Топ-100
Back

ⓘ Tecnologia - Tecnologia, de la informació, energètica, Estudis de ciència, tecnologia i societat, ambiental, adequada, Retromedia, de laudiovisual, Téléthèse ..
                                               

Tecnologia

Tecnologia és laplicació cultural pràctica i creativa que es fa del conjunt de coneixements de què disposa una societat donada, incloent els teòrics, filosòfics, tradicionals, científics, experimentals, la pròpia experiència i especialment el domini de diferents tècniques. Professionalment és làmbit de les persones que es dediquen a lenginyeria o a les arts i oficis. Lactivitat tecnològica està molt fortament lligada la cultura, depenent de cada societat, de cada poble i en cada moment històric, i al mateix temps influint sobre ella. Per exemple, la tecnologia pot ser usada per protegir el ...

                                               

Tecnologia de la informació

La tecnologia de la informació és laplicació dordinadors i dequipaments de telecomunicacions per emmagatzemar, recuperar, transmetre i manipular informació, sovint en un context dun negoci o qualsevol empresa. El terme sutilitza sovint com a sinònim per a ordinadors i xarxes de computadores, però també engloba altres distribucions de tecnologia com la televisió i els telèfons. Diverses indústries sassocien amb tecnologia de la informació, com maquinari dordinadors, programari, electrònica, semiconductors, Internet, equipament de telecomunicacions, comerç electrònic i serveis dordinadors. E ...

                                               

Tecnologia energètica

La Tecnologia energètica és una disciplina del camp de la tècnica, que tracta laplicació de les instal lacions energètiques que permeten donar servei als usuaris de qualsevol entorn socioeconòmic, adaptant en cada cas, les tècniques apropiades en termes de disponibilitat de recursos, mitjans materials, tecnologies disponibles, gestió de limpacte ambiental, disseny planificació de projectes i adaptació i planificació del cicle de vida de les instal lacions. Es tracta duna tècnica reconeguda segons la Nomenclatura de la UNESCO, classificada com una de les especialitats del camp de les ciènci ...

                                               

Estudis de ciència, tecnologia i societat

Els estudis socials sobre ciència i tecnologia abasten un àmbit destudi dutilitats de la vida diària que té com a objectiu trencar amb les antigues barreres dinvestigació cientificotècnica. Tradicionalment, la ciència i la tecnologia eren jutjades com una caixa negra i, per tant, estudiades independentment dels factors socials, polítics, i culturals, que actuarien com a distorsionadors del saber cientificotècnic. Els estudis sobre ciència, tecnologia i societat reconcilien aquests tres camps considerant-los com un teixit sense costures. A lestat espanyol, aquest tipus dinquietuds i de refl ...

                                               

Tecnologia ambiental

La tecnologia ambiental o tecnologia verda és un conjunt de tecnologies conegudes relacionades amb la gestió del medi ambient, que persegueixen el manteniment i preservació de lentorn, els recursos naturals i la biodiversitat. La tecnologia ambiental és laplicació de les ciències ambientals per tal de conservar lentorn natural i els recursos i datenuar els efectes negatius de les activitats humanes sobre lentorn. El desenvolupament sostenible és lelement principal de les tecnologies mediambientals. En laplicació dels principis del desenvolupament sostenible com a solució per als problemes ...

                                               

Tecnologia adequada

La tecnologia adequada, també coneguda com a tecnologia apropiada o intermèdia, és aquella tecnologia que està dissenyada amb especial atenció als aspectes mediambientals, ètics, culturals, socials i econòmics de la comunitat a què es dirigeixen. Atenent aquestes consideracions, la TA normalment demanda menys recursos, més fàcil de mantenir, presenta un menor cost i un menor impacte sobre el medi ambient. Qui proposen el terme lusen per descriure aquelles tecnologies que consideren més adequades per a seu un a les nacions en desenvolupament o en zones rurals subdesenvolupades de les nacion ...

                                     

ⓘ Tecnologia

  • desigualtats socials. De la tecnologia depèn la capacitat de càrrega humana en un hàbitat i, en particular, al planeta. La tecnologia és inherent a l ésser
  • engloba altres distribucions de tecnologia com la televisió i els telèfons. Diverses indústries s associen amb tecnologia de la informació, com maquinari
  • de la tecnologia específica de reactors i també del coneixement de tecnologies de configuració i disposició de plantes nuclears. La tecnologia de plantes
  • Technology Studies estudis de ciència i tecnologia o Science, Technology and Society ciència, tecnologia i societat ambdós amb l acrònim STS. A
  • La tecnologia ambiental o tecnologia verda és un conjunt de tecnologies conegudes relacionades amb la gestió del medi ambient, que persegueixen el manteniment
  • La tecnologia adequada TA també coneguda com a tecnologia apropiada o intermèdia, és aquella tecnologia que està dissenyada amb especial atenció als
  • pasteurització. Diverses empreses en tecnologia dels aliments han jugat un paper important en el desenvolupament d aquesta tecnologia Alguns d aquests són: Llet
  • L Alta tecnologia o última tecnologia en anglès High - technology o High - tech és aquella tecnologia que es troba en el més avançat o nivell més alt de
  • Els estudis de ciència, tecnologia i gènere CTG són una part dels estudis de ciència, tecnologia i societat CTS Igual que aquests últims, els estudis
  • relativament poc temps per una informàtica i una tecnologia cada vegada més avançades. La tecnologia de la informació i les comunicacions va tenir una
                                               

Retromedia

Lherència de marca, posicionament duna marca en la ment de les persones que conformen una societat, té una relació directa amb la intenció de compra. Perquè un producte comercial del passat torni a posar-se de moda, no només hi ha dhaver experimentat una vida útil prou longeva com perquè pugui ser recordat, sinó que a més ha de gaudir duna elevada popularitat, com és el cas de marques pioneres en el camp tecnològic que perduren en lactualitat.

                                               

Tecnologia de laudiovisual

La tecnologia de laudiovisual és el conjunt de tecnologies que es relacionin amb els sentits de la vista i loïda que formen una part de les tecnologies de la comunicació.

                                               

Téléthèse

El Téléthèse és un mitjà tecnològic que permet a les persones amb deficiència motriu intereccionar a distància amb el seu medi. El dispositiu està format per un comandament, una unitat central, un sistema de transmissió i una part operativa.

Users also searched:

...
...
...