Топ-100
Back

ⓘ Agnosticisme. L agnosticisme és un posicionament religiós segons el qual lexistència no dun déu o una mitologia de deïtats és desconeguda i, per tant, irrelleva ..                                     

ⓘ Agnosticisme

L agnosticisme és un posicionament religiós segons el qual lexistència no dun déu o una mitologia de deïtats és desconeguda i, per tant, irrellevant. A vegades aquesta falta de certesa o coneixements és un posicionament personal, relacionat amb lescepticisme, en altres casos safirma que el coneixement sobre lexistència no déssers superiors no només és desconeguda sinó que tampoc es pot conèixer. En el primer cas parlem dagnosticisme dèbil, mentre que en el segon dagnosticisme fort. Finalment hi ha versions en les quals safirma que lexistència no déssers superiors no només és desconeguda sinó que també és irrellevant o supèrflua.

En general els agnòstics consideren que les religions si bé no són una part essencial de la condició humana, sí que ho són de la cultura i la història de la humanitat. Els agnòstics no són necessàriament antireligiosos, sinó que són respectuosos amb totes les creences que provenen duna reflexió individual i honesta, i no dun interès egoista, de la desesperació o de la pressió de lentorn. Lagnòstic entén la fe només com una opció personal de cada individu que ell no comparteix.

La paraula agnosticisme prové del grec agnostos "desconegut, que no es pot conèixer". Els termes agnosticisme i agnòstics foren utilitzats per primera vegada per Thomas Henry Huxley el 1869, tot i que el concepte dagnosticisme és molt més antic.

                                     

1. Variacions i tipus dagnosticisme

Lagnòstic sol separar les posicions religioses entre saber i creure. Daquesta manera una persona religiosa es distingeix dun ateu pel fet que el religiós creu i lateu no creu. Lagnòstic sallunya daquestes posicions indicant que uns i altres religiosos i ateus afirmen un nivell de coneixement sobre la realitat superior que lagnòstic no comparteix. Moltes persones afirmen que no es pot fer aquesta divisió: que lafirmació "crec en Déu" implica "sé que Déu existeix".Algunes variants de lagnosticisme inclouen:

  • Agnosticisme dèbil: És la persona que afirma que no té coneixement o certesa sobre la realitat superior.
  • Ateisme agnòstic: No tenen creença en lexistència de cap déu, i agnòstic perquè no tenen la pretensió de saber que un déu no existeix.
  • Agnosticisme apàtic: conegut també com a ignosticisme o apateisme, és aquella creença que diu que la visió que les realitats superiors, tot i existir, no canvien en res la condició humana i, per tant, les religions són irrellevants.
  • Agnosticisme fort: és una afirmació categòrica sobre el coneixement de realitats superiors indicant que aquestes no són cognoscibles i que els éssers humans no estan preparats per descobrir lexistència daquestes realitats o de provar la seva existència.
                                     

2. Definició segons Thomas Henry Huxley

El terme agnòstic va ser introduït per Thomas Henry Huxley el 1871 per descriure la seva filosofia que rebutja el gnosticisme, pel qual no rebutjava només a aquest grup religiós del primer mil lenni, sinó a tots els grups que afirmaven tenir un coneixement ocult o místic. Els primers líders de lesglésia cristiana van utilitzar la paraula grega "gnosi" coneixement per descriure el "coneixement espiritual." Lagnosticisme no sha de confondre amb les visions religioses que soposen la doctrina del gnosticisme - aquests són conceptes religiosos que no es relacionen generalment amb lagnosticisme. Huxley va utilitzar el terme en un sentit ampli. No sha de confondre amb Nosticisme.

En el llibre Aphorisms and Reflections escrit per Henrietta A. Huxley, esposa de Thomas Henry Huxley, ella recull múltiples volums de notes i assaigs de Huxley, qui va encunyar el terme "Agnosticisme". En aquestes notes hi ha un paràgraf on Huxley defineix clarament el que significava el terme per a ell:

I més endavant en el mateix paràgraf: "El principi pot ser expressat positivament: En assumptes intel lectuals, segueix la teva raó tan lluny com et porti sense importar cap altra consideració. I negativament: En assumptes intel lectuals, no pretenguis que són certes les conclusions que, no són demostrables, no han estat demostrades. Això entenc com a significat de la fe agnòstica, que si un home manté completa i incorrupta, no haurà de sentir vergonya de mirar lunivers la cara, qualsevol que sigui el futur ofert per a ell."

                                     

3. Variacions i tipus dagnosticisme

Lagnòstic sol separar les posicions religioses entre "conèixer" i "creença". Per a ell, una persona religiosa es distingeix duna atea pel fet que el religiós creu i lateu "creu que no". Així, lagnòstic sallunya daquestes posicions indicant que uns i altres religiosos i ateus afirmen un nivell de coneixement sobre la realitat superior que ell no comparteix. En canvi, per al religiós no es pot fer aquesta separació: lafirmació "crec en Déu" implica "sé que Déu existeix".

                                     

3.1. Variacions i tipus dagnosticisme Hume i Kant

Molts filòsofs, van presentar arguments que tracten de provar racionalment lexistència de Déu. Després de lempirisme escèptic de David Hume i les antinòmies dImmanuel Kant, els filòsofs més tard va abandonar aquests intents, pel que fa al fet que és impossible construir cap prova irrefutable per a tal objectiu.

                                     

3.2. Variacions i tipus dagnosticisme Robert G. Ingersoll

Robert G. Ingersoll, un advocat dIllinois i polític que va esdevenir un conegut i buscat orador del segle xix a Amèrica, ha estat anomenat lagnòstic "Gran".

En una conferència de 1896 titulada Per què soc agnòstic, Ingersoll diu el perquè desser un agnòstic:

la conclusió del discurs que simplement resumeix la posició agnòstica com: Podem ser tan honestos com som dignorants. Que si que Si ho som, quan se li va preguntar el que està més enllà de lhoritzó del conegut li hem de tindre por?, respongué: no ho sé.

                                     

3.3. Variacions i tipus dagnosticisme Charles Darwin

El 1879, quan Darwin estava escrivint la seva autobiografia, li va arribar una carta preguntant-li si ell creia en el Déu Jahvè, si el teisme i levolució eren compatibles. Ell va replicar que "un home pot ser un ardent teista i un evolucionista", citant com a exemples a Charles Kingsley i Asa Gray, respecte a ell, va dir que "mai havia estat ateu en el sentit de negar lexistència dun Déu". Va afegir: "Crec que en general i més com més vell em faig encara que no sempre, crec que "agnòstic" seria una descripció correcta del meu pensament".

El 28 de setembre de 1881 Darwin va rebre la visita de dos coneguts ateus: Ludwig Büchner i Edward Aveling. Estava present Brodie Innes, un religiós amic de la família. Darwin va explicar sagaçment que "el reverend i jo hem estat mig amics per trenta anys. Mai hem estat dacord en cap tema: més aviat ens mirem i cada un pensa que laltre ha destar molt malalt". En la xerrada després del sopar, Darwin va preguntar als convidats: "Per què es fan dir ateus?", explicant que ell preferia la paraula agnòstic. Aveling va replicar que "un agnòstic no era sinó un ateu elàstic, i un ateu no era sinó un agnòstic agressiu". Darwin va respondre: "I per què han de ser tan agressius?", preguntant-se què anaven a guanyar imposant aquestes noves idees la gent, quan la llibertat de pensament estava "més que bé" per a les persones educades, però si la gent ordinària "estaria madura per a això".

Aveling va respondre que si "les revolucionàries veritats de la selecció natural i sexual haguessin estat confinades només per a les poques persones sensates" i ell "hauria demorat la publicació de lorigen de les espècies, on estaria el món en aquest moment?". Segurament el seu propi il lustratiu exemple havia encoratjat als lliurepensadors a "proclamar la veritat des dels sostres de les cases". Darwin en aquell moment va acceptar que "el cristianisme no està recolzat en evidències", però que ell no estava disposat a forçar aquesta idea a ningú, ja que de fet "jo no vaig abandonar el cristianisme fins que vaig tenir quaranta anys".                                     

3.4. Variacions i tipus dagnosticisme Bertrand Russell

El pamflet de Bertrand Russell" Per què no soc cristià”, basat en una conferència que va donar el 1927, es considera un manifest clàssic de la creença agnòstica. Lassaig presenta breument les objeccions de Russell a alguns dels arguments sobre lexistència de Déu i de làtom, com a herència extraterrestre i després presenta una discussió sobre les seves objeccions morals als ensenyaments cristians. Després els demana als seus lectors que saturessin "sobre els seus dos peus i dirigeixin una mirada crua i directa al món amb una actitud sense por i una intel ligència lliure".

A laltre pamflet posterior de Russell "Soc ateu o agnòstic?" subtitulat "Un prec de tolerància davant els nous dogmes", ell confirma que és un agnòstic en el sentit filosòfic que no pot creure la veritat de lexistència no existència de Déu. No obstant això en el mateix assaig admet que la manera més clara de presentar-se davant una audiència no filosòfica seria com ateu.                                     

4. Agnòstics Famosos

Entre alguns agnòstics famosos trobem a: Warren Buffett, Protàgores, Carl Sagan, Karl Popper filòsof, naturalistes com David Attenborough, Premi Nobel com Milton Friedman economia i Dave Mustaine músic, i creadors com Matt Groening Els Simpson, Bob Reynolds, Ozzy Osbourne, la presidenta de Xile, Michelle Bachelet, King Diamond, Mercyful Fate i els ja esmentats Thomas Henry Huxley, Charles Darwin i Bertrand Russell. A partir dels treballs de David Hume, especialment Dialogues Concerning Natural Religion es pensa que era agnòstic, tot i que és un tema que continua en debat.

Enrique Tierno Galván en el seu llibre ¿Qué es ser agnóstico? distingeix entre ateísme i agnosticisme en funció de que en el primer hi ha una voluntat de que no existeixi Déu i en el segon no. Per a ell, agnosticisme és "no trobar a faltar Déu" "No echar de menos a Dios", cosa que equival a "viure en la finitut", o si es prefereix, en "aquest món".

                                     

5. Crítica de lagnosticisme

Lagnosticisme és criticat des duna varietat de punts de vista. Alguns pensadors religiosos veuen lagnosticisme com una limitació de la capacitat de la ment per conèixer la realitat que no és material. Alguns ateus també critiquen lús del terme agnosticisme com funcionalment indistingible dateisme.

                                     

5.1. Crítica de lagnosticisme La crítica religiosa

Molts pensadors teistes rebutgen la validesa de lagnosticisme, o certes formes de lagnosticisme. Els estudiosos religiosos en les tres religions abrahàmiques afirmen la possibilitat del coneixement, fins i tot de les realitats metafísiques com Déu i lànima, perquè la intel ligència humana, afirmen, té un no-material, element espiritual. Afirmen que "no ser capaç de veure o celebrar alguna cosa específica, no necessàriament negar la seva existència", com en el cas de la gravetat, lentropia, o la raó i el pensament. Tanmateix, aquest argument té dos defectes principals. En primer lloc, només afirma que el material no és possible - això és precisament el que creuen que els agnòstics que no es pot provar lexistència de Déu. En segon lloc, simplement perquè una idea no-material existeix com una força no vol dir que una altra idea que existeix necessàriament. Per exemple, només perquè la gravetat existeix, no implica que aquesta màgia o el destí existeixen.

Els estudiosos religiosos, com Brown, Tacelli i Kreeft, argumenten que lagnosticisme no té en compte les nombroses proves de la seva existència que Déu ha posat en la seva creació. I per això, Peter Kreeft i Ronald Tacelli citen arguments a favor de lexistència de Déu. Afirmen que la demanda dagnosticisme per a proves científiques a través de proves de laboratori és, en efecte demanant a Déu, lésser suprem, si és servent de lhome. Argumenten que la qüestió de Déu ha de ser tractada de manera diferent a altres objectes cognoscibles que "aquesta qüestió no es refereix al que està sota de nosaltres, però el que està per sobre de nosaltres." El filòsof cristià Blaise Pascal va sostenir que, fins i tot si hi hagués realment déu no hi ha evidència del qual, els agnòstics han de considerar el que es coneix com laposta de Pascal: el valor esperat infinit de reconèixer Déu és sempre major que el valor esperat finit de no reconèixer la seva existència, per la qual cosa més segur "aposta" per escollir a Déu.

Segons Joseph Ratzinger, després Benet XVI, lagnosticisme, més concretament, lagnosticisme fort, és un raonament que limita i es contradiu en afirmar el poder de la raó per conèixer la veritat científica, però no les veritats religioses o filosòfiques. Culpa lexclusió del raonament de la religió i lètica per a les patologies perilloses de la religió i la ciència, com els desastres humans i ecològics. "Agnosticisme", va dir Ratzinger, "és sempre el fruit de la negativa daquest coneixement que en realitat ofereix a lhome El coneixement de Déu sempre ha existit." Va afirmar que lagnosticisme és una opció de la comoditat, lorgull, el domini i la utilitat sobre la veritat, i és loposició de les actituds: el més viu de lautocrítica, escolta humil la totalitat de lexistència, la paciència i la persistència de lautocorrecció del mètode científic, la disposició per ser purificada per la veritat.

Segons alguns estudiosos teistes, lagnosticisme és impossible en la pràctica, ja que una persona només pot viure bé, com si Déu no existís ETSI Deus non daretur, o com si Déu existeix ETSI Deus daretur. Aquests investigadors creuen que cada dia en la vida duna persona és un pas inevitable cap la mort, i no tant per decidir a favor o en contra de Déu, a qui veuen com el tot-que abasta la fundació, el propòsit i sentit de la vida, és decidir a favor de lateisme.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →