Топ-100
Back

ⓘ Humor vitri. L humor vitri és un líquid gelatinós i transparent que hi ha a lull, i omple lespai comprès entre la retina i el cristal lí. més dens que lhumor aq ..
                                               

HCS

HCS té els següents significats: Motor Ford HCS de lacrònim en anglès High Compression Swirl, motor de combustió interna fabricat per Ford Motor Company Lactogen del seu nom en anglès Human Chorionic Somatomammotropin, hormona polipèptida que es sintetitza la placenta Harvard Computer Society, associació que ofereix serveis informàtics al campus de la Universitat Harvard Corrent heliosfèric difús del seu nom en anglès Heliospheric Current Sheet, procés de canvi de polaritat del camp magnètic del Sol Acer al carboni dur del seu nom en anglès High Carbon Steel, acer al carboni amb un conting ...

                                               

Mamut de Sarrià

El mamut de Sarrià és com es coneix als ossos dun mamut trobats a Pedralbes en el mes dabril de lany 1922. La troballa es va realitzar de manera fortuïta mentre es construïa un pou en un finca de lempresari Jaume Balet i Viñas a lavinguda de Pearson, al barri barceloní de Pedralbes. El mamut pertanya al gènere Elephas i va viure durant el Pleistocè inferior Bihariense. Es van trobar una mandíbula complerta, dos húmers, dos fèmurs, una tíbia i alguns fragments vertebrals. Les peces van ser decides pel seu propietari al Museu de Geologia de Barcelona en el mes doctubre del mateix any, i el m ...

Humor vitri
                                     

ⓘ Humor vitri

L humor vitri és un líquid gelatinós i transparent que hi ha a lull, i omple lespai comprès entre la retina i el cristal lí. més dens que lhumor aquós, que també és entremig del cristal lí i la còrnia. Té la funció de fer desmorteïdor contra possibles impactes. Està compost en un 99.98% per aigua; la resta són quantitats petites de clor, sodi, glucosa i potassi. La quantitat de proteïnes de lhumor vitri és una centena part de la de la sang.

Omple les 4/5 parts del volum intraocular, i dóna forma i consistència a lull. Està fet dàcid hialurònic, un mucopolisacàrid delevat pes molecular, aguantat per una trama de fibres col làgenes. El lent moviment daquest material fibrós sembla la causa de que, quan es desprèn de la paret retinal, vegem borrissols i punts negres. Lhumor vitri, igual que lhumor aquós, proveeixen els elements necessaris per al metabolisme dels teixits no irrigats, com la còrnia i el cristal lí, i tots ells són els quatre medis transparents de lull.

Quan lhumor vitri es torna ennuvolat, shi fa la vitrectomia, cirurgia que serveix per recuperar la vista. El cirurgià treu lhumor vitri ennuvolat de lull, i el reemplaça per una solució salina. Hi pot haver complicacions com: despreniment de retina, infeccions, o hemorràgia intraocular. La causa més freqüent dopacitat de lhumor vitri és lhemorràgia produïda per la retinopatia diabètica, que pot arribar la ceguesa irreversible.

                                     
 • a conducte de Stilling o de Cloquet, està situat a l ull. Travessa l humor vitri des de la papil la òptica fins al cristal lí, és més estret al centre
 • Möller, A Does psychological stress affect the outcome of in vitro fertilization? Hum Reprod., vol. 20, núm. 10, 2005. ISSN: 2969 - 75. Breeder Reaction
 • vitrectomia és una cirurgia per treure part o la totalitat de l humor vitri de l ull. El vitri extret se substitueix per aire, gas o líquids per exemple
 • El sistema visual humà SVH es pot dividir en: Estructura de l ull, Limitacions i Fenòmens visuals. Hi ha unes certes característiques que imposa l ull
 • de l envelliment d aquest cos vitri que va deshidratant - se i disminuint de volum. En conseqüència, les proteïnes vítries que han perdut aigua es condensen
 • sistema visual SVH Còrnia: és la membrana que dóna forma a l ull. Humor vitri és un líquid gelatinós i transparent que hi ha a l ull, i omple l espai
 • en contacte amb la túnica mitjana a més interna en contacte amb l humor vitri Capa pigmentària I Capa externa que descansa sobre la membrana
 • sanitari per a diagnòstic in vitro és, segons la directiva europea 98 79 EC: Exemples de productes sanitaris per al diagnòstic in vitro són les proves d embaràs
 • polímers, etc. Les característiques i propietats de l estat vitri i la transició vítria en les diferents substàncies tenen múltiples aplicacions tècniques
 • amb forma de lent biconvexa que està situat rere l iris i davant de l humor vitri La seva funcionalitat principal és la de fer possible l enfocament
 • visualitzar les estructures més profundes segment posterior de l ull com l humor vitri la retina i la papil la òptica o disc òptic, per a això cal instil lar