Топ-100
Back

ⓘ Art lumínic. Lart lumínic és una forma dart aplicat en el qual la llum és el mitjà principal de lexpressió artística. Lobra i el seu significat es troba en la i ..
Art lumínic
                                     

ⓘ Art lumínic

Lart lumínic és una forma dart aplicat en el qual la llum és el mitjà principal de lexpressió artística. Lobra i el seu significat es troba en la interacció de la llum amb lespai i lespectador. Sorgeix a través de la manipulació de llums, colors i ombres. Poden ser provisionals o permanents i ocupen diferents espais com els interiors de les galeries, exposicions, museus i fins i tot a laire lliure. Es realitzen festivals de la llum en el qual aquesta transforma obres arquitectòniques i parts de la ciutat…Els artistes experimenten amb la llum i els seus colors de la manera més creativa.

Naixeran dues tendències principals a lhora de fer servir la llum: La primera serà utilitzant la materialitat física de les fonts de llum com a tals. Els llums dincandescència, els tubs de neó i els tubs fluorescents seran els elements més utilitzats donat el seu ús generalitzat. Amb ells construiran murs extensos, escultures i objectes lumínics que impregnaran de la seva llum lespai que els acull com el Monument a V. Tatlin de Dan Flavin de 1967. La segona són els objectes construïts en llum, figures geomètriques tridimensionalment percebudes, o espais tridimensionals percebuts bidimensionalment. Els Afruns -projeccions-de James Turrell consisteixen en construccions dobjectes tridimensionals en geometries simples, fetes en projeccions de llum sobre diferents superfícies. En aquest cas lobra és un pur exercici cognitiu, la llum és el mitjà per materialitzar una "imatge" visual construïda mentalment com una figura tridimensional. Aquí lespai no intervé en lobra excepte per la utilització posicional dels plans respecte a el punt de lobservador. Es tracta dun exercici de comprensió visual, un joc entre la llum i la perspectiva visual.

"La participació del propi subjecte espectador, amb les seves impressions dins de lobra, és clau. El caràcter immersiu característic daquestes intervencions ens porta a plantejar-nos la necessitat de reactualitzar la manera en la qual es registren i cataloguen per les vies tradicionals. Una instal lació lumínica com la dels artistes Dan Flavin, Yayoi Kusama, James Turrell o Ann Verónica Janssens necessita la vivència in situ de lespectador, la seva processualitat corporal, la seva imaginació i interpretació i la seva intervenció en la mateixa per completar-la".

                                     

1. Inicis

En el període de temps comprès entre lúltim quart de segle XIX i el primer quart del segle XX es dóna el màxim desenvolupament de la indústria luminotècnica aconseguint-se la generalització de lús de la il luminació elèctrica. A Nova York, Tomas Alva Edison patentarà la seva llum incandescent el 21 doctubre de 1879. Es tractarà dun llum de filament de bambú carbonitzat, que va superar les quaranta hores de funcionament ininterromput.

Per tant, les primeres manifestacions daquest art apareixen després del descobriment de la bombeta elèctrica, la qual va resultar segura i ecònomicament accessible, però no va ser fins a finals del segle XX que va esdevenir una forma dart. La transformació de la llum artificial, deina funcional a llenguatge formal, és conseqüència dun llarg procés de desenvolupament tecnològic i dintercanvi constant dexperiències entre diferents disciplines tècniques, artístiques i culturals.

Una vegada que lobra dart ha superat les dues dimensions del "llenç", que ha introduït el moviment i lenergia experimentant amb la llum i lombra, siniciarà una nova tendència en lart en la qual la llum artificial serà fonamental per lexpressió plàstica. Aquesta nova expressió artística siniciarà amb les propostes individuals dartistes, ubicats la costa oest dels EUA, durant els anys seixanta. Va ser gràcies al experimental Museu del Condado de Los Ángeles i la feina de Robert irwin i James Turrell començada al 1969, que van veure en la llum una obra en sí mateixa.

La nova generació dartistes utilitzarà la llum artificial per crear "objectes-escultures", "ambients" i "atmosferes" que interactuen amb el públic sota la envoltant dun determinat espai. Lobservador es convertirà en una peça absolutament necessària per la realitat de lobra, que tractarà sobre la percepció visual, les emocions psicològiques, la comprensió cultural, etc.

                                     

1.1. Inicis Modernisme, Constructivisme i Bauhaus 1920–1935

La llum sempre sha relacionat amb larquitectura i com la percepció daquesta avnvia segons la il luminació. Així i tot, la llum com a art es desenvolupa amb lexperimentació dartistes moderns procedents de lescola Bauhaus com László Moholy-Nagy. Va elaborar un film anomenat" Ein Lichtspiel schwarz weiss grau Joc de llums negre blanc i gris, 1930”. Lartista classificava la pintura com un mitjà per donar forma la color, mentre que veia en la fotografia un instrument per la investigació i lexposició de lfenomen llum. Per a ell, no es tractava dun mitjà perfecte per intensificar la visió humana - com safirmava freqüentment durant els anys vint -, sinó duna nova matèria artística. La primera peça escultòrica de lartista va ser Light-Space Modulator" 1922-1930.

Lissitzky, es considera el primer artista que incorpora la seva arquitectura elements de llum com un component més de la seva obra "Prounenraum Proun Habitación 1923. El mateix passarà amb els dadaistes com Marcel Duchamp amb la seva obra Hat Rack, en la qual penja del sostre un penja barrets el qual projecta una ombra contra la paret.

La crítica dart Hilarie M, explica que "la interacció entre la llum i lombra ha estat un tema recurrent des de lescultura grega i romana fins al renaixement o la pel lícula que es pinta de forma experimental. La tecnologia que ha anat apareixent, com la bombeta elèctrica o el monitor dels ordinadors, ha estat una experimentació constant i subjectiva de la llum per part dels artistes ".

Lexperimentació lumínica donada pel teatre també va influir en laparició daquest nou art. A més, el desenvolupament del modernisme i la llum elèctrica van de la mà amb la idea de la ciutat moderna i la qual incorporarà de forma viva lart de la llum.

                                     

1.2. Inicis Art lumínic cinètic i Op art 1950–1970

És un subconjunt dart cinètic que suposa llum i moviment. Es tracta dun art molt lligat a lescultura en què els artistes construeixen estructures que combinen llum i espai. Molt lligat a això hi ha el op art o art òptic, un moviment més pictòric que suneix a lart cinètic per crear un tot final.

                                     

1.3. Inicis Minimalisme

Es tracta duna tendència que redueix al màxim qualsevol forma dart. En el camp de la llum, els artistes tracten deliminar aquells elements sobrants que carreguen lespai i utilitzen el mínim de punts lumínics possibles. Un dels artistes més coneguts és Dan Flavin, artista conceptual de segle XX que va començar a crear espais futuristes a través de simples bombetes fluorescents.

                                     

1.4. Inicis Art de neó 1980

Lart de neó és una evolució de lart de la llum que sha desenvolupat gràcies a laparició del neó, com un invent que utilitza diferents gasos dins dun recipient per crear llum de diferents colors.

"En els anys 30 i 40 res deia glamour com un rètol de neó. Lapogeu de la publicitat en els nous mitjans, el nou bar de còctels duna ciutat es va anunciar de manera més elegant amb una copa de martini de neó i, per descomptat, un teatre davantguarda havia de venir amb una marquesina de neó. A mesura que el material es va fer més barat i disponible, les ciutats es van veure envaïdes per la senyalització, transformant els paisatges urbans en només uns pocs anys."

Als anys 60 i 70, lús del neó encara va ser més revolucionari i comú.

Andy Warhol va qualificar el neó com una de "les grans coses modernes" i lartista francès Martial Raysse es va convertir en un dels primers a treballar amb neó en un sentit estrictament artístic. Les seves obres, que combinen el retrat de lart pop amb accents de neó, van ajudar a traslladar el neó la conversa cultural, difuminant encara més la divisió entre el nou consumisme i el mèrit artístic.

Cerith Wyn Evans, estudiant de Warhol, va crear obres de neó que van fusionar el cinema i la literatura, fent preguntes sobre com ens comuniquem i leficàcia del llenguatge. YBA és un reconegut grup dartistes joves britànics que fa servir el neó.

Lèxit estètic immediat del neó: brillant, amb infusió dart pop, és un complement obvi per a lera de les xarxes socials."                                     

1.5. Inicis Mapeig de projecció

Es tracta dun art estretament relacionat amb els projectors i les formes projectades, la projecció 3D, els mitjans multimèdia de comunicació, la fotografia o el vídeo art. Les imatges es projecten utilitzant la llum com a mitjà. Els grans festivals i els esdeveniments, han ajudat en el desenvolupament de lús daquest art, donant lloc a grans teles de llum com façanes arquitectòniques, la construcció de projeccions o la inundació de color en els edificis i façanes. Aquestes formes dart tenen els seus antecedents en els mitjans de comunicació multimèdia com la fotografia.

                                     

1.6. Inicis Light painting

Sacostuma a confondre el Light painting amb el Light art i tot i que els dos fan servir la llum com a expressió artístic, els resultats són força diferents. En el Light painting la llum es fa servir com a mitjà, i en el Light art com una obra dart en sí mateixa. En el primer, es fa servir sobretot en la fotografia i consisteix en deixar constància del rastre lumínic a través duna font de llum que es mou en lespai mentre es fa una fotografia amb una velocitat dobturació lenta. Aquest tipus de velocitat ens permet veure el rastre de la llum i convertir-la en el subjecte de la fotografia.

Al 1935, Man Ray va ser el primer artista a explorar la tècnica del Light painting. La seva major contribució a aquesta disciplina es va produir en la seva sèrie de fotografies: Lespai descriptura ". Man Ray va obrir lobturador de la seva càmera i va utilitzar una llanterna petita per crear una sèrie de remolins i línies en laire.

Anys més tard, Eric Staller va contribuir enormement al light painting amb la seva sèrie Dibuixos de Llum sent aquesta la major sèrie de fotografia nocturna utilitzant la disciplina del Light painting publicada fins el seu moment. En general, és possible utilitzar qualsevol objecte que generi o reflecteixi llum. Com cal esperar, cal un trípode que eviti que la càmera es mogui durant el procés fotogràfic.                                     

1.7. Inicis Digital graffiti

També inclòs en el gènere dart de la llum, inclou la projecció a edificis, a façanes, la disposició de finestres il luminades en edificis.Permet projectar graffitis sobre obres urbanes sense recorre al spray el qual fins ara es considera un acte de vandalisme.

                                     

2. La importància dels espais interiors

"La llum com a element plàstic possibilita nous tipus de relació amb lespai"

El paper de lespai contenidor assumirà diferents rols, des duna independència total fins a ser element necessari per la percepció i / o materialització de la llum. Els espais sobre els quals es completa lobra seran creats expressament o bé, els ja existents es reinterpretaran de nou.

Una major implicació en lespai tindran els treballs de Flavin dels anys setanta, consistents en estructures modulars de tubs fluorescents que es disposaran en un espai concret. La relació entre lobjecte i lespai és la de "figura i contenidor", Flavin no busca transformar lespai sinó simplement introdueix un element lumínic que es presenta amb la seva llum pròpia.

Lespai es concreta en un escenari, en un panell de suport, en un llenç on compondre la imatge virtual duna perspectiva espacial realitzada amb llum.

En qualsevol dels dos plantejaments la necessitat de la llum, lespai i de lobservador són imprescindibles, sense cap dels tres no existirà lobra.

"Aquestes instal lacions, tant les de llavors com les actuals amb nous materials, ofereixen condicions sensorials basades en models cognitius i receptius que estimulen aquesta consciència contemplativa en espai-temps - simbòlic- però viscut en temps real. El vincle que sestableix entre lintangible mental i el material formal es torna constitutiu de la construcció daquest espai ritual correlatiu la dimensió experiencial de lespectador. Yayoi Kusama ho aconsegueix amb el seu "Infinity Mirrored Room".

                                     

3.1. Exhibicions Museus

Molts museus dart modern inclouen instal lacions i escultures lumíniques en les seves col leccions permanents i provisionals. El Centre for International Light Art a Unna, Alemanya, és actualment lúnic museu del món que es dedica exclusivament la col lecció i la presentació daquesta art.

El Museu dArt de la llum a Eindhoven, Netherlands, es va dedicar a lexhibició daquest art, però va tancar al desembre de 2010 degut a un finançament insuficient, però en el complex Strijp-S, un pot veure el Fakkel de Har Hollands.

Amb el mateix nom, es troba el museu dart de la llum de Santiago, una plataforma artística i cultural emblemàtica, gratuïta i permanent sobre la conca i els murs del riu Mapocho. Està basada en projeccions dobres artístiques il luminades en grans formats, per mitjà dequips projectors dúltima tecnologia. Pretén recuperar un espai urbà i el seu entorn per la cultura, on convergeixen el patrimoni, la creació contemporània i la ciutadania. El riu Mapocho serà el primer riu il luminat del món amb obres dart.

El Museu de Sant Francesc dArt Modern i el Museu dArt Modern a Nova York, sovint tenen exposicions provisionals i instal lacions en les seves galeries sobre art de la llum.

"Filled With the Brilliance of Life", Tate Modern, 2012, un exemple actual de com es segueix utilitzant la llum com a element plàstic per configurar espais dexperiència."                                     

3.2. Exhibicions Latelier des Lumières

El museu es troba a París i és el primer museu digital que cmobina lart i la tecnologia. Les obres dart estan projectades a les parets, al terra i al sostre per estar submergits del tot en lexperiència visual. Lexhibició es realitza en una fàbrica hi ha 140 projectors i 50 altaveus instal lats.

                                     

3.3. Exhibicions Festivals de la llum

Els festivals que shan anat celebrant, han nascut a partir de la revolució de lescultura urbana dexterior, la qual fa ús del LED per la seva baixa energia. Els artistes són capaços de crear espais dexposició nous per traslladar-lo als festivals. Aquests festivals han continuat creixent internacionalment i han ajudat a través de nombroses obres la conscienciació sobre el canvi climàtic i els ecològics tractats de forma seriosa. Això va produir que es plantegessin dates per a aquest moviment en forma de festivals, com el 2009 que es va celebrar el Viviu Smart Light Festival a Sydney.

A Singapur, el festival Light Marina Bay va ser lúnic festival sostenible que es va celebrar a Àsia el 2010.

Hi ha molts festivals daquest tipus a Europa, incloent el Signal Festival a Praga i el Ghent Light Festival. Aquest tipus de festivals en conjunt amb lavanç del LED, han redefinit aquest art de la llum com un nou gènere dart.

                                     

3.4. Exhibicions Llum BCN

"Llum BCN" és un festival celebrat anualment la ciutat de Barcelona des de lany 2012, amb motiu de la Festa Major dhivern de la ciutat, en honor de la seva copatrona Santa Eulàlia. Quan es fa de nit, la llum transforma el barri del Poblenou de Barcelona en un laboratori de recerca al servei dartistes darreu del món. Creadors que utilitzen la llum, el moviment, la realitat virtual o la intel ligència artificial, per explorar noves formes i significats per a lespai públic. Per sobre del seu caràcter festiu, vol ser una oportunitat per fer-se preguntes, desafiar les visions preconcebudes del que ha de ser lespai urbà i crear nous models de participació i convivència. Una reivindicació de la llum, la tecnologia digital i la imatge en moviment com a elements del paisatge urbà sense estar al servei de la comercialització de lespai públic i el bombardeig de missatges al qual se’ns sotmet diàriament.

                                     

3.5. Exhibicions Filux

Filux, organitzat per Filux Lab va nèixer a Mèxic per demostrar el poder de la llum i com aquesta pot trensaformar els espais públics a través del mapeig de projecció, instal lacions lumíniques i vídeo mapping.

                                     

4. Premis dart de la llum

LInternational Light Art Award, presentat pel Center for International Light Art Unna i el RWE Foundation, està donant una sèrie de premis a artistes que contribueixen al desenvolupament daquest art duna manera innovadora i creativa. Aquests premis es van crear al 2015 per animar artistes a explorar lart de la llum, tot i les dificultats de lestil, ja que és relativament nou i inclou una sèrie de requisits financers i tècnics molt necessaris per la seva explotació. Les fundacions darrera de lILAA desitgen posar èmfasi en la sostenibilitat i les noves tecnolog

ies dins el mitjà dexpressió de la llum.

Lenginyeria australiana i neozelandesa encarregada de la il luminació, ANZIES va començar a donar un premi anual a nous artistes en el Viviu Light Festival del 2010. Aquest festival va començar a donar un gran suport local i una sèrie de subvencions a artistes internacionals i locals que buscaven un mitjà per elaborar les seves obres. Al 2015 els premis DARC, recolzats per la revista Mondo Arc, va començar a seleccionar guanyadors per als seus premis la vegada que la International Association of lighting design dIALD, una organització nord-americana, també va començar a donar un premi anual a aquest art. Cada vegada són més les associacions que comencen a donar un suport a aquest tipus dart gràcies als premis o festivals que creen.

El festival Llum BCN també otorga diferents premis als participants, els quals acostumen a ser artistes coneguts darreu del món.

                                     

5. Obres destacades

 • Star Jun Hao Ongán, és una obra en la qual experimenta amb un esquelet arquitectònic duna construcció abandonada de la ciutat de Penan, Malàisia. Star és una obra inspirada en el concepte "glitch" error, un dodecaedre, una instal lació en forma destrella de 12 costats que apareix gairebé com un error o una irregularitat temporal, trobant-sobtadament allotjat dins de la superestructura de formigó dun edifici inacabat.
 • Void Jungle de Chang Funju i Han Cheng Yeh. Aquesta obra espacial dart de la llum és una interacció complexa de sons, llums i imatges electròniques que creen una seqüència de formes geomètriques en forma de selva virtual on és possible llegir una llum intermitent en blanc i negre, la qual se li afegeix una boira que envaeix de forma constant el feix de la llum, generant un carreró sense sortida. Ens introduïm en una experiència immersiva que és com una extensió de lemoció interna dels autors.
 • Dhatu o The light inside, de James Turell.
                                     

6. Artistes destacats

 • Dan Flavin és un escultor nord-americà enquadrat dins del corrent de lArt Minimalista. Va centrar el seu treball sobretot en la construcció descultures mitjançant tubs de neó que generaven un ambient determinat i propiciaven canvis en la percepció visual.
 • Stephen Knapp és una artista que tot i fer servir la llum per les seves obres, es diferencia de la resta. Fa servir el raig de llum però sent primer filtrada per un panels de vidre de color que a més canvia la direcció del raig lumínic. "Combina elements de la pintura, lescultura ilarquitectura per crear obres multidimensionals"
 • Regine Schumann és una artista que no només juga amb la llum artificial sinó que també amb la llum natural i donant importància també a lallum negra amb la que no estem tan familiaritzats.
 • Maxim Zhestkov és un artista i director de mitjans de comunicació amb seu a Rússia. La seva obra combina vídeo art, música, disseny i infografia.
 • James Archie Turrell és un artista dinstal lacions estatunidenc que treballa principalment amb la llum i lespai.
                                     

7. Bibliografia

 • MUROS ALCOJOR, Adrián. La luz: de herramienta a lenguaje. Una nueva metodología de iluminación artificial en el proyecto arquitectónico. Tesis Doctoral. UPC. 2012
 • CHAVARRIA, Javier, Artistas de lo inmaterial. Ed. Nerea. Madrid, 2002
 • BOLAÑOS Kosme de. James Turrell. Catalogo exposición IVAM. El peso de la luz. Ed. Generalitat Valenciana. Valencia 2004
                                     
 • barri, va destacar Musica Universarlis d United Visual Art com a referent internacional en art lumínic El pressupost del festival va ser d 1.200.000 euros
 • de vibració, moviment i oscil lació. L art cinètic - lumínic és, de fet, un dels desenvolupaments de l Optical Art La matèria artística ja no és la tela
 • Minimalisme o art minimalista originalment en anglès minimal art és una tendència artística originada als Estats Units durant la dècada de 1960. El
 • barri, destaca Musica Universarlis d United Visual Art com a referent internacional en art lumínic La majoria d aquestes obres son a cel obert, representant
 • Altarriba. Jesús Cuadrado, per la seva banda, ha destacat el seu control lumínic Yo, Asesino reb el Gran Premi de la Crítica 2015 en francès Arxivat
 • En altres sistemes d unitats, l energia lumínica es pot expressar en unitats d energia. Diccionario de Arte I en castellà Barcelona: Biblioteca de
 • 6 de maig de 1943 és un artista d instal lacions estatunidenc que treballa principalment amb la llum i l espai. L obra d art natura per la qual és més
 • sorprenent. El realisme cru del rostre, així com el tractament cromàtic i lumínic denoten una clara influència de la tradició retratística espanyola de
 • Retrat de la mare de l artista és un pastel sobre paper realitzat per Pablo Picasso el 1896 i que actualment forma part de la col lecció permanent del
 • Units, va tornar a Espanya amb 18 anys per estudiar Belles Arts Ha dissenyat espais lumínics de diversos llocs, entre d altres l Illa Fantasia de Vilassar
 • Treballa en el camp de l escultura, especialment l escultura kinètica i lumínica amb tocs de foc i bronze. Liliane Lijn L Enciclopèdia.cat. Barcelona:
 • aquest art suposava un nou naixement del bon art antic i un trencament amb la tradició artística medieval. El renaixement seria, doncs, l art sorgit

Users also searched:

...
...
...