Топ-100
Back

ⓘ Imperialisme cultural. Limperialisme cultural comprèn els aspectes culturals de limperialisme. Amb el terme imperialisme es refereix la creació i manteniment de ..
Imperialisme cultural
                                     

ⓘ Imperialisme cultural

Limperialisme cultural comprèn els aspectes culturals de limperialisme. Amb el terme imperialisme es refereix la creació i manteniment de relacions desiguals entre civilitzacions, afavorint una civilització més poderosa. Daquesta manera, limperialisme cultural és la pràctica de promoure i imposar una cultura, generalment la duna nació poderosa políticament, sobre una societat menys poderosa; és a dir, lhegemonia cultural dels països industrialitzats o econòmicament influents que determinen els valors culturals generals i estandarditzen civilitzacions arreu del món. El terme sutilitza especialment en els camps de la història, estudis culturals i teoria postcolonial. Normalment sutilitza en sentit pejoratiu, sovint juntament amb mesures per rebutjar aquesta influència. Limperialisme cultural pot adoptar diverses formes, com ara una actitud, una política formal o una acció militar, en la mesura que reforça lhegemonia cultural.

                                     

1. Orígens i definicions

Tot i que lOxford English Dictionary té una referència del 1921 a "limperialisme cultural dels russos", John Tomlinson, en el seu llibre sobre el tema, escriu que el terme va sorgir la dècada de 1960 i ha estat un focus dinvestigació des dalmenys els anys setanta. Shan utilitzat termes com "imperialisme mediàtic", "imperialisme estructural", "dependència i dominació cultural", "sincronització cultural", "colonialisme electrònic", "imperialisme ideològic" i "imperialisme econòmic" per descriure la mateixa noció bàsica de limperialisme cultural.

Diversos acadèmics donen diverses definicions del terme. El crític dels mitjans nord-americà Herbert Schiller va escriure: "El concepte de limperialisme cultural actual 1975 descriu millor la suma dels processos pels quals una societat és introduïda en el sistema mundial modern i com el seu estrat dominant és atret, pressionat, forçat i de vegades subornat en la configuració de les institucions socials per tal de correspondre, o fins i tot promoure, els valors i les estructures del centre dominant del sistema. Els mitjans de comunicació públics són lexemple més important dempreses operatives que sutilitzen en el procés de dominació. Ells mateixos han de ser captats pel poder dominant/penetrant. Això es produeix en gran part a través de la comercialització de la radiodifusió".

Tom McPhail va definir "el colonialisme electrònic com la relació de dependència establerta per la importació de maquinari de comunicació i programari produït a lestranger, juntament amb enginyers, tècnics i protocols dinformació relacionats, els quals estableixen de manera indirecta un conjunt de normes, valors i expectatives estrangeres que en diferents graus, poden alterar les cultures nacionals i els processos de socialització". Sui-Nam Lee va observar que "limperialisme de la comunicació es pot definir com el procés en què la propietat i el control sobre el maquinari i el programari dels mitjans de comunicació de masses, així com altres formes de comunicació importants en un país, estan subjectes o junts la dominació dun altre país amb efectes perjudicials sobre els valors, normes i cultura indígenes". Ogan va veure "limperialisme dels mitjans de comunicació sovint descrit com un procés pel qual els Estats Units i lEuropa occidental produeixen la majoria dels productes dels mitjans de comunicació, obtenen els primers beneficis de les vendes nacionals i després comercialitzen els productes als països del Tercer Món a uns costos considerablement inferiors als que haurien de suportar aquests per produir productes de manera autòctona".

Downing i Sreberny-Mohammadi declaren: "limperialisme és la conquesta i el control dun país per un de més poderós. Limperialisme cultural significa les dimensions del procés que van més enllà de lexplotació econòmica o la força militar. En la història del colonialisme, és a dir, la forma dimperialisme en què el govern de la colònia està dirigida directament pels estrangers, els sistemes educatius i de mitjans de comunicació de molts països del Tercer Món shan establert com a rèpliques dels principis establerts a Gran Bretanya, França o Estats Units. La publicitat ha progressat encara més, igual que els estils de moda i arquitectura. Sovint, però poderosament, el missatge ha insinuat que les cultures occidentals són superiors a les cultures del Tercer Món". No cal dir que tots aquests autors coincideixen que limperialisme promou els interessos de certs cercles dins de les potències imperials, sovint en detriment de les societats de destinació.

La qüestió de limperialisme cultural va sorgir en gran part dels estudis de comunicació. No obstant això, limperialisme cultural sha utilitzat com a marc pels estudiosos per explicar fenòmens en les àrees de relacions internacionals, antropologia, educació, ciència, història, literatura i esports.

                                     

2. Fonaments teòrics

Molts dels acadèmics actuals que utilitzen el terme imperialisme cultural estan ben informats gràcies la feina de Foucault, Derrida, Said i altres teòrics postestructuralistes i postcolonialistes. Dins làmbit del discurs postcolonial, limperialisme cultural pot ser vist com el llegat cultural del colonialisme o formes dacció social que contribueixen la continuació de lhegemonia occidental. Per a alguns fora de làmbit daquest discurs, el terme és criticat per ser poc clar, desenfocat i/o contradictori.

                                     

2.1. Fonaments teòrics Michel Focault

El treball del filòsof i teòric social Michel Foucault ha influenciat en gran manera lús del terme imperialisme cultural, particularment la seva interpretació filosòfica del poder i el seu concepte de governamentalitat.

Seguint una interpretació del poder semblant la de Maquiavel, Foucault defineix el poder com a immaterial, com un "cert tipus de relació entre individus" que té a veure amb complexes posicions socials estratègiques relacionades amb la capacitat del subjecte de controlar el seu entorn i influir en el voltant. Segons Foucault, el poder està íntimament lligat la seva concepció de la veritat. "Veritat", tal com la defineix, és un "sistema de procediments ordenats per la producció, regulació, distribució, circulació i operació dels estats", cosa que té una "relació circular" amb sistemes de poder. Per tant, inherent als sistemes de poder, sempre hi ha la "veritat", que és culturalment específica, inseparable de la ideologia que sovint coincideix amb diverses formes dhegemonia. Limperialisme cultural pot ser un exemple daixò.

La interpretació de Foucault sobre la governança també és molt important en la construcció de teories de lestructura de poder transnacional. En les seves conferències al Collège de France, Foucault sovint defineix la governamentalitat com lart ampli del "governar", que va més enllà de la concepció tradicional de la governança en termes de mandats de lEstat i en altres àmbits com el governar "una llar, ànimes, nens, una província, un convent, una ordre religiosa, una família.". Això es relaciona directament amb El Príncep de Maquiavel i les esmentades concepcions de veritat i poder de Foucault.                                     

2.2. Fonaments teòrics Edward Said

Informat per les obres de Noam Chomsky, Foucault i Antonio Gramsci, Edward Said és una figura fundadora del postcolonialisme, establerta amb el llibre Orientalisme 1978, una crítica humanista la Il lustració, que critica el coneixement occidental de "lOriental", específicament les construccions angleses i franceses dallò que és i no és "oriental". En conseqüència, aquest "coneixement" va conduir llavors a tendències culturals cap a una oposició binària de lOrient contra lOccident, on un concepte es defineix en oposició a laltre concepte, i del qual sorgiran de valor desigual. A Culture and Imperialisme en català: Cultura i Imperialisme 1993, la seqüela de lOrientalisme, Said proposa que, malgrat el final formal de la "era de limperi" després de la Segona Guerra Mundial 1939–45, limperialisme colonial deixà un llegat cultural als anteriorment pobles colonitzats, que romanen en les seves civilitzacions contemporànies; i que aquest imperialisme cultural és molt influent en els sistemes internacionals de poder.

                                     

2.3. Fonaments teòrics Gayatri Chakravorty Spivak

Una auto-denominada "marxista-feminista-deconstruccionista pràctica", Gayatri Chakravorty Spivak, ha publicat una sèrie dobres que posen en dubte el "llegat del colonialisme", incloent una crítica de la raó postcolonial incloent: A Critique of Postcolonial Reason: Towards a History of the Vanishing en català: Una Critica de la Raó Postcolonial: Cap la Història del Present Desapareixent 1999, Other Asias en català: Altres Àsies 2005 i Can the Subaltern Speak? en català: Poden Parlar els Subalterns? 1988.

A Can the Subaltern Speak?, Spivak fa una crítica de les representacions comunes a lOest del Sati, ja que està controlada per autors a part de participants específicament els colonitzadors anglesos i els dirigents hindús. Per això, Spivak argumenta que el "subaltern" postcolonialisme, en referència a les comunitats que participen en el Sati, no poden representar-se a través de la seva pròpia veu. Spivak diu que limperialisme cultural té el poder de desqualificar o esborrar el coneixement i la manera deducació de determinades poblacions que tenen escassa en jerarquia social.

Al llarg de lobra de Can the Subaltern Speak?, Spivak cita les obres de Karl Marx, Michel Foucault, Walter Benjamin, Louis Althusser, Jacques Derrida i Edward Said, entre daltres.

A laltra obra, A Critique of Postcolonial Reason: Towards a History of the Vanishing, Spivak argumenta que la filosofia occidental té una història no només dexclusió del subaltern en el discurs, sinó que tampoc els permet ocupar lespai dassumpes totalment humans.

                                     

3. Idees contemporànies i debat

Limperialisme cultural pot referir-se tant a laculturació forçada duna població subjecta, com a ladopció voluntària duna cultura estrangera per part dindividus que ho facin per voluntat pròpia. Com que es tracta de dos referents molt diferents, la validesa del terme sha posat en dubte.

La influència cultural es pot considerar com la "recepció" de la cultura com una amenaça o un enriquiment de la seva identitat cultural. Sembla, doncs, útil distingir entre limperialisme cultural com una actitud activa o passiva de superioritat, i la posició duna cultura o grup que pretén complementar la seva pròpia producció cultural, considerada en part deficient, amb productes importats.

Els productes o serveis importats poden representar o estar associats a certs valors com el consumisme. Segons un argument, la cultura "receptora" no percep necessàriament aquest enllaç, sinó que absorbeix passivament la cultura estrangera mitjançant lús dels béns i serveis estrangers. A causa de la seva naturalesa en certa manera oculta, però molt potent, aquesta idea hipotètica és descrita per alguns experts com "imperialisme banal". Per exemple, sargumenta que mentre "les empreses nord-americanes són acusades de voler controlar el 95 per cent dels consumidors del món", "limperialisme cultural implica molt més que simples béns de consum; implica la difusió de principis americans com la llibertat i la democràcia", un procés que "pot semblar atractiu", però que "emmascara una veritat aterridora: moltes cultures a tot el món estan desapareixent a causa de la influència aclaparadora de les empreses i les empreses culturals dAmèrica".

Alguns creuen que leconomia recentment globalitzada de finals del segle XX i principis del segle xxi ha facilitat aquest procés mitjançant lús de noves tecnologies de la informació. Aquest tipus dimperialisme cultural es deriva del que sanomena "poder transversal". La teoria del colonialisme electrònic estén el tema a qüestions culturals globals i limpacte dels principals conglomerats multimèdia, que van des de Viacom, Time-Warner, Disney, News Corp fins a Google i Microsoft, centrant-se en el poder hegemònic daquests gegants de la comunicació principalment situats als Estats Units.                                     

3.1. Idees contemporànies i debat Diversitat cultural

Una de les raons que sovint es donen per oposar-se a qualsevol forma dimperialisme cultural, voluntària o no, és la preservació de la diversitat cultural, un objectiu vist per alguns com a preservació de la diversitat ecològica. Els defensors daquesta idea argumenten que aquesta diversitat és valuosa en si mateixa, per preservar el patrimoni històric i els coneixements humans, o bé instrumentalment valuosa, ja que posa a disposició més maneres de resoldre problemes i respondre a catàstrofes, naturals o no.

                                     

3.2. Idees contemporànies i debat Idees relacionades amb la colonització africana

De totes les àrees del món que els estudiosos han afirmat ser afectades per limperialisme, Àfrica és probablement la més notable. En lexpansiva "època de limperialisme" del segle XIX, els erudits han argumentat que la colonització europea a lÀfrica ha provocat leliminació de moltes cultures, visions i epistemologies diverses, especialment a través de la neocolonització de leducació pública. Això, sens dubte, ha donat lloc a un desenvolupament desigual i a altres formes informals de control social relacionades amb la cultura i limperialisme. Diferents factors, segons els erudits, condueixen a leliminació de cultures, visions del món i epistemologies, com ara la "de-lingüítzació" que substitueix les llengües africanes natives amb les europees, desvaloritzant ontologies que no són explícitament individualistes, i de vegades arribant a definir la cultura occidental com a ciència, fents que els enfocaments no occidentals de la ciència, les arts, la cultura indígena, etc., ni tan sols són coneixement. Un estudiós, Ali A. Abdi, afirma que limperialisme inherentment "implica règims extensament interactius i contextos pesats de deformació identitària, reconeixement incorrecte, pèrdua dautoestima i dubte individual i social en autoeficàcia"2000: 12. Per tant, tot limperialisme sempre seria cultural.

                                     

3.3. Idees contemporànies i debat Vinculació amb el neoliberalisme

El neoliberalisme és sovint criticat per sociòlegs, antropòlegs i estudiosos culturals sent culturalment imperialistes. Els crítics del neoliberalisme, de vegades, afirmen que és la nova forma predominant de limperialisme. Altres estudiosos, com Elizabeth Dunn i Julia Elyachar, han afirmat que el neoliberalisme requereix i crea la seva pròpia forma de governamentalitat.

En el treball de Dunn, Privatizing Poland en català: Privatitzant Polònia, argumenta que lexpansió de la multinacional, Gerber, a Polònia en la dècada dels noranta va imposar la governamentalitat occidental, neoliberal, com també les ideologies i epistemologies sobre les persones post-soviètiques contractades. Els conflictes culturals es van produir sobretot en les polítiques individualistes inherents la companyia, com ara la promoció de la competència entre els treballadors en lloc de la cooperació, i en la seva forta oposició al que els propietaris de les empreses reclamaven era el suborn.

En lobra dElyachar, Markets of Dispossession en català: Mercats de Despossessió, es centra en maneres en què, al Caire, les ONG juntament amb les ONGI Organització No Gubernamental Internacional i lEstat van promoure la governamentalitat neoliberal a través desquemes de desenvolupament econòmic que es basaven en "microempresaris joves". Els microempresaris joves rebrien petits préstecs per construir els seus propis negocis, de manera similar la manera en què les microfinances funcionen. Elyachar argumenta, no obstant això, que aquests programes no només eren un fracàs, sinó que van canviar les opinions culturals sobre el valor personal i cultural duna manera que afavoria les formes de pensar i de ser occidentals.

                                     

3.4. Idees contemporànies i debat Vinculació amb estudis de desenvolupament

Sovint, els mètodes de promoció del desenvolupament i de la justícia social són criticats com a imperialistes, en un sentit cultural. Per exemple, Chandra Mohanty ha criticat el feminisme occidental, afirmant que ha creat una tergiversació de la "dona del tercer món" com a totalment impotent, incapaç de resistir el domini masculí. Per tant, això condueix la narració sovint crítica de "lhome blanc" que salva la "dona morena" de "lhome moré". Altres crítiques més radicals dels estudis de desenvolupament tenen a veure amb el camp destudi en si. Alguns estudiosos fins i tot qüestionen les intencions dels que desenvolupen el camp destudi, afirmant que els esforços per "desenvolupar" el Sud Global no eren mai sobre el mateix Sud. En canvi, es diu que aquests esforços es van fer per avançar en el desenvolupament occidental i reforçar lhegemonia occidental.

                                     

3.5. Idees contemporànies i debat Vinculació amb estudis sobre efectes mediàtics

El nucli de la tesi de limperialisme cultural sintegra amb lenfocament tradicional de leconomia política en la recerca defectes mediàtics. Els crítics de limperialisme cultural solen afirmar que les cultures no occidentals, especialment del tercer món, abandonaran els seus valors tradicionals i perdran les seves identitats culturals quan únicament estan exposades als mitjans de comunicació occidentals. No obstant això, Michael B. Salwen, en el seu llibre Critical Studies in Mass Communication en català: Estudis Crítics en Comunicació de Masses 1991, afirma que la consideració creuada i la integració de conclusions empíriques sobre influències imperialistes culturals són molt crítiques pel que fa la comprensió dels mitjans de comunicació en làmbit internacional. Reconeix els dos contextos contradictoris sobre els impactes imperialistes culturals. El primer context és que limperialisme cultural imposa interrupcions sociopolítiques a les nacions en desenvolupament. Els mitjans de comunicació occidentals poden distorsionar imatges de cultures estrangeres i provocar conflictes personals i socials a les nacions en desenvolupament en alguns casos. Un altre context és que els pobles de les nacions en desenvolupament es resisteixen als mitjans de comunicació estrangers i preserven les seves actituds culturals. Tot i que admet que es poden adoptar manifestacions externes de la cultura occidental, els valors i els comportaments fonamentals, però, romanen quiets. A més, podrien produir-se efectes positius quan les cultures dominades per homes adopten "lalliberament" de les dones exposades als mitjans occidentals i estimula un ampli dintercanvi cultural.