Топ-100
Back

ⓘ Mail Art. El Mail Art o Art Postal és un moviment planetari dintercanvi i comunicació a través del correu postal. Però una correspondència artística entregada a ..
                                               

Lois Marshall

Lois Marshall fou una soprano canadenca. El seu marit, Weldon Kilburn, havia estat el seu primer professor de piano.

                                               

Arthur Elwell Fisher

Arthur Elwell Fisher va ser un compositor, organista, violista, violinista i educador musical anglès que va ser principalment actiu a Amèrica del Nord. La seva producció compositiva inclou Trio de corda en sol, Opus 54, una rapsòdia per a violí i orquestra, una cantata dacció de gràcies, diverses obres per a piano sol i violí solista, obres corals i aproximadament 100 cançons. Les seves obres van ser publicades al Canadà per I. Suckling & Sons i A. & S. Nordheimer Co., a Anglaterra per Ashdown, Curwen Press i Novello, i als Estats Units per Century, Oliver Ditson i Companyia, G. Schirmer, ...

                                               

Ernest MacMillan

Ernest MacMillan va ser un director dorquestra canadenc, compositor, organista i lúnic "cavaller musical" canadenc. És considerat àmpliament com el músic preeminent del Canadà, des dels anys vint fins als anys cinquanta. Les seves contribucions al desenvolupament de la música al Canadà foren sostingudes i variades, com a director, intèrpret, compositor, administrador, conferenciant, adjudicatari, escriptor, humorista i estadista.

Mail Art
                                     

ⓘ Mail Art

El Mail Art o Art Postal és un moviment planetari dintercanvi i comunicació a través del correu postal. Però una correspondència artística entregada a mà també es pot considerar MA.

                                     

1. Concepte i història

Ray Johnson és un dels pares del Mail Art, des que als anys 60 va fundar a Nova York la "New Yorks Correspondence School".

Seria tan erroni creure que una butlla papal és només un document històric com esmentar-la com un exemple de mail art. El moviment artístic cal situar-lo dins de grups com Fluxus o els neo-dadaístes. El fet dutilitzar aquest mitjà de transport condiciona les característiques de lobjecte a enviar, quant a grandària, pes o forma, que han datenir-se a les condicions establertes pels diferents serveis postals de cada país. És freqüent que existeixin el que podríem denominar "transgressions" del sistema per ambdues parts, de vegades els artistes postals juguen amb les especificacions estatals del correu, i altres, els funcionaris permeten la circulació daquests objectes prenent part en un joc del que ja formen part siguin no conscients daixò. El canal és part integrant, i de vegades la de major pes, ja que aporta el soroll, la incertesa, o la intervenció sobre lobra de les diferents fases administratives per les quals transcorre el viatge postal.

Però el mail art és una mica més que un simple intercanvi dart a través del correu, és sobretot comunicació. Ambdós aspectes, art i comunicació es fonen en lenviament postal, prevalent en cada ocasió i depenent de cada artista postal, un sobre laltre, o establint una compensació entre ambdues característiques. Avui dia, el mail art ha fet seves les noves tecnologies ofimàtiques o digitals i utilitza qualsevol daquests nous instruments com mitjans de difusió, així, es van generalitzar abans els enviaments a través del fax i, després, per mitjà del correu electrònic.

Existeixen diversos principis que sentenen acceptats i compartits pels actors del mail art. Aquests, fossin formulats expressament no en els seus començaments, han esdevingut en normes a complir en lexercici del mail art i constitueixen la seva essència més profunda, de manera que si no es respecten, fa trontollar-se lesperit del mail art. Tots ells no són sinó signes diferenciadors de lart oficial, on el mercat és qui dicta les normes i al que cal ajustar-se per a sobreviure.

 • Llibertat dexpressió: encara que de vegades en els projectes del mail art sestableixen temes determinats, a lartista postal se li suposa llibertat absoluta per a lexercici de la seva activitat.
 • No hi ha seleccions, no hi ha jurats. Tots els treballs rebuts en els projectes saccepten i sexposen, sense limitacions.
 • No hi ha vendes. Els diners i el mail art no es duen bé, els treballs enviats romanen en poder dels seus receptors en forma darxius, i aquests tenen el dret dexposar-los, col leccionar-los o disposar dells com desitgin, amb una certa obligació entesa de preservar-los i conservar-los de la millor manera possible. Al MA hi ha, actualment, la discussió si aquests arxius es poden posar la venda.
 • ATCs Artists Trading Cards o targetes de presentació dartista. Mida estandard de cartes de la baralla naips intervingudes, numerades i signades, per intercamviar amb artistes.
 • vídeos,
 • objectes en 3D,
 • llibres dartista: Llibres fets o modificats per un artista, on lartista actua sobre una base editada o ensambla fulls manuscrits i obres originals o fotocopiades, però alterant loriginal
 • collages: una técnica "estrella" al MA. El collage és una de les tècniques artístiques de més llarg recorregut més dun segle i que ha trobat molts aliats per la seva plasticitat i resultats.
 • copy-art,
 • segells dartista: segells amb paper o adhesius fets pels mateixos artistes, originals i sense valor postal però de gran interès pels col leccionistes.
 • i un llarg etcètera en el qual cap citar els mateixos sobres postals, intervinguts i convertits en objectes artístics pels remitents. Actualment, acceptat en les biennals, objecte destudis acadèmics, inclòs en llibres i antologies, estudiat en les universitats, o de tractament obligat en tota revista dart de prestigi, està sofrint els intents de ser integrat socialment, per aquesta clàssica manera dabsorció que realitza la societat davant la presència dun cos estrany en la seva estructura cultural. La col lecció Rafael Tous a Barcelona és una de les més importants en matèria de Mail Art dEuropa.
 • àudios,
 • postals dartista: mides estàndards de postal amb alteracions originals i segell postal, destinatari, remitent i obra són el millor exemple de MA.
 • Realitzar catàlegs o llistes dels participants en els projectes entra dintre tant de les possibilitats econòmiques del moment i de cada artista postal, com de les normes de la bona educació. Els objectes que constitueixen aquest moviment artístic són variats i inclouen
 • segells de cautxú: fets pels artistes amb les seves obres, o els seus logos. Fets amb planxes o gomes desborrar.
 • creacions digitals,
 • cadenes dartista: Full dadreces dartistes on senvía una obra a una determinada adreça i afegeix la seva adreça fent copies i divulgant. El resultat és piramidal: envies una obra però rebs més de vint.
 • net-art,
                                     

2. Artistes

Hi ha pocs referents de mail art, destaquen:

 • Honoria
 • Kiyotei
 • Eerie Billy Haddock
 • Litsa Spathi
 • ex posto facto
 • Sam Six
 • Pere Sousa
 • Monte Cazazza
 • Geert de Decker
 • Linda Hedges
 • El Taller de Zenón
 • Nadia Russ
 • Darlene Altschul
 • Henning Mittendorf
 • Genesis P-Orridge
 • Anna Banana
 • Col lectiu SIEP Sàpigues i Entenguis Produccions
 • Fabio Sassi
 • Shozo Shimamoto
 • Corporación Semiótica Galega
 • Simone Rondelet
 • Paulo Bruscky
 • Eugenio Dittborn
 • Silvia Cortés
 • Jean Kusina
 • Paul Tiilila
 • buZ blurr
 • Hans Braumüller
 • Blaster Al Ackerman
 • Martakarta
 • BuBu
 • Mark Bloch
 • Ko de Jonge
 • Pam Chatfield
 • Robin Crozier
 • Crackerjack Kid
 • Guglielmo Achille Cavellini
 • Cosey Fanni Tutti
 • Mick Boyle
 • Ryosuke Cohen
 • Claudio Jaccarino
 • Sean Woodward aka Planet Dada
 • Jukka-Pekka Kervinen
 • Giovanni Strada
 • Luc Fierens
 • frips
 • Guy Bleus
 • Dobrica Kamperelic
 • Michael Leigh
 • Ruud Janssen
 • Clemente Padin
 • On Kawara
 • Keith Bates
 • Ray Johnson
 • Maria Salguero
                                     
 • Mail Art va començar el 1980 i va realitzar diversos projectes internacionals. Des de 1994 fins a 2001 ha mantingut contactes amb Fluxus i Mail Art per
 • The Daily Mail Staircase és un senzill del grup britànic Radiohead llançat el 19 de desembre de 2011. Ambdues cançons foren extretes de l àlbum de
 • . mail és un domini de primer nivell genèric proposat per The Spamhaus Project el 2004, però no aprovat per la ICANN. El seu propòsit és permetre identificar
 • Art contemporani és una expressió que s empra normalment per designar les obres d art creades a partir de 1960. Sense perdre el seu caràcter històric
 • Royal Scot Class 6115 Scots Guardsman. Night Mail es va estrenar el 4 de febrer de 1936 al Cambridge Arts Theatre de Cambridge, Anglaterra en un programa
 • Constructivisme... Així mateix és una tècnica habitualment emprada pels creadors del Mail art en la difusió dels seus treballs. També és utilitzada en la il lustració
 • Les arts visuals són aquelles arts que produeixen objectes percebuts per l ull de l espectador. El concepte engloba les arts plàstiques tradicionals, a
 • recuperació i relectura ençà dels anys 90. L art conceptual ha influït formes artístiques com el mail art Els conceptualismes a Catalunya es manifesten
 • publicar una revista crítica amb el mateix nom, distribuïda en un circuit de mail - art arreu del món. Andreu Terrades concretament realitzà el títol 3 Floreixen