Топ-100
Back

ⓘ Equilibri clínic. L equilibri clínic, també conegut com a incertesa terapèutica, aporta la base ètica per la investigació mèdica quant a lassignació de pacients ..
                                     

ⓘ Equilibri clínic

L equilibri clínic, també conegut com a incertesa terapèutica, aporta la base ètica per la investigació mèdica quant a lassignació de pacients que han estat distribuïts en diferents grups de tractament en un assaig clínic. Benjamin Freedman va emprar el terme per primera vegada el 1987.

El dilema ètic durant un assaig clínic sol aparèixer en assaigs realitzats en humans quan linvestigador, o els investigadors, comencen a creure que un tractament més beneficiós que laltre. Encara que linvestigador cregui fortament en una hipòtesi, no hi ha una prova real que demostri lexistència daquest benefici. Quan es tenen proves suficients, se sol parar la investigació, ja que lequilibri clínic no es compleix.

Un assaig ha de començar amb una hipòtesi nul la i no hi ha dhaver cap prova clara que la intervenció o el medicament que sestà provant sigui millor que els tractaments existents o que ni tan sols sigui efectiu. A mesura que avança lassaig, els resultats poden donar proves suficients per convèncer linvestigador de leficàcia de la intervenció o del medicament. Quan es tenen suficients proves, ja no hi ha una incertesa real sobre quin és el tractament més beneficiós. Així doncs, linvestigador es troba amb un imperatiu ètic que lobliga a tractar els altres participants amb el tractament més beneficiós. Hi ha qui es qüestiona sobre lètica del límit daquesta obtenció suficient de proves: alguns opinen que els investigadors a càrrec del procés només haurien de continuar lestudi fins que ells siguin els qui estiguin convençuts que un dels tractaments més apropiat; altres sostenen que lestudi hauria de continuar fins que les proves convencin tota la comunitat de metges experts.

En resum, lequilibri clínic implica que existeix una incertesa real sobre si el tractament és beneficiós o no. També saplica a tractaments extraoficials o realitzats abans o durant els assaigs clínics pertinents.

Les principals polítiques ètiques que aproven lequilibri clínic varien segons els casos. Per exemple, la Canadian Tri-Council Policy Statement laprova, mentre que la International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use ICH no ho fa. Pel que fa la pràctica de lequilibri clínic, hi ha proves que els estudis finançats per la indústria afavoreixen àmpliament els productes que aquestes indústries posen al mercat, cosa que provoca situacions desfavorables per a lequilibri clínic. No obstant això, una sèrie destudis dinstituts nacionals contra el càncer que financen assaigs deixa entreveure un patró de resultats compatibles amb lequilibri clínic.

                                     

1. Història

En un article titulat "Ethics in Cooperative Clinical Trials", publicat el 1970, els investigadors L.W. Shaw y T.C. Chalmers sostenien que" si un metge sap o té motius per creure que un nou tractament A és millor que un altre tractament B, no pot participar en un estudi clínic comparatiu entre el tractament A i el tractament B. Segons lètica, el metge està obligat a proporcionar el tractament a cada nou pacient que ho necessiti. També afirmaven que, durant lestudi, els resultants no shan de revelar als investigadors fins que shagi acabat, per tal devitar-los el dilema ètic i així permetre que lestudi finalitzi. És difícil aplicar aquest mètode en la investigació moderna, en què experts de la matèria han de portar a terme i analitzar molts assaigs clínics. Freedman va proposar una perspectiva diferent daquest dilema ètic anomenat equilibri clínic. Lequilibri clínic es compleix "si hi ha una incertesa real en la comunitat mèdica experta ―no necessàriament per part de linvestigador que realitza lestudi― sobre el tractament més recomanable". Lequilibri clínic permet que els investigadors clínics continuïn un estudi fins que tenen prou proves estadístiques per convèncer els altres experts sobre la validesa dels resultats, sense posar en dubte la integritat ètica dels investigadors.

En el disseny dassaigs clínics, és molt important lequilibri clínic des de la perspectiva del pacient, cosa que resulta especialment vàlida en estudis aleatoritzats i controlats dintervencions quirúrgiques en les quals, tant lestudi com el control són propensos a tenir associats tant riscos com esperances que sigui beneficiós. Lestat del pacient és també un factor que influeix en aquests riscos i, en aquest sentit, proporcionar-li el concepte dequilibri clínic és una part important en la incorporació del pacient a lassaig. De fet, els assaigs en els quals lequilibri clínic no semblava complir-se van experimentar una reducció en la incorporació de pacients.

                                     

2. Crítiques

Miller i Brody raonaven que la noció dequilibri clínic era fonamentalment errònia. Lètica del tractament i lètica de la investigació són dos aspectes diferents dirigits per normes diferents. Els dos declaren que "la doctrina de la indeterminació clínica té com a objectiu actuar de pont entre el tractament i la investigació, que, segons sembla, ajuda a realitzar les proves controlades aleatòries sense haver de sacrificar les obligacions terapèutiques dels metges per proporcionar tractaments dacord amb les normes datenció mèdica. Això constitueix un error en el tractament pel que fa a lètica dels assaigs clínics, de manera anàloga la tendència que tenen els pacients voluntaris que confonen el tractament en el context de les proves controlades aleatòries amb latenció mèdica rutinària." Tal com diuen, lequilibri clínic només té sentit com un supòsit normatiu per als assaigs clínics si sassumeix que els investigadors tenen obligacions terapèutiques sobre els participants en la recerca.

Hi ha experts que han fet crítiques a lequilibri clínic, com Robert Veatch i Peter Ubel i Robert Silbergleit.

                                     

3. Enllaços externs

 • Clinical Trial: Glosario EN-ES de ensayos clínicos 1.ª parte: A-M, Medtrad, p. 21. Consulta: 28 dabril de 2012
 • "For and against", BMJ 2000;321:756-758
 • Guía para estimar la incertidumbre de medida en ciencias de laboratorio clínico, Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica. Consulta: 28 dabril de 2012
 • Bioethics: An Anthology, p. 429
 • "El papel de la incertidumbre en la práctica clínica", en La medicina basada en evidencias científicas: mito o realidad de la variabilidad de la práctica clínica y su repercusión en los resultados en salud: Anales del sistema sanitario de Navarra. Consulta: 28 dabril de 2012
                                     
 • Un assaig clínic és un tipus d estudi clínic en què s investiga una pregunta important en medicina i farmàcia, per a augmentar el coneixement. Per tal
 • Bioètica Deontologia Deontologia professional Jurament Hipocràtic Equilibri clínic Código de deontología médica, guia de ética médica castellà En catala:
 • resultats Informes incomplets d efectes adversos de les intervencions Equilibri clínic Experiment a cegues Schulz KF, Altman DG, Moher D for the CONSORT
 • Ajuden a regular la funció cardíaca i neurològica, equilibri de fluids, lliurament d oxigen, equilibri acidobàsic i molt més. Els trastorns o desequilibris
 • interfereix en diversos moviments i funcions: deambulació, manipulació, equilibri parla, deglució, etc. Presenten espasticitat un terç dels casos d accidents
 • Forma una barreja en equilibri químic amb el diòxid de nitrogen: N2O4 2 NO2 les temperatures més altes empenyen l equilibri cap al diòxid de nitrogen
 • l Institut de Bioquímica Clínica El 1960 va fundar a Barcelona amb la seva esposa Margarida Sales un laboratori d anàlisi clínica el Laboratori Sabater - Tobella
 • d exploració física, registrades dins la història clínica es construeix un diagnòstic mèdic o judici clínic inicial a partir del qual se sol liciten o no
 • Wayback Machine. de C. Gastó i V. Navarro. Col lecció Forumclínic. Hospital Clínic de Barcelona. 22 de gener de 2008. Dipòsit legal: B.57227 - 2007 català

Users also searched:

...
...
...