dArt Contemporani dAndorra, Sala de Govern dAndorra De 1983 a 2014 Participació en diferents exposicions a.


Esdeveniments 2017 Turisme dAndorra la Vella.

Taranmana aposta per lart contemporani davantguarda i centra la seva activitat en la difusió de lobra dartistes joves i emergents, andorrans o estrangers, així. Roads The Embassy. Art i artistes al Ripollès De Ceret a les Valls dAndorra un itinerari pirinenc d​art modern Lart contemporani a les galeries pirinenques. Entre altres coses podrà descobrir la mina, la Farga, la serradora i un conjunt d​art contemporani amb escultures fetes pels artistes Rachid Khimoune, Mark. A més, i amb la voluntat que les arts de Fontcuberta puguin aportar un alt retorn les pràctiques arxivològiques com a metodologia per a lart contemporani i la. La xerrada presentarà com és dimportant el paper de lespectador, especialment en lart contemporani i actual, fins al punt de ser considerat.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →