Топ-100
Back

ⓘ Preventori. Un preventori era una institució o edifici destinat la prevenció del desenvolupament i propagació de malalties, com la tuberculosi infantil. Popular ..
                                               

Estabilitzador

"Estabilitzador" té aquests significats: Estabilitzador Zener, estabilitzador de reguladors de tensió. Estabilitzador aeronàutica, element que es fa servir per estabilitzar la posició duna aeronau Subgrup estabilitzador dun grup matemàtic. Estabilitzador electricitat, equip que serveix per mantenir un flux de corrent estable Estabilització medicina, procediment per ajudar a prevenir un xoc en persones malaltes o ferides Estabilitzador dimatge, dispositiu encarregat de reduir les vibracions en la captura duna imatge Estabilitzador química, substància afegida per prevenir canvis no desitjats ...

                                               

Hemorràgia subaracnoidal

L hemorràgia subaracnoidal és un sagnat a lespai subaracnoidal: làrea entre la membrana aracnoide i la piamàter que envolta lencèfal. Els símptomes poden incloure un mal de cap intens daparició ràpida, vòmits, disminució del nivell de consciència, febre i, de vegades, convulsions. La rigidesa o dolor de clatell també són relativament freqüents. En aproximadament una quarta part de les persones, es produeix un sagnat petit amb símptomes de resolució al cap dun mes després dun sagnat més gran. LHSA pot produir-se com a resultat dun traumatisme cranioencefàlic o espontàniament, generalment a ...

                                               

TERREG

La proposta de llei de regulació antiterrorista, més coneguda com a TERREG del Parlament Europeu és una iniciativa concebuda per a "prevenir la disseminació de contingut terrorista en línia". La primera versió del projecte de llei es va engegar el setembre del 2018. Aquest intent de restricció dels continguts dInternet que sha de votar el 24 dabril de 2021 ha conegut certa oposició al si de diversos àmbits defensors de les llibertats i drets de lhome de la Unió Europea. Són actualment més de 60 entitats que han signat una carta en contra daquest projecte entre les quals figuren Xnet, el Pa ...

                                               

Secure Information Exchange Network Application

L’aplicació de xarxa d’intercanvi d’informació segura és una eina de comunicació per la comunicació mútua entre oficines d’EUROPOL amb estats membres de la UE i tercers que participen en el trànsit de comunicació d’EUROPOL. En un informe del Consell d’Europa de gener de 2015, SIENA és nomenada l’aplicació bàsica d’Europol al costat de la Plataforma d’Experts d’Europol, el Sistema d’Informació d’Europol i el Sistema d’Anàlisi d’Europol. Segons EUROPOL, es va posar èmfasi especial en la protecció de dades i la confidencialitat, així com en el compliment de tots els requisits legals. SIENA és ...

Preventori
                                     

ⓘ Preventori

Un preventori era una institució o edifici destinat la prevenció del desenvolupament i propagació de malalties, com la tuberculosi infantil. Populars a principis del segle xx, van ser dissenyats per aïllar aquests pacients dels individus no infectats, així com dels pacients que presentaven símptomes externs. Es buscaven ubicacions al camp, aïllades i altes per la respiració de laire pur, o aprofitant lexistència daigües termals. El filantrop Nathan Straus va obrir el primer preventori a Preventorium Road a Lakewood, Nova Jersey el 1909. A Espanya van tenir especial importància, i sen van crear nombrosos per iniciativa estatal durant el franquisme. Avui en dia estan abandonats o rehabilitats per a usos turístics.

                                               

Prevenció

"Prevenció" té aquests significats: Prevenció de la malaltia, activitat de salut pública dirigida a reduir la càrrega de la mortalitat o la morbiditat Prevenció de riscos laborals, conjunt de mesures laborals establertes per a disminuir riscos la salut derivats del treball.