Топ-100
Back

ⓘ Secretaria dEstat dUniversitats, Recerca, Desenvolupament i Innovació. La Secretaria dEstat dUniversitats, Recerca, Desenvolupament i Innovació dEspanya és una ..
Secretaria dEstat dUniversitats, Recerca, Desenvolupament i Innovació
                                     

ⓘ Secretaria dEstat dUniversitats, Recerca, Desenvolupament i Innovació

La Secretaria dEstat dUniversitats, Recerca, Desenvolupament i Innovació dEspanya és una Secretaria dEstat de lactual Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

                                     

1. Funcions

Dacord amb el Reial decret 865/2018, en el seu article 2, li corresponen la Secretaria dEstat:

 • El disseny, planificació i adreça de la política de beques i ajudes a lestudi, en làmbit de les seves competències, en coordinació amb les pròpies del Ministeri dEducació i Formació Professional.
 • La superior adreça de les competències atribuïdes al departament en matèria de Universitats, recerca, desenvolupament i innovació.
 • Les funcions pròpies com a Autoritat Nacional vinculades al programa Erasmus+.
 • Lelaboració de les propostes de disposicions generals en les matèries de la seva competència, així com les relacions i consultes amb les comunitats autònomes, les Universitats i les persones jurídiques i físiques interessades durant la seva tramitació.
 • La promoció de les polítiques digualtat, no discriminació i accessibilitat universal en làmbit científic, limpuls dactuacions i activitats per conèixer la situació de les dones respecte la dels homes i lefecte de les polítiques públiques engegades que afecten a les dones investigadores, tecnòlogues o científiques en relació al seu desenvolupament, implantació i impacte, així com el foment de la participació de les dones en làmbit universitari, investigador i innovador, en un pla digualtat, sense perjudici de les competències que corresponen la Subsecretaria de Ciència, Innovació i Universitats.
 • Les funcions atribuïdes al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats en la gestió de Programes Operatius cofinançats per fons comunitaris en làmbit de recerca, innovació i Universitats, en làmbit de les competències daquesta Secretaria dEstat.
 • Ladreça de les relacions internacionals en matèria dUniversitats, recerca, desenvolupament i innovació, així com el seguiment de les actuacions de la Unió Europea en aquest àmbit, així com la definició dels programes de cooperació internacional en làmbit universitari i de recerca, desenvolupament i innovació, de caràcter bilateral o multilateral, sense perjudici de les competències del Ministeri dAfers Exteriors, Unió Europea i Cooperació dEspanya.
 • Limpuls i coordinació de les relacions amb les comunitats autònomes i les corporacions locals en matèria universitària, de recerca, desenvolupament i innovació.
                                     

2. Estructura

Depenen de la Secretaria dEstat dUniversitats, Recerca, Desenvolupament i Innovació:

 • La Subdirecció General de Coordinació i Relacions Institucionals.
 • La Secretaria General dUniversitats.
 • La Direcció general de Recerca, Desenvolupament i Innovació.
 • El Gabinet de la Secretaria dEstat.

Organismes adscrits

 • LAgència Estatal de Recerca.
 • El Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial.
                                     

3. Antics secretaris destat

 • Enric Banda i Tarradellas 1995-1996.
 • Elías Fereres Castiel 1992-1994.
 • Manuel Cobo del Rosal 1981.
 • Emilio Octavio de Toledo y Ubieto 1994-1995.
 • Carmina Virgili i Rodón 1982-1985.
 • Luis González Seara 1977-1979.
 • Juan Manuel Rojo Alaminos 1985-1992.
 • Miguel Ángel Quintanilla 2006-2008.
 • Secretaria dEstat dUniversitats i Recerca
 • Salvador Ordóñez Delgado 2004-2006.
 • Saturnino de la Plaza Pérez 1981-1982.
 • Secretaria dEstat dUniversitats, Recerca i Desenvolupament
 • Manuel Jesús González 1997-1999.
 • Fernando Tejerina García 1996-1997.
 • Jorge Fernández Díaz 1999-2000.
 • Secretaria dEstat dEducació, Universitats, Recerca i Desenvolupament
 • Secretaria dEstat de Política Científica i Tecnològica
 • Pedro Morenés Eulate 2002-2004
 • Ramón Marimón Suñol 2000-2002
 • Carlos Martínez Alonso 2008-2009
 • Felipe Pétriz Calvo 2009-2011
 • Secretaria dEstat de Recerca