Топ-100
Back

ⓘ Can Jaques de Dalt és una masia a lest del municipi de Brunyola inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Can Jaques de Dalt es tracta dun ..
                                     

ⓘ Can Jaques de Dalt

Can Jaques de Dalt és una masia a lest del municipi de Brunyola inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Can Jaques de Dalt es tracta duna masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i pis superior i que està coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a laterals.

La planta baixa consta de quatre obertures: al centre tenim el gran portal, daccés, darc de mig punt, equipat amb unes poderoses i robustes dovelles, les quals estan molt ben escairades i treballades. El portal està flanquejat per tres finestres - una la dreta i dues a lesquerra- dinspiració o reminiscència gòtica com així ho acredita ràpidament els arquets que les ornamenten i que la vegada les diferencia una de les altres. Així la que hi ha la dreta del portal adovellat tan sols presenta un petit arc apuntat. A lesquerra, la més propera al portal presenta un arc conopial molt apuntat amb un petit òcul al centre i amb les impostes ornades amb petits motius circulars. La segona presenta un arc conopial dentat.

En el primer pis o planta noble hi ha tres finestres que comparteixen els mateixos trets compositius - rectangulars, amb llinda monolítica, muntants de pedra, ampit treballat sota del qual es produeix la solució prototípica que consisteix a disposar dues o tres pedres com a mesura de reforç en la sustentació de la pesant finestra-, però no així els ornamentals: la del centre està ornada amb arquets lobulats; la de lextrem dret, coberta amb un guardapols i amb arquets dentats coronats per petits medallons circulars i la de lextrem esquerre amb arquets lobulats. Al costat daquesta podem observar les restes vivents del rellotge de sol, el qual ha desaparegut pràcticament, sobrevivint tan sols la bara o broca que servia per marcar les hores.

Tanca la façana en la part superior un ràfec format per cinc fileres: la primera de teula, la segona de rajola plana, la tercera de rajola en punta de diamant, la quarta de rajola plana i la cinquena de teula.

La masia primigènia ha estat prolongada i ampliada en sengles extrems: la dreta amb lafegiment dun cos de dues plantes, amb porta darc de mig punt rebaixat en la planta baixa i finestra en el primer pis. I a lesquerra amb lobertura dun portal darc carpanell rebaixat amb llinda monolítica i muntants de pedra, en la llinda gravada i incisa amb un arc apuntat al centre del qual hi ha una creu i amb la construcció de la torreta emmerletada, enquestada i adossada la façana i sense profunditat física aparent, cosa que denota que ha estat construïda com un mer ornament i que no disposa de cap utilitat ni funcionalitat. Aquesta torreta està complementada amb una gàrgola en forma de guineu o llop.

Davant de la masia el terra està parcialment pavimentat i es podria tractar de les restes de lera original, on es trillaven els cereals.

Paral lelament cal destacar dues construccions exemptes: per una banda tenim la pallissa de dues planes i coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a laterals amb un ràfec prominent sustentat per llates de fusta i tapajuntes amb lintradós ornat amb formes triangulars policromades amb vermell i blanc. Laccés la pallissa es practica mitjançant una gran obertura darc de mig punt amb una gran llum amplada molt accentuada que no pas la sageta alçada. En el primer pis hi ha una altra obertura de mig punt però en aquest cas molt discreta en comparació a les proporcions de lanterior. Mentre que per laltra, la dreta hi ha una petita construcció de planta hexagonal i coberta amb una petita cúpula.

Pel que fa al tema dels materials, prima per sobre de tot la pedra. Ara bé una pedra que està present en dos formats diferents: per una banda les pedres fragmentades i els blocs irregulars sense desbastar i arrebossats. Mentre que per laltra la pedra ben treballada i escairada present tant en les dovelles com en les llindes monolítiques i els muntants de pedra de les respectives finestres de la planta baixa i el primer pis.

Lestat de conservació de la masia és extremadament bo i tot apunta i fa pensar que aquesta ha estat objecte, en un període relativament modern, dunes obres de restauració importants.