Топ-100
Back

ⓘ Agenda 21 de la cultura. L’ Agenda 21 de la cultura és el document de referència dels governs locals per elaborar polítiques culturals. Es basa en els principis ..
Agenda 21 de la cultura
                                     

ⓘ Agenda 21 de la cultura

L’ Agenda 21 de la cultura és el document de referència dels governs locals per elaborar polítiques culturals. Es basa en els principis de la diversitat cultural, els drets humans, el diàleg intercultural, la democràcia participativa, la sostenibilitat i la pau.

                                     

1. Història

El setembre de 2002, durant la primera Reunió Pública Mundial de Cultura, celebrada a Porto Alegre, va aparèixer la idea de redactar un document orientador de les polítiques culturals locals, que fos equiparable al que lAgenda 21 va significar per al medi ambient el 1992.

Després de quasi dos anys de treball, el document final es va aprovar el 8 de maig de 2004 a Barcelona, durant el IV Fòrum dAutoritats Locals per la Inclusió Social de Porto Alegre, en el marc del primer Fòrum Universal de les Cultures. El 15 de setembre del mateix any es va presentar a UN-HABITAT i la UNESCO. A partir doctubre daquest mateix any, lorganització mundial Ciutats i Governs Locals Units CGLU lONU de les ciutats va assumir la coordinació de lAgenda 21 de la cultura. CGLU és lassociació dajuntaments més gran del món, fundada el maig de 2004 per defensar la democràcia i lautonomia local i per poder sentir la veu de les ciutats en els fòrums internacionals.

Dins de CGLU, la Comissió de cultura gestiona lAgenda 21 de la cultura, que des de setembre de 2012 està presidida per Lille-Métropole, copresidida per les ciutats de Buenos Aires, Mèxic DF i Mont-real, i vicepresidida per Angers, Barcelona i Milà. Daltra banda, es va acordar convidar tres ciutats més una dÀfrica, una altra dOrient Mitjà/Àsia Occidental i una dÀsia/Pacífic a formar part de les vicepresidències de la Junta Directiva). Anteriorment, fins al setembre de 2012, la Comissió de Cultura fou presidida per lAjuntament de Barcelona, i vicepresidida pels ajuntaments dEstocolm, Lilla, i Buenos Aires i Mont-real.

El 2009, CGLU va crear el Fons per la Governança Local de la Cultura, promogut per la Comissió de Cultrua i el Secretariat Mundial de CGLU i lAjuntament de Barcelona, i el suport de lAECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La convocatòria de 2010 del Fons, dotada amb 675.000 euros, es va obrir a projectes des ciutats i governs locals, membres directes o indirectes de CCGLU, de països dÀfrica, Amèrica Llatina i el Mediterrani que havien destar basats en lAgenda 21 de la cultura, document de referència de CGLU per a les polítiques culturals locals. Aquesta convocatòria va tenir molta repercussió: 78 expressions dinterès, 26 projectes lliurats i 11 projectes guanyadors.

En el marc de les seves tasques danàlisi i recerca, lAgenda 21 de la cultura ha publicat, des del 2006, els següents informes:

 • Cultura y desarrollo sostenible: ejemplos de innovación institucional y propuesta de un nuevo modelo de política cultural setembre 2009
 • Río+20 y cultura. Abogando por la cultura como pilar de la sostenibilidad desembre 2012
 • Cultura, gobiernos locales y Objetivos de Desarrollo del Milenio juny 2009
 • Ciudades, culturas y desarrollos. Un informe que celebra el quinto aniversario de la Agenda 21 de la cultura octubre 2009
 • Políticas locales para la diversidad cultural setembre 2006
 • La Agenda 21 de la cultura en Francia. Estado de la cuestión y perspectivas octubre 2008

Al voltant de 350 ciutats, governs locals i organitzacions de tot el món estan vinculats a lAgenda 21 de la cultura.

                                     

2. Continguts

LAgenda 21 de la cultura parteix de la idea que la cultura realitza una contribució molt important al desenvolupament humà i aporta valors com la creativitat, la diversitat, la memòria o la ritualitat, cada vegada més necessaris perquè cada individu pugui desplegar la llibertat. LAgenda 21 de la cultura conté 67 articles, articles estan estructurats en principis, compromisos i recomanacions i centrats en 5 temes:

 • Cultura i economia
 • Cultura i drets humans
 • Cultura, sostenibilitat i desenvolupament
 • Cultura i governança
 • Cultura i inclusió social

El document està disponible en albanès, alemany, àrab, búlgar, català, espanyol, francès, gallec, anglès, italià, japonès, persa, polonès, rus, serbi serbocroat, suec, ucraïnès i turc.

                                     

3. Cultura i desenvolupament

LAgenda 21 de la cultura és una eina per potenciar el paper de la cultura en les polítiques urbanes i és també leina per convertir els temes culturals en el quart pilar del desenvolupament sostenible. En efecte, el model de tres pilars del desenvolupament sostenible medi ambient, inclusió social i economia, o bé no inclou la cultura, o bé la considera un element instrumental. Per aquest motiu, lAgenda 21 de la cultura proposa reforçar les polítiques locals, afirmant tant la importància dunes polítiques culturals sòlides i autònomes, com lestabliment de ponts amb altres àmbits de la governança local, i integrar la cultura com un element fonamental del nostre model de desenvolupament i fer serva la idea proposta per linvestigador i activista australià Jon Hawkes la seva obra The Fourth Pillar of Sustainability. Cultures Essential Role in Public Planning.

Lextensa labor i lactivisme de lAgenda 21 de la cultura van portar al Bureau Executiu de CGLU a liderar lelaboració del document dorientació política" La cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible”, que es va aprovar el dia 17 de novembre de 2010, en el marc de la Cimera Mundial de Líders Locals i Regionals – 3r Congrés Mundial de CGLU, que es va celebrar a Ciutat de Mèxic. Aquest document inaugura una nova perspectiva i apunta la relació entre cultura i desenvolupament sostenible a través dun doble angle: desenvolupant una sòlida política cultural i apostant perquè hi hagués una dimensió cultural en totes les polítiques públiques.

Daltra banda, des de la Comissió de cultura de CGLU sha treballat perquè la cultura sintegrés de manera explícita en els programes de desenvolupament de lOrganització de les Nacions Unides que tenen com a objectiu aconseguir els Objectius de Desenvolupament del Mil lenni. Després dalgunes accions de sensibilització, durant la Cimera dels Objectius del Mil lenni, lAssemblea general de lONU va aprovar el document final de la cimera que menciona la cultura com a dimensió important del desenvolupament.