Топ-100
Back

ⓘ Rangatira són els dirigents hereditaris māoris de l hapu, i han estat descrits per alguns etnòlegs com Elsdon Best com a caps tribals. Els rangatira havien de s ..
                                               

Tino rangatiratanga

Tino rangatiratanga és un terme en llengua maori que pot ésser interpretat com a "sobirania absoluta". Apareix en la versió maori del Tractat de Waitangi, signat el 1840 per la Corona britànica i els caps indígenes. La part del text que conté el terme ha esdevingut una de les frases més controvertides en les anàlisis retrospectives del Tractat, en el debat entorn de les obligacions acordades per cada una de les dues parts signants. El 1990 es va dissenyar una bandera basada en el concepte de Tino rangatiratanga, la qual és actualment acceptada com a bandera nacional del poble maori.

Rangatira
                                     

ⓘ Rangatira

Rangatira són els dirigents hereditaris māoris de l hapu, i han estat descrits per alguns etnòlegs com Elsdon Best com a caps tribals. Els rangatira havien de ser persones amb molta saviesa pràctica que exercien autoritat en nom de la tribu i mantenien les fronteres entre les terres duna tribu i altra. Els canvis en les lleis de propietat al s. XIX, sobretot en la individualització dels títols de terres, soscavaren la posició dels rangatira, i també la pèrdua generalitzada de terres sota el govern colonial.

                                     

1. Etimologia

La paraula rangatira significa cap masculí o femení, ben nascut, noble i prové del protopolinesi central oriental langatila cap secundari. Hi ha paraules semblants en moriori, tahitià, maori de les Illes Cook, tuamotuà, marquesà i hawaià.

                                     

2. Interpretacions

Tres interpretacions de rangatira la consideren una paraula maori composta per la unió de les paraules ranga i tira. En el primer cas, ranga significa banc darena i tira aleta de tauró. El banc darena ajuda a reduir lerosió de la duna o el poble. Laleta reflecteix tant laparença del banc darena com, "la seua dominació física i intencional com a guardià" Gray-Sharp, 2011, p. 195. Els rangatira, reforç de la comunitat, deixen dexistir sense ella "què és un banc darena sense arena?", i en té una funció protectora.

Letnògraf John White 1826-1891 hi donà un punt de vista diferent en una de les seues càtedres sobre els costums maoris: digué que els māori tradicionalment havien format dues kahui que es reunien per raonar la història o whakapapa.

Aquesta interpretació encaixa bé amb una segona traducció en què ranga és labreujament de rāranga teixir i "tira" indica un grup.

Una tercera interpretació sadapta també a aquesta traducció, interconnectant els conceptes relacionats amb la identitat de la "tira": lhospitalitat condicional presentada en la forma dun teixit creat per la "tira" de convidats. Després, la intencionalitat col lectiva "reflectida en el teixit" de la "tira" dels amfitrions. Junts, aquests conceptes remarquen el valor lligat la "relació personal" entre el dirigent i el seu grup. Aquest tipus de relació és semblant la mahara atawhai afecte o "preocupació benèvola" oferta en el preàmbul del tractat Waitangi per la reina Victòria, reflectint el "llaç personal entre el governant i els seus subjectes" del s. XIX McHugh, 1991, p. 177.