Топ-100
Back

ⓘ Recerca i Innovació Responsable. La Recerca i Innovació Responsable forma part dun conjunt més ampli didees i iniciatives que aborden la innovació socialment re ..
                                               

Elena Arzak

Arzak va estudiar COU al Col legi Alemany de Sant Sebastià. Va continuar la seva formació a lEscola dHostaleria Schwezerische Hotelfachschule Luzern de Suïssa 1988-91. Posteriorment va treballar La Gavroche Londres, al Vivarois París, al Louis XV Montecarlo, a lAntica Hosteria di Ponte Cassineta Lugano, al Pierre Gagniere París o a El Bulli Roses, restaurant de Ferrán Adriá, entre daltres establiments de tota Europa. Després daquest periple, va començar a treballar en el restaurant de la seva família. Elena Arzak Espina és habitual en certàments nacionals i internacionals de gastronomia, c ...

                                     

ⓘ Recerca i Innovació Responsable

La Recerca i Innovació Responsable) forma part dun conjunt més ampli didees i iniciatives que aborden la innovació socialment responsable; es refereix a un procés de Recerca, Desenvolupament i Innovació que té en compte els potencials efectes i impactes daquest en el medi ambient i la societat.

Aquest enfocament es va incorporar als Programes Marc Horitzó 2020 europeus, dels quals encara forma part i, ha anat prenent forma a través de publicacions científic-tecnològiques en revistes i conferències, així com en projectes. El juny de 2014 hi havia com a mínim una dotzena de projectes internacionals de recerca, en la seva majoria finançats o cofinançats per la Comissió Europea, dedicats al desenvolupament dun marc de governança per la Recerca i Innovació Responsable.

                                     

1. Definicions

Existeixen diverses definicions de Recerca i Innovació Responsable RRI. LRRI "fa referència a un enfocament integral dactuació en la recerca i innovació, que permet a tots els actors implicats en aquests processos, des duna etapa primerenca, A obtenir un coneixement rellevant sobre les conseqüències dels resultats de les seves accions i el ventall dopcions que es troben la seva disposició; B avaluar eficaçment tant els resultats com les opcions, amb les necessitats socials i valors morals com a punt de referència; i C usar aquestes consideracions prèvies A i B, com a requisits funcionals per al disseny i el desenvolupament de noves recerques, productes i serveis."

En una publicació anterior, la Comissió Europea CE va descriure la RRI com un marc compost per sis accions clau:

 • Participació: això implica que els reptes socials haurien denquadrar-se dins de preocupacions socials, econòmiques i ètiques que siguin àmpliament representatives, i duns principis comuns, la força dels quals sorgeix de la participació conjunta de tots els actors socials: investigadors, indústria, responsables polítics i societat civil.
 • Ètica: exigeix que lR+D+i respecti els drets fonamentals i els més alts estàndards ètics per així garantir una major rellevància social i una major acceptació dels resultats de la recerca i de la innovació.
 • Igualtat de gènere: aborda la infrarepresentació de les dones, indicant que la gestió de recursos humans ha de modernitzar-se, i que la dimensió de gènere ha dintegrar-se en el contingut de lR+D+i.
 • Accés obert: sestableix que lRRI ha de ser transparent i accessible. Els resultats de recerques finançades amb fons públics publicacions i dades haurien de ser daccés lliure i en línia.
 • Educació científica: senfronta el repte de preparar millor als futurs investigadors i altres actors socials, dotant-los de les eines i coneixements necessaris per participar plenament en el procés de lR+D+i, i assumir responsabilitats dins daquest.
 • Governança: aborda la responsabilitat de les autoritats a prevenir desenvolupaments de lR+D+i nocius o poc ètics. Aquest últim punt és fonamental per al desenvolupament de la resta de les dimensions.

LRRI pot definir-se com "un procés transparent i interactiu, en el qual actors socials i innovadors són mútuament responsables de lacceptabilitat ètica, sostenibilitat i conveniència social del procés dinnovació i dels seus productes comercialitzables, a fi de permetre una adequada incorporació dels avanços científics i tecnològics en la nostra societat."

Segons Owen et al. 2012, hi ha tres característiques principals de lRRI, que coincideixen en gran manera amb el marc proposat per la CE:

 • Ubicació de la responsabilitat en si dins el context de les activitats de lR+D+i, mentre que constitueixen activitats col lectives amb conseqüències indeterminades i impredictibles.
 • Governabilitat democràtica de les finalitats de lR+D+i de la seva orientació cap als "impactes correctes".
 • Capacitat de resposta, emfatitzant la integració i institucionalització dels enfocaments establerts dins de lR+D+i entorn della anticipació, reflexió i deliberació, de manera que sinflueixi en la direcció que prengui lR+D+i les polítiques associades a aquesta.

Segons Stilgoe et al. 2013, lRRI consta de quatre dimensions:

 • Inclusió
 • Anticipació
 • Capacitat de resposta
 • Reflexivitat

LRRI ha dentendres com un nivell superior de responsabilitat que té com a objectiu donar forma, desenvolupar i alinear processos, actuals i futurs, relacionats amb lR+D+i.

El concepte saplica, principalment, a lR+D+i de base científica i tecnològica, en particular dins de làrea de les tecnologies emergents. Destaquen la nanotecnologia, les tecnologies de la informació i la comunicació TIC, la genòmica, la biologia sintètica i la geoenginyeria. No obstant això, alguns autors afirmen que lRRI podria abastar també instruments financers innovadors, polítiques públiques innovadores o innovacions en la comunitat, així com innovacions en distribució, en prestació de serveis o de caràcter sistèmic.

                                     

2. Història

La Recerca i Innovació Responsable va sorgir com un enfocament per al govern de lR+D+i la Unió Europea: "es reflecteix en moltes polítiques dalt nivell, documents destratègia i de programació com, per exemple, en lobjectiu de creixement intel ligent de lestratègia Europa 2020 o en una de les seves principals prioritats del programa Horitzó 2020, labordatge dels reptes socials."

El terme RRI va ser encunyat a Europa i als Estats Units durant la primera dècada del segle XXI. Entre els primers autors que, a partir de 2003, van desenvolupar aquest concepte, es troben Hellstrom, David H. Guston, Richard Owen, Jeffrey Robinson i molts uns altres vegeu més a baix, secció #Bibliografia.

A escala europea, el concepte té el seu origen en els plantejaments col laboratius de científics socials, naturalistes i físics que ja socupaven de dimensions més àmplies de la ciència i la innovació amb anterioritat. Poden trobar-se alguns exemples en les convocatòries dintegració sociotècnica del 5è Programa de Marc i el 6è Programa Marc de la Unió Europea. Lús específic del terme "Recerca i Innovació Responsable" va aparèixer per primera vegada en un projecte europeu sobre nanotecnologia i ciències de la vida del 6è Programa Marc Robinson 2009.

Altres exemples són les convocatòries per promoure una major implicació pública en la ciència i la tecnologia.

També formen part de les arrels de lRRI, segons Owen et al. 2012, enfocaments integrats tals com lavaluació tecnològica en les seves diverses formes, tal com figura en les publicacions de la Schot i Rip 1996 i Guston Sarewitz 2002, o la governança anticipatòria vegeu larticle de Karinen i Guston de 2010. Aquests autors afirmen que algunes daquestes característiques havien adquirit ja naturalesa formal dins dalguns processos de presa de decisions; tal era el cas de lanomenat "model danès" per a lavaluació tecnològica, basat en la participació i deliberació pública a través, per exemple, de conferències de consens.

Als Estats Units dAmèrica, moltes idees que han donat forma la política científica sorgeixen sota la influència de Vannevar Bush i dels seus escrits. En La ciència: la frontera sense fi 1945, Bush proposava un òrgan dirigit per autoritats civils que recolzés la recerca orientada la consecució dels objectius nacionals. Bush buscava dissenyar un sistema que tingués com a finalitat un treball teòric de caràcter fonamental, però que ho connectés satisfactòriament amb la seva aplicació i amb les necessitats socials.

                                     

3. Aplicació i implementació

La Comissió Europea va declarar el 2013 que, a causa que la Recerca i Innovació Responsable és "una acció que simplementa transversalment al llarg dHoritzó 2020, el 0.5% del pressupost dels pilars Reptes Socials i Lideratge Industrial dHoritzó 2020 es destina a accions de lRRI i Ciència amb i per la Societat." La innovació i les noves tecnologies han de respondre a desafiaments globals tals com el canvi climàtic i lescalfament global, lús eficient dels recursos naturals, el canvi demogràfic, la salut i el desenvolupament globals, la cohesió social i el manteniment de la prosperitat econòmica.

Sha suggerit que els "grans desafiaments" podrien constituir una força que guiï lRRI, en particular pel que fa al criteri de conveniència social. Un altre possible fonament de la conveniència social amb legitimitat democràtica, seria els valors constitucionals. Els valors constitucionals de la Unió Europea són: "el respecte la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, limperi de la llei i el respecte dels drets humans, inclosos els drets de les persones pertanyents a minories. A més, les societats dels Estats membres es caracteritzen pel pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre dones i homes."

Altres valors que juguen un paper important en aquest context són els deu principis del Pacte Mundial de Nacions Unides sobre drets humans, treball, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Alguns Estats membres de la Unió Europea tenen lambició destablir el seu propi marc de lRRI, per a això sestan desenvolupant i implementant criteris i enfocaments nacionals. Heus aquí alguns exemples, corresponents a lany 2008, daquestes iniciatives nacionals i el seu finançament:

 • El 2008 al Regne Unit, el Consell de Recerca en Ciències Físiques i Enginyeria EPSRC va engegar un "gran desafiament" amb lobjectiu de proporcionar un enfocament per la recerca britànica en la nanotecnologia, tenint en compte la seva contribució potencial a latenció sanitària. Els grans desafiaments sestableixen a través dun sondeig exploratori, enfocant el tema dels mateixos cap a les seves contribucions pràctiques; va ser la primera vegada que lEPSRC va involucrar al públic en general en aquests sondejos. LEPSRC ha establert un Marc per la Innovació Responsable vegeu a baix, en la secció #Enllaços externs.
 • El 2008, la NanoKommission alemanya va crear un diàleg estructurat entre les parts interessades que lajudés a comprendre i avaluar els problemes associats amb lús de les nanotecnologies en diferents sectors.
 • El Programa dInnovació Responsable MVI 2008 dels Països Baixos, és finançat per sis ministeris i dut a terme pels diferents departaments de lOrganització de Recerca Científica Aplicada dels Països Baixos NWO, WOTRO Ciència per al Desenvolupament Global, la Fundació de Tecnologies STW i lOrganització per la recerca en salut i desenvolupament dels Països Baixos ZonMw. Entre les seves característiques més distintives es troben les següents: tots els projectes que finança han de ser interdisciplinaris, suposant la col laboració entre investigadors de camps tan diversos com lètica, les ciències socials, el dret, les ciències econòmiques, la ciència aplicada, les ciències naturals i lenginyeria; els projectes han de ser innovadors, amb un disseny atractiu i rellevants per als objectius de la política pública; i les qüestions socials i ètiques es consideren part del procés de recerca i disseny. També cal destacar que en aquest programa la participació dels usuaris finals sincorpora al procés de sol licitud a través dun panell de posada en valor que col labora en el desenvolupament de la proposta.


                                     

4.1. Termes relacionats Avaluació tecnològica

Tot i que la Recerca i Innovació Responsable es basa en el conjunt de coneixements i experiència aportada durant dècades dhistòria de lavaluació tecnològica, a més den les seves eines metodològiques, lRRI estén làmbit dexamen a qüestions ètiques i a un concepte més ampli de governança dels assumptes científics, tecnològics socials CTS.

                                     

4.2. Termes relacionats Responsabilitat Social de les Empreses

La principal diferència entre la responsabilitat social empresarial RSE i lRRI és que lenfocament de la RSE tendeix a partir de la indústria, o més aviat d"una expressió de lestratègia empresarial, de la imatge corporativa, del poder de mercat". Les decisions de la RSE estan orientades als valors de les parts interessades, responent la següent pregunta: quines qüestions interessen a les parts interessades?". En canvi, lRRI estableix procediments per a una millor integració de les necessitats socials en el procés dR+D+i, i la seva metodologia se centra en la igualtat de rols i responsabilitats entre actors socials i innovadors

A més a més, la RSE no es preocupa de la conveniència social, sinó que es preocupa sobretot de lacceptabilitat ètica o de la responsabilitat legal relacionada amb els instruments sobre drets humans i de la sostenibilitat p. ex. de la reducció de la contaminació.

Un exemple il lustratiu daixò és el Pacte Mundial de Nacions Unides, una iniciativa política estratègica dirigida a empreses que es comprometen a alinear les seves operacions i estratègies amb deu principis universalment acceptats en matèria de drets humans, normativa laboral, medi ambient i lluita contra la corrupció.

                                     

4.3. Termes relacionats Creació de valor compartit

El principi de Creació de valor compartit CSV en les seves sigles en anglès comença en el punt en què el Pacte Mundial acaba: a establir com poden les empreses perseguir objectius socials com a part de la seva llicència per operar. En aquest sentit, se superposa amb una RRI enfocada cap la conveniència social. No obstant això, lobjectiu de la creació de valor compartit és la millora de la competitivitat i el benefici econòmic duna empresa mitjançant labordatge de qüestions socials, mentre que lRRI cerca assegurar que la ciència i la innovació són èticament acceptables i sostenibles, i que se centra en obtenir beneficis socials per la societat en el seu conjunt.

                                     

4.4. Termes relacionats Sostenibilitat empresarial

El terme "sostenibilitat empresarial" també denominat "sostenibilitat" o "desenvolupament sostenible" transmet lambició de lempresa dalinear les seves accions amb els principals canvis socials, ambientals i econòmics que enfronta la societat en general; i de preparar-se per la societat del futur. No obstant això, aquest termes es refereix a lactivitat empresarial en general, i no específicament a lR+D+i, té caràcter unidireccional descendent top-down, i no sassocia amb aspectes com la responsabilitat col lectiva i la implicació de la societat civil.

                                     

4.5. Termes relacionats Recerca en aspectes ètics, legals i socials

Els acrònims ELSI als Estats Units i ELSA a Europa fan referència a activitats de recerca que anticipen i aborden les implicacions ètiques, legals i socials ELSI ethical, legal and social implications) o aspectes ELSA ethical, legal and social aspects) de les ciències emergents, en particular la genòmica i la nanotecnologia. Les ELSI es van concebre el 1988 quan James Watson, la conferència de premsa que anunciava el seu nomenament com a director del Projecte de Genoma Humà HGP Human Genome Project), va declarar de manera sobtada i inesperada que les implicacions ètiques i socials de la genòmica, requerien un esforç especial i que haurien de ser finançades directament pels Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units NIH.

Al llarg dels anys, shan desenvolupat diversos programes ELSI / ELSA al Canadà, Europa especialment en el Regne Unit, als Països Baixos i a Noruega i en el llunyà Orient. En comparació de les ELSA que se centra en la col laboració interdisciplinària i en la interacció amb els actors socials, la RRI posa major èmfasi en la innovació i la col laboració amb la indústria.                                     
 • de Recerca Innovació i Ciència és un membre de la Comissió Europea responsable de les àrees de ciència i recerca així com de tecnologia i innovació intentant
 • context del programa Horitzó 2020, la recerca a l estil d ELSA s emmarca ara sota el nom de Recerca i Innovació Responsable S han desenvolupat diversos programes
 • d Estat per a la Recerca i la Innovació El ministre encapçala un dels departaments econòmics més importants del Govern irlandès, responsable de l aplicació
 • tots els sectors. En relació al foment de la innovació i dins el marc dels plans de recerca i innovació aprovats pel Govern, té les funcions següents:
 • Recerca de Catalunya, més conegut pel seu acrònim CERCA, és la denominació corporativa que designa al mateix temps un conjunt de centres de recerca d excel lència
 • de Recerca en castellà Agencia Estatal de Investigación, AEI és una agència estatal espanyola encarregada del foment de la recerca científica i tècnica
 • L Institut de Recerca Biomèdica IRB Barcelona és un centre dedicat a la recerca fonamental on convergeixen en un triangle únic la biologia molecular i cel lular
 • depenent directament del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats encarregada de l impuls de la recerca científica espanyola, així com la seva coordinació
 • salut i seguretat alumentària Impacte i avaluació d activitats de comunicació científica Innovació en comunicació científica Recerca i Innovació Responsable
 • l empresa City ID de recerca de camins, com a responsable de projectes a l Institut Lindy d Innovació Urbana i en diverses funcions de recerca i educació en un

Users also searched:

...
...
...