Топ-100
Back

ⓘ Espai aeri. L espai aeri és una porció de latmosfera terrestre controlada per un país en particular. Hi ha quatre tipus despai aeri: controlat, no controlat, es ..
Espai aeri
                                     

ⓘ Espai aeri

L espai aeri és una porció de latmosfera terrestre controlada per un país en particular. Hi ha quatre tipus despai aeri: controlat, no controlat, espai aeri dús especial, i altres. El tipus despai aeri és definit depenent del moviment daeronaus, el propòsit de les operacions que ací es condueixen, i el nivell de seguretat requerit.

Lespai aeri està classificat per lOACI en 7 parts, definits amb una lletra de la la G. Classe A representa el nivell més alt de control, mentre que classe G és espai aeri no controlat. No tots els països tenen totes les classificacions dels espais aeris, se seleccionen els que més estiguen acord a les necessitats que aquest requerisca.

Lespai aeri controlat és un espai aeri amb dimensions definides en el qual hi ha un servei de control de trànsit aeri per a vols IFR i per a vols VFR segons la classificació daquest.

Lespai aeri controlat és també un espai aeri on tots els pilots estan subjectes a certs requisits, regles doperació, i requeriments per a les seues aeronaus.

  • Alertes de seguretat són serveis obligatoris que donarà el control de trànsit aeri a totes les aeronaus. Hi ha 2 tipus; Alertes de Terrè/Obstruccions i Alertes de conflictes daeronaus.
  • Per a vols VFR sha de sol licitar una autorització per part dATC i que els requisits de comunicacions es complisquen abans dingressar a un espai aeri classe B, C o D
  • Es donaran alertes de tràfic a totes les aeronaus quan la quantitat de treball del controlador ho permeta.
  • Per a vols IFR en qualsevol tipus despai aeri, el pilot ha domplir un pla de vol IFR i rebre la seua corresponent autorització del control del trànsit aeri. Es donarà separació per part de lATC a totes les aeronaus que operen sota condicions IFR en espai aeri controlat.
                                     

1. Espai aeri classe A

Generalment espai aeri entre FL195 i FL600. Totes les persones haurien doperar la seua aeronau sota condicions IFR. Lespai aeri classe A no està especificat en les cartes de navegació.

                                     

2. Espai aeri classe B

És normalment lespai aeri que va des de la superfície fins a FL100 o 10.000 AGL al voltant de terminals internacionals molt congestionats. La configuració de cada espai aeri de categoria B és seleccionada individualment per a cada aeroport i consisteix en una àrea de superfície i altres 2 capes en lespai.

Les condicions de cada espai aeri són: tenir bon clima, que no hi haja complicacions de cap tipus i que tampoc hi haja mal temps perquè cadascun dels vols internacionals arribe bé i amb bones condicions per a lascens de cada vol i ostentar un major benefici tant en lespai aeri com un bon clima.

                                     

3. Espai aeri classe C

Espai aeri que seleva des de la superfície fins a 4.000 sobre el terreny AGL, al voltant dels aeroports que compten amb una torre de control i amb un servei de control daproximació per radar, amb un cert nombre doperacions IFR.

Cada operació de les torres de control adverteix per radar lacostament de laterratge de cada vol internacional i que els radars afirmen que lelevació es deu des duna superfície no tan elevada i tenir un bon terrè per a confirmar la torre de control que lespai aeri té bona temperatura com bon terrè per a obstaculitzar majors arribades i aterratges de cada vol internacional.

                                     

4. Espai aeri classe D

Espai aeri que va des de la superfície a 2.500 sobre el terreny AGL al voltant daquells aeroports que tenen una torre de control operacional.

En les operacions, cada torre de control opera cada espai aeri que va des de la superfície a 2.500 i pot canviar a 2.300 sobre un terreny pla i còmode on loperació de cada torre de control siga ben específica per a cada vol internacional que arribe i isca de cada aeroport i que aqueix espai aeri configure la seua superfície sobre la base del terreny i així poder controlar lestudi de cada radar obtenint un millor ús del seu espai.

                                     

5. Espai aeri classe I

És tot aquell que no és ni classe A, B, C, o D, però que està controlat, inclou aerovies.

Les classes a, b, c o d tenen la mateixa configuració de tenir la seua apressions respectivament per a tots els vols internacionals que, tenen aqueix tipus de sistema que és controlat per cada torre de control configurant el moviment de cada dóna vol que arriba i ix de cada aeroport i prenent en compte que tot aquell tipus de sistemes amb cada lletra de primera classe siga de bon control i formant cada aerovia de qualsevol forma obtenint un bon ús com cada aerovia INTERNACIONAL.

                                               

Navegació (desambiguació)

"Navegació" té aquests significats: navegació aèria, circulació daeronaus a través de lespai aeri. navegació ortodròmica. navegació loxodròmica. navegació intuïtiva. navegador web. navegació espacial. navegació marítima, circulació dembarcacions a través de medis navegables i les tècniques necessàries pròpies daquesta activitat. navegació aèria astronòmica.