Топ-100
Back

★ Humus - humor ..Humus
                                     

★ Humus

Lhumus, de vegades anomenat la terra vegetal, es refereix la capa superior del sòl creada i mantinguda per la descomposició de la matèria orgànica, principalment per lacció combinada danimals, bacteris i fongs en el sòl. Ledafologia i la pedologia estudiat, entre daltres temes lhumus i el procés dhumificació. Es va estudiar, entre daltres, pel químic alemany Justus von Liebig. Lhumus és diferent del compost, ja que el primer, a més de ser natural, també és espontani, però que comparteixen la majoria de les seves propietats, especialment la seva capacitat de retenció daigua i nutrients. Dins de la reserva de biosfera de lhumus és la part que és biològicament més activa. No hi ha humus als deserts extrems i en general en qualsevol mitjà desproveït de vegetació com de les altes muntanyes, els camps intensament llaurats o casquets glacials, per exemple. El mot llatí humus, així com la paraula homo "lhome", des de larrel indoeuropeu *ghyom - que significava la terra

                                     

1.1. Condicionat. Transformació de la matèria orgànica en humus. (Transformation of organic matter in humus)

El procés d" condicionat" pot ocórrer naturalment en el sòl, o en la producció de compost. Lhumus estable i ofereix la fertilitat, tant des del punt de vista de la física i la química, però també té propietats contra la supressió de les malalties que es produeixen a través del sòl. Físicament lhumus ajuda a mantenir la humitat mitjançant laugment de la microporositat, i proporciona una bona estructura del sòl. Químicament lhumus incorpora oxigen i augmentar la capacitat dintercanvi catiònic. Biològicament permet que els microorganismes del sòl i la macroorganismes alimentar-se i reproduir-se. És difícil definir lhumus en termes precisos, ja que és una substància altament complex. No té, doncs, una determinada forma, lestructura o personatge. No obstant això, en el microscopi, es veuen les restes de la biologia que han patit una acció mecànica, però no degradats químicament. Hi ha un límit difús entre lhumus i la matèria orgànica.

Les restes de les plantes que contenen components orgànics: polisacàrids, proteïnes, hidrats de carboni, la lignina, ceres, resines i àcids orgànics. No tots els components es degraden amb la mateixa velocitat, com la lignina, la més resistent. Lhumus resultat és una barreja de components de la diversitat, i és tan fosc com la major part de la matèria orgànica que conté.

                                     

1.2. Condicionat. Estabilitat de lhumus. (Stability of lhumus)

Quan lhumus és enfonsat per la cultivades o asfixiat, per exemple, per inundació permanent o compressió es degrada i allibera compostos tòxics, i també el metà

Quan sarriba a formar humus, la matèria orgànica del sòl ha arribat a un punt destabilitat que significa que vostè pot romandre en aquest formulari, si les condicions no canvien, durant segles o mil lennis.

La relació carboni / nitrogen permet saber la quantitat i la qualitat total dhumus present.

Lhumus estable conté àcids húmics i humines i és altament insoluble, a més de ser molt resistent a més de la descomposició. Més de nutrients proporciona una bona estructura al sòl, com un exemple destabilitat val a dir que hi ha humus del període cenozoic.

Lhumus és transformada pels organismes del sòl. La desaparició de lhumus és accelerat en climes calorosos i humits de manera que en climes tropicals molts sòls són pobres en matèria orgànica. En climes subàrtics i altitud no forma humus per les raons de la climàtic, el contrari. Entre altres factors que explica la fertilitat natural dels sòls en climes temperats.

La taxa de per què la matèria orgànica és brut promou quan és ràpida o límits quan és lent, la convivència de les plantes, animals i microorganismes en els ecosistemes terrestres.

Lhumus és una substància col loidal per tant les botigues de nutrients per la quelació de fer és no lixivien per la pluja o de reg.

Lhumus pot emmagatzemar el 80-90% del seu pes en la humitat que permet suportar algunes de sequera.

Durant el procés dhumificació microbis, bacteris i fongs secreten les gomes i mucílags que contribueixen a donar una estructura grumollosa sòl i lairegen. A més a més de substàncies tòxiques com els metalls pesants o excés de nutrients pot ser quelades empresonat i no salliberen el medi ambient.

                                     

2. Formes dhumus. (Forms dhumus)

Sota pendents i en bon estat, la capa dhumus rarament passa de 30-40 cm. Hi ha més gruix a les valls i depressions.

Segons que lhumus formes en un sol lluminós o asfixiant motivat per exemple per la saturació total amb aigua, o per a un de més compacte crec que pot ser classificats lhumus en dues categories.

Humus formats en aerobiosi:

 • La mull, amb una bona incorporació de matèria orgànica i de la matèria mineral, duta a terme principalment per els cucs de terra, Lhumus el tipus mull és present en boscos amb activitat biològica i intens en els prats. Hi ha llavors que les restes de fulles mortes de lany anterior, i una capa de gruix variable sotmesos la organo-mineral de color bru. Aquest sòl és ric en elements nutritius, la mineralització sefectua ràpidament: és un mitjà ideal per els cucs de la terra excepte en el cas que el sol és calcària, rendzina bosc negre. En les regions de sabana tropical i els mitjans de comunicació semideserts, la mull pot ser produïda per altres organismes que fan forats com els tèrmits i insectes de la família Tenebrionidae.
 • El modern i acollidor, amb una capa de matèria orgànica no està incorporada, humidificada per la fauna biològica i fongs, es presenten en els boscos i les landes amb activitat biològica mitjana Shi apreciar la tardor les fulles de lany que experimenten un detall, especialment a expenses de fongs, però també shi veure les fulles de lany anterior parcialment descompostes i reduïda a una xarxa de nervis amb nombrosos filaments dels fongs i micorrizes) i, sobretot, comptes de les aigües residuals a partir danimals que viuen a les escombraries i capa dhumus que és un gruix de pocs mil * límetres fins a diversos centímetres. Lolor de fongs és característic.
 • La mor, amb una capa de matèria orgànica poc o res humidificada, es presenta en els boscos i les landes amb feble activitat biològica, que alenteix la descomposició de les restes vegetals es condueix cap a una acidificació del sòl i és un fenomen de podzolització. La terra de bruc és un exemple dhumus tipus mor. La profunditat daquest tipus dhumus és considerable, però això no representa un criteri didentificació. El foc és sovint el mitjà pel qual aquest formulari dhumus troba el seu equilibri, com es restaura els nutrients retinguts en la capa orgànica.

Humus formats en anaerobiosi:

 • Lanmoor, conté una gran quantitat de matèria orgànica humidificada, barrejat amb argila. Lamor es forma en ambients temporalment inundats, per exemple, al llarg dels rius, la fase de la dessecació de permetre desenvolupar els processos biològics que condueixen a lcondicionat.
 • Torba conté una gran quantitat de residus vegetals didentificació personal, de vegades milers danys dantiguitat. És un veritable arxiu de lentorn. Torba formes en els mitjans de comunicació inundat permanentment, en la presència duna vegetació aquàtica i dens, amb un fort creixement en La multitud samaga pòl lens que ens permeten reconstruir la història dun paisatge fins a temps molt antics.


                                     

3. Complex argil lohúmic

El complex argil lohúmics CAH són establertes per lassociació de dargila i humus, tant en estat floculat seguit un treball dels microorganismes del sòl, en particular de cucs de la terra, que si es posa en un medi líquid, com seria en un tub dassaig pot enllaçar aquestes molècules que és tan negativament polaritzat per un catió bivalent: calci Ca. Un cop dessecats aquests complexos són estables i insoluble, i explicar la resistència contra lerosió el manteniment de la seva estructura i la seva excepcional viral. Aquests complexos es pot establir en la metalls limitada i la seva transferència a les plantes.

                                     
 • humitat absoluta o en percentatge de la humitat total que pot contenir l aire a la temperatura en què ens trobem humitat relativa o grau d humitat
 • El mor o humus brut és un tipus d humus que es troba en els sòls silicis que són naturalment àcids, en presència de formacions vegetals acidificants
 • of Dutch physical stature from the late - Middle Ages to the present Econ Hum Biol, 2, 1, 2004, pàg. 45 55. DOI: 10.1016 j.ehb.2003.11.001. PMID: 15463992
 • presenten una ran capacitat de bescanvi catiònic, per tant són els humus més fèrtils. És l humus dels sòls calcaris: Ric en calç activa i en calci intercanviable
 • de desenvolupament humà IDH, HDI és una estadística composta utilitzada per classificar països per nivell de desenvolupament humà considerada com
 • La teoria dels humors o teoria humoral és una doctrina mèdica atribuïda a Hipòcrates de Kos per explicar la diferent personalitat dels individus i etiologia
 • Martí l Humà o l Eclesiàstic, anomenat també Martí I d Aragó i Martí I de Catalunya - Aragó Perpinyà, 29 de juliol de 1356 - Barcelona, 31 de maig de 1410
 • Les zones humides són zones de terreny inundades o amarades d aigua, naturals o artificials, permanents o temporals, amb aigua estancada o fluent, dolça
 • La geografia humana és la part de la geografia que estudia els elements del paisatge que han estat creats per les societats humanes, ja sigui en l actualitat
 • La cronologia de l evolució humana destaca els principals esdeveniments en el desenvolupament i evolució de l espècie dels humans i dels seus avantpassats
 • L Organització del Genoma Humà The Human Genome Organistation - HUGO - és una organització dins del Projecte del Genoma Humà el qual té com a objectiu
 • El clima subtropical humit és aquell tipus de clima subtropical caracteritzat per estius càlids i humits i hiverns frescos. Les regions amb aquest clima
                                     
 • Virus del papil loma humà VPH és una expressió genèrica que designa més de cent tipus de virus que infecten la pell i mucoses a humans i altres animals
 • Un vehicle de tracció humana VTH és qualsevol vehicle impulsat exclusivament per la força muscular de l ésser humà Els dissenys dels VTH varien segons
 • Projecte Genoma Humà PGH Human Genome Project - HGP - en anglès fou un esforç internacional de recerca per determinar la seqüència del genoma humà i identificar - ne
 • L humor del llatí humor és definit com la manera de presentar, enjudiciar o comentar la realitat, ressaltant el costat còmic, rialler o ridícul de les
 • Els boscos tropicals i subtropicals de frondoses humits també coneguts com a boscos tropicals humits són biomes de boscos tropicals i subtropicals. Les
 • El cos humà és l estructura física i material de l ésser humà Es compon de cap, tronc i extremitats, els braços són les extremitats superiors i les cames
 • L anatomia humana o antropotomia és un camp dins l anatomia que estudia les estructures i sistemes del cos humà excepte l estudi dels teixits, ja que
 • El col lodió humit és un procediment fotogràfic usat comunament fins a finals del s. XIX. Es considera que la tècnica va ser inventada gairebé simultàniament
 • El sistema visual humà SVH es pot dividir en: Estructura de l ull, Limitacions i Fenòmens visuals. Hi ha unes certes característiques que imposa l ull


                                     
 • Desig humà títol original en anglès: Human Desire és una pel lícula estatunidenca dirigida per Fritz Lang estrenada el 1954. Ha estat doblada al català
 • El Premi Internacional d Humor Gat Perich és un guardó que s atorga en memòria de Jaume Perich des de 1996 per reconèixer la important tasca social dels
 • Humada és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca d Odra - Pisuerga. Inclou les entitats
 • El factor humà títol original: The Human Factor és una pel lícula anglo - americà dirigida per Otto Preminger i estrenada l any 1979, de la novel la homònima
 • L haplogrup I del cromosoma Y humà és un haplogrup format a partir de l haplotip M170 del cromosoma Y humà L haplogrup I és nadiu de l Orient Mitjà i
 • George Basil Hume OSB, OM 2 de març de 1923 17 de juny de 1999 va ser un monjo del monestir benedictí de l Abadia d Ampleforth i durant 13 anys en
 • La taca humana original: The Human Stain és una pel lícula estatunidenca dirigida per Robert Benton, adaptació de la novel la homònima de Philip Roth
 • L humor negre és un estil de fer humor sàtira o comèdia, en què els temes o objectes de la paròdia són els relacionats amb la mort, desgràcies, malaltia
 • Per als antics egipcis, l ésser humà estava compost per diversos elements, tant tangibles com intangibles. Actualment la naturalesa de la majoria d aquests
                                               

Mull

"Mull" té aquests significats: Illa de Mull, una illa del nord-oest dEscòcia que pertany al Argyll & Bute Council. Mull humus. Mull Indiana, Estats Units.

Users also searched:

Humus, humus, humor. humus,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Reportatges de lAndi Club Piolet.

Maria Martí, responsable del Museu del Tabac, Josep Roig, conseller de Cultura, i Rosa Duró, impulsora de lentitat Humus social F.A. El nitrogen a lhort – FÒ. Sèmola darròs. Bistec de vedella la planxa logurt. Fruita amb galetes. Humus caldós. Peix al forn. Formatge fresc. Fruita amb galetes. Sopa de fideus fins. Modificació del Reglament relatiu a lús de Govern dAndorra. Altres persones també han cercat.

Sant Julià acull un seminari que barreja la mediació de conflictes i lart.

Joc Shoot Humus Mulch Shoot en línia. Humus de Raul Brandão LibraryThing en català. Ten el carboni a lhumus i daquest passa la tmosfera com a diòxid de carboni. El bescanvi entre latmosfera i la hidrosfera es produeix per dissolució del. Què és el sistema de Fire Weather Index?. Arbori, ja que lhumus que produeix és bastant ric en tanins i acidifica el sòl. D​aquesta manera el castanyer foragita altres espècies darbres competidores.


Fitxa descarregable carretera Pardines Euroconsult.

Lhummus és un puré de cigrons aixafats amb una forquilla o en un morter amb una pasta de farina de sèsam anomenada tahina, amb oli doliva, all, i suc de llimona, que sol presentar se adornada amb pebre vermell. Receptes ràpides: Humus amb carbassa, per Víctor i Pili Dona Secret. Dhumus a terra. 2195. ADOB ROZÉ. 9701102. 1 Kg. Acció instantània, permet 2 modes daplicació: escampat o en regadora. 495. ADOB CÍTRICS. 9700606. Els altres valors del FWI. Tot sobre Humus de Raul Brandão. El LibraryThing és un lloc de catalogació i una xarxa social per als amants dels llibres.

Guille Cervera ens fa tastar humus Andorra la Vella Andorra Difusió.

HUMUS DE MONGETES 2. image description. LLET AMB CEREALS 1. image description HUMUS DE MONGETES 2. play stop next full screen. LLET AMB. Diversitat Cultural i Cultura de Pau Andorra la Vella. Es pot trobar en pans, amanides, salses, a lhumus Api. Inclou la planta, les llavors i les arrels. Es pot trobar en les amanides, els condiments preparats, les. Maquetacio v4.pub Universitat dAndorra. VALOR DHUMITAT DE LES CAPES SUPERFICIALS DHUMUS Duff Moisture Code, DMC. És un valor numèric que pren valors entre 0 i 150 que indiquen el. Untitled. VALOR DHUMITAT DE LES CAPES SUPERFICIALS DHUMUS Duff Moisture Code, DMC És un valor numèric que representa el contingut hídric de les capes​. Informació sobre al lèrgens en aliments no envasats. Actualment està creant Humus social, una empresa promotora i productora d​esdeveniments amb impacte social. El novembre del 2016 va dur a terme. Els sistemes geologics Igeotest. Dalgun llegum a lhort. Laltra forma és a través de descompostos de matèries orgàniques com compost, humus de cuc de terra o adob verd.

Humus 300 ppp Dona Secret.

Humus, normalmcnt kid i de tipus mcJder. FI perfil típic és el clun horiu.ú \ de materi 1 org:inica no ben descolllpost 1, de!lOCS centí111etres ele gruix, en el. Humus i Estepa mediterrània: dos circuits off per la Fira. Inici Estil de Vida Receptes ràpides: Humus amb carbassa, per Víctor i Pili humus 300 ppp. Torna a Receptes ràpides: Humus amb carbassa, per Víctor i Pili. Guille Cervera ens acosta lhumus. Humus en àrab vol dir cigró, per tant ja sabem la base sobre la qual ens movem avui. És molt important dir que ens aporta. Humus que no siguin de països de la UE. Prohibició de la importació de vegetals per la plantació que no vagin acompanyats dun certificat.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →