Топ-100
Back

ⓘ Can Bellveí és una masia del municipi dAnglès. Està situat al veïnat del Pla dAmunt, la serra del Peredol, a una alçada de 455 msnm. Forma part de lInventari de ..
Can Bellveí
                                     

ⓘ Can Bellveí

Can Bellveí és una masia del municipi dAnglès. Està situat al veïnat del Pla dAmunt, la serra del Peredol, a una alçada de 455 msnm. Forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                     

1. Descripció

Es tracta duna masia de dues plantes i golfes coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a laterals que combina cornisa catalana amb una petita franja de cornisa formada per una filera de rajols en punta de diamant. És una masia que, pels seus trets constitutius, la podríem enquadrar dins duna segona tipologia o família de masies. Les masies que es corresponen amb aquesta segona tipologia comparteixen tota una sèrie de trets comuns, com ara el fet de tenir la coberta inclinada cap a les dues façanes laterals de ledifici. En general corresponen a les masies més abundants, construïdes en una sola etapa amb data corresponent als segles XVI, XVII i xviii. Compositivament solen estar formades per tres crugies duna clara racionalitat arquitectònica. Moltes vegades lampliació de la masia ha portat la construcció de petits cossos laterals destinats a lampliació de corts, porxos, etc., fent variar ostensiblement la fesomia de ledifici.

la planta baixa destaca el gran portal adovellat darc de mig punt amb unes dovelles de mida mitjana però ben escairades. En la clau central de la volta apareix la data de 1584. Pel que fa al primer pis o planta noble, trobem quatre obertures de similar tipologia, és a dir: rectangulars, amb llinda monolítica horitzontal, muntants de pedra ben escairats i ampit treballat. Sota els ampits trobem la solució que consisteix a disposar tres pedres com a mesura de reforç i suport en el sosteniment de la finestra. Destaca especialment la finestra central, tant per la seva mida més pronunciada com per la inscripció que conté la llinda. És una inscripció de difícil lectura on sidentifica el nom de lencomanador, la decoració floral de la base de la llinda i un "me fecit any 1609".

La masia, amb el pas del temps, ha experimentat diverses intervencions com és el cas del segon pis, que sha traduït en unes golfes amb tres finestres darc de mig punt. Dins daquest apartat també cal contextualitzar lobertura dun portal i diverses finestres en la planta baixa i ladossament al sector dret dun cos de dues plantes, de les quals en destaca la principal amb una doble arcada de mig punt i cornisa de dents de serra.

Immediatament adossada la masia trobem una gran construcció que es dreça la part posterior de la casa. Es tracta dun gran immoble de tres plantes i coberta a dues aigües de vessants a façana on predomina en les diverses façanes les obertures darc de mig punt amb trencaaigües, concentrades sobretot en el primer i segon pis. Daquesta última cal destacar la petita construcció avançada que es troba a lalçada del segon pis la qual saccedeix a través duna petita escalinata i que actuaria com a rebedor.

                                     

2. Història

La masia original, amb el nom de Bellveí, consta en el fogatge de 1497 i en un capbreu de 1557. La gran construcció de tres plantes, adossada la masia primigènia, exercia les tasques de balneari per a tuberculosos. Aquest edifici caldria datar-lo a principis del segle xx, entorn del 1918, com molt bé apunta una font que es troba en les proximitats de limmoble, que conté la inscripció: "Font la Mestressa 1918".

Va ser edificat per el Dr August Pi i Gibert, casat amb la Sra Carme Font i de Cots, qui va heretar del seu pare,Joaquim Font de Vinyalsadvocat i propietari aquesta gran finca,que inicialment tenia més de 500 ha i 5 cases pairals més.